8 mln zł odszkodowania?

Po prawie czterech latach wraca sprawa, która zjednoczyła mieszkańców naszej gminy w walce przeciwko powstaniu ogromnego wysypiska śmieci w Jaskółowie.

Przypomnijmy, że wynikiem był uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i przeznaczenie tego terenu jako teren rolny.

Odszkodowanie dla właściciela działem planowanych pod wyspisko w Jaskółowie

Przypomnijmy również, że inwestor, a tym samym właściciel działek we wsi Jaskółowo był w posiadaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji, w tym decyzji nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez burmistrza Ruszkowskiego.

Mając wiedzę o przystąpieniu gminy do sporządzenia MPZP, inwestor zaproponował gminie porozumienie i uchwalenie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Inwestor w 2018 r. oszacował kwotę ewentualnego odszkodowania na 50 mln zł. Miała to być kwota kary umownej za niewykonanie przez Gminę zobowiązania wynikającego z zaproponowanego porozumienia.

Po czterech latach już nie w formie propozycji, a z gotowym wnioskiem do sądu właściciel działek przewidzianych pod wysypisko założył sprawę przeciwko gminie Nasielsk o odszkodowanie żądając 7 994 604 zł wraz z odsetkami. Jest to kwota dużo niższa niż zapowiedziane 50 mln zł, ale i tak robiąca piorunujące wrażenie – wrażenie jak się okazuje nie na wszystkich. Część radnych z komitetu pana burmistrza KWW MO zdaje się bagatelizować sprawę, uszczypliwie komentując „Tylko 8 mln? Miał żądać 50…”. Również burmistrz Ruszkowski fakt pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, która odbyła się 27 czerwca br. przemilczał i w swoim sprawozdaniu na sesji, mającej miejsce zaledwie trzy dni później w ogóle o tym nie wspomniał.

Po kilku latach należy się zastanowić, czy propozycja rozbudowy tego niewątpliwie urokliwego terenu nie byłaby dobrym rozwiązaniem. Robione inwestycje w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym są dla najmniejszej liczby uczniów w naszej gminie (ok. 100 uczniów). Władza postanowiła inaczej, a ocenę pozostawiamy przede wszystkim Państwu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk