Konsultacje społeczne dla Gminy Nasielsk

„Konsultacje”, „konsultacje” i po „konsultacjach”. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK i Databout Sp. z o.o. z mieszkańcami naszej gminy na temat korytarzy kolejowych 4 i 6 przebiegających m.in. przez naszą gminę.

Niestety jesteśmy rozczarowani poziomem przeprowadzonych „konsultacji”. Dlaczego? Prezentacja planowanych korytarzy pozostawia wiele do życzenia: odcinki były omawiane zbyt szybko, a osoba je prezentująca w ogóle nie znała topografii naszych miejscowości, a co ważne nie były omówione obiekty inżynieryjne. Nie tak to powinno wyglądać. Chyba, że był to planowany zamysł prowadzącego konsultacje? Im mniej pokażą, to tym mniej mieszkańcy zadadzą pytań?

Kolejny aspekt to odpowiedzi, a nader często ich brak. Niech za przykład posłuży pytanie o ilość wywłaszczeń i wyburzeń. Przedstawiciele na początku mówili, że nie posiadają takich danych, ale nacisk mieszkańców doprowadził do tego, że „tabelka” się znalazła.

Pomińmy poziom konsultacji, bo w gruncie rzeczy, to stracony czas, niepotrzebny stres i nieskromnie powiemy, że więcej można było się dowiedzieć chyba na spotkaniu zorganizowanym przez nas z udziałem Radny Marcin Szarszewski, przynajmniej w kontekście trudnych do uchwycenia detali, które tylko sprawne oko może wychwycić. ⚠

Jakie ważne informacje można wynieść z wczorajszego spotkania w Starych Pieścirogach?

  1. trwające konsultacje społeczne nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, ale z UMOWY na opracowanie studium pomiędzy PKP PLK a firmą Databout;
  2. „konsultacje społeczne” wynikające z prawa będą na etapie przygotowywania oceny na środowisko. Ale UWAGA! Na tym etapie nie analizuje się już potrzeb mieszkańców w zakresie przejazdów kolejowych czy dróg dojazdowych. Omawia się tylko przede wszystkim oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym otoczenie społeczne tzn. potencjalne utrudnienia wynikające z planowanej inwestycji i jej realizacji! Teraz jest najlepszy moment do zgłoszenia uwag (niezależnie jak bardzo wszyscy sprzeciwiamy się inwestycji);
  3. na tym etapie opracowywania studium to OSTATNI moment, aby podważyć zasadność tej lokalizacji, bo na etapie procedury środowiskowej będzie za późno;
  4. przedstawione na mapach obiekty inżynieryjne nie odpowiadają temu co będzie zaprojektowane na etapie projektów budowlanych. W tej chwili mają charakter funkcjonalny, aby mieszkańcy mogli zobaczyć, czy dojadą do swoich posesji i jak potencjalnie wydłuży się ich droga do domu czy pracy;
  5. projektowane korytarze są dla ruchu mieszanego, tzn. przewidują ruch nie tylko pasażerski, ale również TOWAROWY;
  6. inwestycja kolejowa planowana na terenie naszej gminy jest NIEZALEŻNA od realizacji CPK, czyli jeżeli prace dot. CPK zostaną wstrzymane to budowa kolei już niekoniecznie;
  7. ODSZKODOWANIA za wywłaszczenia mają być wypłacane wg. obowiązujących przepisów prawa, na pytanie czy będzie to wartość odtworzeniowa nie otrzymaliśmy odpowiedzi wprost;
  8. planowane przebiegi kolejowe uwzględniają warianty OBWODNICY Aglomeracji Warszawskiej;
  9. obecnie FINANSOWANIE zapewnione jest tylko dla Studium Wykonalności;
  10. PKP PLK będzie podejmowało decyzję na podstawie wypracowanego przez Databout Studium Wykonalności i ich rekomendacji;

Merytoryczne przygotowanie władz samorządowych do konsultacji społecznych

Oddzielną kwestią jest stanowisko, a raczej poglądy wygłoszone przez niektóre osoby z nasielskiego świecznika samorządowego. Rozumiemy, że żaden samorządowiec w roku przedwyborczym nie odwróci się do swoich wyborców. Można jednak użyć argumentów, jak zrobił to Wójt Wieliszewa Pawel Kownacki, a nie granie na emocjach mieszkańców, jak uczynił to Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Ważne jest wspólne podejście samorządów i aby kolej nas nie podzieliła. Nie ma lepszego wariantu! Powinniśmy mówić jednym głosem, tymczasem wg. Burmistrza Ruszkowskiego, były lepsze warianty. Może były, ale dla kogo? Bo każdy uderza w mieszkańców wielu gmin tak samo.

Kolejną ważną informacją, którą przekazał Wójt Kownacki, to kwestie opracowań, które chcą przekazać projektantom dotyczącym m.in. ochrony środowiska. Z okazji trwających konsultacji powstają (start za kilka dni) dedykowane strony internetowe:

Również Prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski przedstawił konkretne dane jakie straty przyniesie realizowana inwestycja oraz to, że w tej sprawie nieprzerwanie rozmawia z PKP PLK od wielu lat.

Niestety takich konkretów nie mogliśmy usłyszeć od nasielskiej władzy samorządowej poza jednym. Jednogłośnie burmistrz Ruszkowski z radnym Kordowskim powiedzieli, że aby zatrzymać planowaną inwestycję należy odsunąć PiS od władzy (na co część zgromadzonych zareagowało brawami). Tylko co w sytuacji kiedy PiS zachowa rząd?

Ważna rzecz na koniec. Bądźmy wszyscy przeciwko, nie dajmy się podzielić, bo jak mówi hasło Wójta Kownackiego „kolej ma łączyć, a nie dzielić”.

Na koniec apelujemy do Państwa: jeżeli dziś nie odniesiemy się merytorycznie do planowanych korytarzy i nie zgłosimy, że brakuje nam gdzieś przejazdu i („nie daj Boże”) inwestycja powstanie, to do kogo będziemy mieli pretensje? Współczesna historia zna inwestycje, które wbrew woli wszystkich powstały.

A tu mała podpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich dla samorządów: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,jak-zablokowac-cpk-rpo-podal-5-argumentow-co-moga-zrobic-samorzady,wia5-1-8201.html

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk