Zarobki Burmistrza Nasielska w górę

O czym jest raport o stanie gminy? To przede wszystkim podsumowanie działalności burmistrza za rok poprzedni, w szczególności realizacja polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Wyraz w szczególności oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i burmistrz w raporcie może zawrzeć inne dane, a my – mieszkańcy – mamy prawo nie tylko do dyskusji nad raportem, ale i jego ocenę.

Zanim dla Państwa szczegółowo omówimy ubiegłoroczny raport, chcielibyśmy przedstawić dane – mianowicie wynagrodzenie burmistrza Ruszkowskiego otrzymane w 2021 roku za realizację swojej polityki, swoich programów, swojej strategii, a także za wykonanie większości uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku, których burmistrz jest autorem.

Z opublikowanego niedawno oświadczenia majątkowego wynika, że wynagrodzenie burmistrza Ruszkowskiego ze stosunku pracy za 2021 r. wyniosło 219 691 zł. Jest to aż o 60% wyższe wynagrodzenie w porównaniu z rokiem 2020.

Proponujemy teraz Państwu porównać zaangażowanie naszego włodarza w ubiegłoroczny rozwój gminy i pieniądze jakie otrzymał za swój trud. Spójrzmy również w swój PIT i włożony codzienny wysiłek w naszą pracę. Czy widać różnicę? Można też porównać oświadczenie burmistrza Ruszkowskiego z oświadczeniem Prezydenta m.st. Warszawy – miasta, do którego znaczna część mieszkańców naszej gminy dojeżdża do pracy. Wynagrodzenie Prezydenta Trzaskowskiego za 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020 wzrosło zaledwie o 4% i wyniosło 166 685 zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wraz z podwyżkami podatków i opłat, Rada Miejska w Nasielsku podniosła wynagrodzenie burmistrzowi Ruszkowskiemu do maksymalnego poziomu.

Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany na najbliższej sesji Rady Miejskiej 30 czerwca o godzinie 10.00. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału i debaty nad raportem.