Debata o stanie Gminy Nasielsk i nieobecność burmistrza

Prawie 150 stron Raportu o stanie gminy Nasielsk za 2021 r. zawiera dane, które w dużej części są wykładnią prowadzonej polityki burmistrza Ruszkowskiego. Sporządzenie raportu jest obowiązkowe, a na jego temat przeprowadza się debatę, po czym radni głosują nad udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania z tego tytułu. Tyle tytułem wprowadzenia.

Przybliżyliśmy Państwu w ostatnich postach niewielki fragment, zaledwie 4 zagadnienia, konfrontując politykę burmistrza Bogdana Ruszkowskiego z przedstawionymi w raporcie danymi i naszą subiektywną obserwacją samorządu. Dlaczego 4, a nie np. 10 czy 20? Powód jest prosty – radni reglamentują mieszkańcom czas i w tym roku przewidzieli zaledwie 10 minut, co pozwala na przedstawienie w telegraficznym skrócie swoich spostrzeżeń.

W innej sytuacji są radni, którzy w debacie nad raportem mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych. Z tej możliwości skorzystało kilku z nich. Na uwagę zasługuje wypowiedź radnego Mirosława Świderskiego i głęboka analiza radnego Marcina Szarszewskiego. Reszta radnych nie wypowiedziała ani słowa, a ci co zabrali głos, główny problem gminy Nasielsk widzą tylko poprzez pryzmat kryzysu demograficznego.

Ocena działalności władzy wykonawczej powinna nam dać odpowiedź, czy wybrany przez nas burmistrz realizuje swój program wyborczy, co udało mu się dokonać, a czego nie i z jakiej przyczyny. Ocena powinna również postawić pytania do głębszej analizy czy potrzeby mieszkańców, którymi samorząd ma obowiązek się zajmować są przez burmistrza realizowane.

Prawda jest jednak taka, że burmistrz Ruszkowski nie liczy się z naszą oceną, czemu dał wyraz ostentacyjnie opuszczając salę Rady Miejskiej podczas wypowiedzi radnych i jednego z mieszkańców. Wotum zaufania i absolutorium i tak miał zapewnione.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk