Aktywny Obserwator – Nagrody 2022 w gminie Nasielsk

Wydaje się, że rok 2020 w sprawie nagród w Nasielsku był czubkiem góry lodowej. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy w tym roku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, to dopiero ogromna góra lodowa. Skala wypłaconych nagród wybija się nie tylko na poziomie innych pracowników samorządowych z gminy Nasielsk, ale również przebija i to kilkukrotnie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w innych gminach.

Monika Nojbert, Dyrektor MOPS otrzymała nagrodę 41 000 zł, Główna Księgowa Agnieszka Kordulewska 13 500 zł, a Kierowniczka Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ewa Ruszkowska-Węgrodzka aż 48 040 zł. Na nagrody i premie w nasielskim MOPS zostało wydane ponad pół miliona złotych.

Więcej na temat nagród można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego oraz w Aktywnym Obserwatorze.