Dostęp do informacji publicznej w Gminie Nasielsk?

Decyzja wyglądająca jak zwykłe urzędnicze pismo. Ot, nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że adresatem jest jeden z „zatroskanych” obywateli naszego miasta działający w założonym na podstawie Konstytucyjnego przepisu stowarzyszeniu.

Dlaczego Konstytucją jest ważna? Powołując się na inny przepis z ustawy zasadniczej – prawo do informacji publicznej – mamy nadzieję na uzyskanie zwrotnej odpowiedzi o jawności i przejrzystości działalności władz publicznych w szczególności wydatkowania przez nie publicznych pieniędzy.

Niestety prawo nie jest zero-jedynkowe, zwłaszcza przy jego stosowaniu i interpretacji. Nie chcemy nikogo posądzać o złą wolę, jednak opublikowany niedawno raport NIK na temat wywiązywania się z obowiązku udostępnia informacji publicznej przez samorząd wskazuje, że w państwie demokratycznym jawność życia publicznego jest niezmiernie istotna, a jej udostepnienie podnosi poziom zaufania społecznego do administracji. Czy odmawiając udzielenia informacji publicznej Burmistrz Nasielska podnosi ten poziom?

Prawo to zostało nam odmówione. Zresztą nie po raz pierwszy. Od kilkunastu miesięcy, czym bliższy jest termin wyborów widzimy postępujący proces i niechęć lub odmowę udostępniania nawet najprostszych informacji.

Przykłady z nasielskiego samorządu będą mogli Państwo niedługo przeczytać na naszym profilu. Skupimy się wyłącznie na finansach. Zachęcamy jak zwykle do podzielenia się swoimi uwagami, a może również swoimi doświadczeniami w uzyskaniu prawa do informacji publicznej.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk