Stypendia w Gminie Nasielsk? Oszczędności!

Dyrektorzy szkół w Gminie Nasielsk otrzymali od burmistrza polecenie wprowadzenia oszczędności w planach finansowych. Oszczędności, ale w oparciu o realne wydatki. W efekcie, jak to ujął skarbnik gminy Rafał Adamski, wycięcie z przyszłorocznego budżetu stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży „jest tylko i wyłącznie winą dyrektorów szkół (…) To dyrektorzy zdecydowali, że nie ma stypendiów”.

W ostatnim czasie należy docenić działania Urzędu Miejskiego w Nasielsku w modernizację i poprawę infrastruktury szkolnej, na które idą bardzo duże środki finansowe, dlatego niezrozumiała dla nas jest decyzja, że w absurdzie cięć budżetowych szuka się oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, z których korzysta rok do roku kilkuset uzdolnionych uczniów z naszej gminy (w 2021 roku ze stypendiów skorzystało 350 uczniów na kwotę 56 550 zł).
Przysłuchując się dyskusji radnych z komisji oświatowej, uważamy że w piersi powinni również uderzyć się radni, bo to oni ostatecznie decydują o podjęciu uchwały, a tę dotyczącą przyszłorocznego budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali.

Mamy nadzieję, że w pierwszych miesiącach nowego roku radni staną na wysokości zadania i znajdą środki na dobry program stypendialny, który od lat funkcjonuje w naszej gminie. Mamy również nadzieję, że radni podejmą uchwałę, która w sposób sprawiedliwy będzie traktowała uczniów ze wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy, bo jak na razie z tej formy korzystały tylko placówki publiczne. Polecamy radnym lekturę art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk