Opłaty za wywóz śmieci w Gminie Nasielsk

System został zabetonowany, a każdy kolejny przetarg stawia w uprzywilejowanej pozycji firmę, która postawiła koło naszych domów kosze.

Kiedy różnokolorowe kosze na dobre wpisały się w system gospodarki odpadami, to większość z nas była przekonana, że są one naszą własnością w ramach WNOSZONEJ OPŁATY. Ale jak napisał Urząd Miejski w Nasielsku, „w ramach wnoszonej opłaty otrzymacie Państwo od firmy (…) odpowiednie pojemniki„. Czy na własność? Jak widać nie. Radny Marcin Szarszewski tłumaczy: „Kosze nie są naszą własnością, a w każdym kolejnym przetargu firma musi wkalkulować w swoją ofertę wstawienie kilku tysięcy koszy oprócz firmy Błysk-Bis. Firma ta jest do końca świata i o jeden dzień dłużej do przodu od konkurencji właśnie o te kosze”.

Wszyscy możemy się użalać, że jest drogo, system niesprawiedliwy itd., ale tylko jeden radny Marcin Szarszewski widzi problem i nazywa go po imieniu „system został zabetonowany”.

Nikt z pozostałych radnych, ani z władz nasielska nie próbuje rozwiązać problemu gospodarki odpadami długofalowo. W zasadzie nie widać postępu w sprawie liczby złożonych deklaracji w stosunku do liczby osób na stałe zameldowanych. Te dwa czynniki powodują m.in. zaległości, które od wielu lat utrzymywały się na poziomie ok. 0,6 mln zł … były, bo rok 2022 jest pierwszym, kiedy z budżetu nie dołożymy. Ale powodem nie jest bynajmniej uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, a raczej decyzja 9 radnych (Lubieniecki, Kordowski, Dłutowski, Gers, Lewandowski, Brodowski, Fronczak, Kalinowski, Sawicki), którzy w ubiegłym roku kolejny raz podnieśli nam opłaty do 35 zł od osoby, zanim przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty.

Radny Szarszewski obliczył, że ta decyzja spowodowała, że 1 mln zł pozostanie w budżecie i sugerował raczej obniżkę opłaty. My pamiętamy z tej grudniowej, ubiegłorocznej dyskusji jeszcze deklarację burmistrza Ruszkowskiego, „że może w 2023 r. ceny za odbiór śmieci będą niższe”. Rok 2023 miał być jednak rokiem wyborczym i na „prezent” zapewne będziemy musieli poczekać jeszcze rok. Stawka w 2023 roku się nie zmieni.

Nie istnieje idealna metoda wyliczania opłaty za odpady komunalne, ale istnieją narzędzia w postaci np. edukacji mieszkańców. Ten egzamin my-mieszkańcy zdajemy coraz lepiej. Z roku na rok coraz więcej odpadów trafia w postaci segregowanej, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Najwyższy czas na skuteczne działania nasielskich władz. Uszczelnienie systemu i zobowiązanie osób dotychczas niepłacących do uregulowania należności, to nie tylko zysk w budżecie miasta i gminy, ale również sprawiedliwość dla osób uczciwie płacących. Potrzeba jednak do tego wnikliwej analizy, bez uprawiania polityki i głoszenia haseł o konkurencyjności, bo tej konkurencyjności, jak zauważył radny Szarszewski, nie ma.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk