lipiec 2022 archive

Debata o stanie Gminy Nasielsk i nieobecność burmistrza

Prawie 150 stron Raportu o stanie gminy Nasielsk za 2021 r. zawiera dane, które w dużej części są wykładnią prowadzonej polityki burmistrza Ruszkowskiego. Sporządzenie raportu jest obowiązkowe, a na jego temat przeprowadza się debatę, po czym radni głosują nad udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania z tego tytułu. Tyle tytułem wprowadzenia. Przybliżyliśmy Państwu w ostatnich postach …

Kontynuuj czytanie