Oczyszczalnią ścieków przy dawnych terenach „Instal Nasielsk”

Wieść o problemach z oczyszczalnią ścieków przy dawnych terenach „Instal Nasielsk” dla części mieszkańców z Mogowa i Pieścirogów Starych „spadła jak grom z jasnego nieba.”

W czym problem? Pod koniec kwietnia br. podczas obradowania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, radny Fronczak zwrócił uwagę, że od 2 lat są problemy z oczyszczalnią i od tego czasu nic się nie poprawiło. Konsekwencją będzie „odpięcie” w przyszłym roku (mieszkańców) od kanalizacji.

Dzień później, tj. 29 kwietnia, na sesji Rady Miejskiej burmistrz Ruszkowski stwierdził, że „Informacja do mieszkańców idzie, że mamy te problemy i żeby mieszkańcy też wiedzieli i nie byli zaskoczeni, że nikt nic nie mówił, a nagle coś tam się dzieje”.

Informacja idzie? Jaka to może być informacja? Czy mieszkańcy będą pozbawieni dostępu do kanalizacji i w trybie natychmiastowym będą musieli wybudować na swoich działkach szamba?

Z uwagi na lakoniczny przekaz naszych władz, postanowiliśmy sprawdzić ten temat. Dotarliśmy do dokumentów Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ). Po zapoznaniu się z wynikami wykonanej na przełomie 2021 i 2022 r. kontroli przez MWIOŚ opis sytuacji wydaje się zupełnie inny niż ten przedstawiony na wspomnianej komisji oraz sesji. Przede wszystkim problemy z oczyszczalnią w Starych Pieścirogach nie trwają 2 lata i wynikają z szeregu zaniedbań ze strony właściciela, czyli Gminy Nasielsk, m.in:▪ od roku 2011 nie było wymieniane złoże biologiczne;▪ w latach 2020 – 2021 nie były przeprowadzane przeglądy budynków oczyszczalni;▪ nie było prowadzonej ewidencji ilościowej i jakościowej ścieków;▪ oględziny wykazały korozję urządzeń na terenie oczyszczalni (np. pokrywy osadników)▪ nie pracowało złoże biologiczne, które było suche i porośnięte mchem;▪ pobrana próbka odprowadzonych do rzeki Nasielnej ścieków oczyszczonych wykazała przekroczenie stężenia BZT5;▪ szereg uwag było skierowane pod adresem ZGKiM wraz z zarządzeniem pokontrolnym.

Czytając powyższe można złapać się za głowę i zapytać kto do tego dopuścił? Za eksploatację oczyszczalni w Pieścirogach Starych odpowiada nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a ten podlega burmistrzowi Nasielska.
Ale najważniejsze – kto zarządził zamknięcie oczyszczalni w Pieścirogach Starych? Wiemy już na pewno, że takiej decyzji nie wydał Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska! A może jest to próba zrzucenia problemu z barków burmistrza Ruszkowskiego i przerzucenie problemu na mieszkańców? Patrząc na wyniki kontroli MWIOŚ i obecny stan tego obiektu jasno wynika, że do obecnej sytuacji doprowadziły lata zaniedbań nasielskiego samorządu. Nie do zaakceptowania jest postawienie mieszkańców pod ścianą i nakazanie im wybudowanie szamb na swoich zagospodarowanych działkach.

MWIOŚ wydał zarządzenie, które obliguje nasielskich urzędników do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie eksploatacji oczyszczalni. I chyba jest to jedyna nadzieja dla mieszkańców, bo na szybkie podłączenie do nowej oczyszczalni (pomimo, że znajduje się w bliskiej odległości) raczej nie ma co liczyć. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe za zaistniałą sytuację i złamanie przepisów ustawy prawo wodne? My przypuszczamy, że będzie jak zawsze, czyli „po nasielsku”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk