Prawda czasu, prawda ekranu – po nasielsku

3 447 920 zł, taką kwotą zakończył się rok 2018 w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Kwota zawiera również wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia tzw. „trzynastka” oraz odprawy emerytalne.

W kolejnych latach pracowników w Urzędu Miejskiego w Nasielsku nieznacznie przybyło, a wraz z nimi rosły wydatki na wynagrodzenia. W 2019 r. było to już ponad 4 mln zł; 2020 r. prawie 4,5 mln zł; a w ubiegłym roku po podwyżce na kierowniczych stanowiskach wydatki wyniosły 5 177 055 zł. W porównaniu z rokiem 2018 jest to znaczący wzrost wydatków wynoszący blisko 50%.

Część nowych etatów w nasielskim urzędzie powstała zaraz po wyborach. Nowi pracownicy wg burmistrza Ruszkowskiego mieli być odpowiedzialni za „jak najszerszy kontakt z mieszkańcami”. W styczniu 2020 r. została powołana jednoosobowa Straż Miejska oraz został wyznaczony Andrzej Waldemar Kordulewski na stanowisko zastępcy burmistrza. W rozmowie z nami pan Kordulewski – w niedługim czasie po objęciu obowiązków – przyznał, że zarobki jego wynoszą 6500 zł. Po dwóch latach zarobki zastępcy burmistrza wzrosły dwukrotnie i wynoszą 14 498 zł brutto.

Wynagrodzeni

Stan zatrudnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku na koniec 2021 roku wynosił 79 osób.

Można pokusić się o analizę wzrostu wynagrodzenia i jej przełożenia na rozwój naszej gminy. Zamiast tego niech będzie komentarz osoby podkreślającej dbałość o finanse naszej gminy:💬 „W sprawie podwyżek dla pracowników urzędu będę decydował osobiście kto i ile dostaje” – burmistrz Ruszkowski.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk