Ocena Radnych – Rodryg Czyż

Czyż Rodryg – w okręgu nr 4 zdobył zaufanie 212 wyborców. Funkcję radnego pełni pierwszą kadencję i jest członkiem trzech komisji (budżetowej, rewizyjnej i statutowej).

Rodryg Czyż na krótko przed wyborami, pod koniec sierpnia 2018 r., przystąpił do debaty publicznej. Wówczas korzystając z jego wykształcenia (inżynier konstruktor) został poproszony przez mieszkańców o przeprowadzenie analizy i wydanie pisemnej opinii na temat przekroczenia nośności ścian szczytowych budowanej sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Swoje wnioski przedstawił burmistrzowi i radnym. Wtedy też poznał realia nasielskiego samorządu. Pomimo wykazania, iż normy są przekroczone, a budynkowi grozi katastrofa budowlana, nasielski samorząd z kadencji 2014-2018 lekceważył jego wyliczenia. Determinacja i zaangażowanie m.in. Rodryga Czyża w tę sprawę doprowadziły najpierw do wstrzymania budowy, a następnie do częściowej rozbiórki i pobudowania sali zgodnie ze sztuką budowlaną.

Upór, dociekliwość i stawianie pytań jest niewątpliwie cechą wyróżniającą radnego Czyża spośród innych radnych. Kontrola wydawania środków publicznych, aby nie realizować inwestycji wyłącznie ze środków własnych, a sięgać po inne źródła, w tym środki zewnętrzne na poprawę wizerunku miasta i gminy Nasielsk, to nie tylko jego kolejna cecha, ale również deklaracja z kampanii wyborczej.

Dlatego jest przeciwnikiem realizacji zakupów, czy inwestycji wyłącznie obciążających budżet gminy. Jest również przeciwnikiem uchwał tzw. wrzutek, które nie zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji, a w ostatniej chwili znajdują się w porządku obrad lub są tematem sesji zwoływanych na wniosek burmistrza. W sposób negatywny opowiedział się za powołaniem jednoosobowej Straży Miejskiej służącej jedynie do zadań leżących w kompetencji pracowników Wydziału Środowiska. Był jednym z dwóch radnych, którzy byli przeciwni uchwaleniu Statutu Gminy Nasielsk i wykreśleniu z niego punktu „Interpelacje i zapytania mieszkańców”. Radny Czyż opowiada się również za ochroną lokalnych kupców i rolników sprzedających swoje wyroby w rodzimych sklepach i na nasielskim rynku. Z tego też powodu sprzeciwił się sprzedaży i nieodwracalnej w skutkach komercjalizacji terenu koło DPS.

Jest autorem największej ilości składanych wniosków, petycji i interpelacji. Zgłasza wnioski o remonty dróg i chodników w imieniu mieszkańców swojego okręgu (osiedle Traugutta), ale nie tylko. Radny Czyż uważa, że w pierwszej kolejności samorząd powinien zadbać o infrastrukturę drogową, tak aby mieszkańcy „suchą nogą” mogli wyjść ze swoich domów . Zaproponował, aby przeznaczyć ponad milion złotych na remont ul. Ogrodowej lub ul. Grabowej z niezrealizowanej inwestycji łącznika ul. Elektronowej z ul. Warszawską. Od początku kadencji proponował również przekazanie środków na wsparcie dla mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła, a także podnoszenie podatków lokalnych o wskaźnik inflacji.

Trudno wyliczyć wszystkie sprawy poruszające na sesjach i komisjach Rady Miejskiej przez radnego Rodryga Czyża. Można jednak przyjąć, że wspólnym punktem dla nich wszystkich jest dbałość o środki publiczne.

Wrzucimy jednak kamyczek do ogródka radnego Czyża. O skuteczności radnego decyduje umiejętność pracy zespołowej i szukania poparcia wśród innych radnych. Nie jest to proste zadanie, zwłaszcza będąc radnym opozycyjnym. Dlatego obrana droga radnego Czyża, aby poprzez swoją dociekliwość i wiedzę móc podejmować działania kontrolne organu wykonawczego nie jest do końca skuteczna. Można to było zauważyć w kilku jego wypowiedziach nie do końca merytorycznie przygotowanych, ale głównie poprzez niewykorzystanie wszystkich instrumentów kontrolnych przewidzianych przez prawo. Nie bez winy jest tu klub radnych NSZ, którego członkiem jest radny Czyż. W nazwie jest on Niezależny, ale ze Skutecznością, a tym bardziej Zaangażowaniem pozostawia wiele do życzenia.

Radny Czyż prowadzi własną działalność gospodarczą, a dieta radnego jak wynika z oświadczenia majątkowego stanowi niewielką część jego dochodów.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk