czerwiec 2022 archive

Zarobki Burmistrza Nasielska w górę

O czym jest raport o stanie gminy? To przede wszystkim podsumowanie działalności burmistrza za rok poprzedni, w szczególności realizacja polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Wyraz w szczególności oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i burmistrz w raporcie może zawrzeć inne dane, a my – mieszkańcy – mamy prawo nie tylko do …

Kontynuuj czytanie

Oczyszczalnią ścieków przy dawnych terenach „Instal Nasielsk”

Wieść o problemach z oczyszczalnią ścieków przy dawnych terenach „Instal Nasielsk” dla części mieszkańców z Mogowa i Pieścirogów Starych „spadła jak grom z jasnego nieba.” W czym problem? Pod koniec kwietnia br. podczas obradowania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, radny Fronczak zwrócił uwagę, że od 2 lat są problemy z oczyszczalnią i od tego …

Kontynuuj czytanie