Lodowiska w Nasielsku nie będzie. Wina Tudka?

Szereg Państwa komentarzy dotyczących lodowiska skupia się na Komendancie Straży Miejskiej Cezarym Tudku. 

A to nie wina TUDKA, że lodowisko w tym roku będzie nieczynne. Decyzja o „koniecznych” oszczędnościach została podjęta w wąskim gronie nasielskich władz i zapewne pan Tudek nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia. Czy strażnik by był, czy też by go nie było, lodowisko nie zostanie otwarte „bo musimy oszczędzać” – usłyszeliśmy od zastępcy burmistrza Andrzeja Waldemara Kordulewskiego.

Jednoosobowa Straż Miejska w Nasielsku funkcjonuje blisko 2 lata. Decyzja o jej powołaniu została podjęta w czerwcu 2019 r. na wniosek burmistrza Ruszkowskiego przy akceptacji znacznej większości radnych (12 głosów za: Brodowski, Dłutowski, Domała, Fronczak, Gers, Kalinowski, Kordowski, Szarszewski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki, Świderski, 1 przeciw: Pacocha, 2 wstrzymało się od głosu: Czyż, Pietras). 

Co ważne głównym zadaniem Straży Miejskiej miały być szeroko pojęte kwestie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i może adresatem wszystkich niezadowolonych mieszkańców powinni być radni, którzy zdecydowali o powołaniu straży i burmistrz, który jest bezpośrednim przełożonym strażnika.

Zgadzamy się z Państwem, że mamy prawo do kontroli wydawania naszych publicznych pieniędzy, ale z drugiej strony mamy prawo do kontroli osób, którzy dysponują tymi pieniędzmi i poprzez podniesienie ręki decydują o ich wydawaniu. Naszym zdaniem decyzji z nieotwieraniem lodowiska nie powinno się utożsamiać z Bogu ducha winnym urzędnikiem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk kilkukrotnie prosiło o interwencję Komendanta Straży Miejskiej i za każdym razem uzyskaliśmy pomoc. Przypomnijmy chyba najbardziej spektakularne jego działanie, które było niechlubną wizytówką naszego miasteczka. Przez kilka lat ścieki w centrum miasta z jednej z posesji na ul. Warszawskiej płynęły ulicą praktycznie całym rokiem. Nikt wcześniej z tym problem sobie nie poradził. Podobnych interwencji, również z bezpośrednich próśb od Państwa, było znacznie więcej. Zachęcamy do kontaktu z Komendantem. 

  • Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Nasielsk, pokój 204 
  • Telefon stacjonarny 23-69-33-121, wewnętrzny 221
  • Telefon komórkowy  735-036-199