Burmistrz Nasielska jak biblijny Dawid?

We wrześniu ubiegłego roku, chcąc zebrać w całość natłok informacji, które pojawiły się na grupie STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska, napisaliśmy artykuł zatytułowany „Burmistrz jak biblijny Dawid”, stawiając hipotezę czy niepozorny Dawid pokona świetnych prawników wystawionych przez Goliata?

Idąc o krok dalej, zgromadziliśmy dokumenty archiwalne z przełomu lat 1990/2000 i dostrzegliśmy temat Jaskółowa, a w zasadzie ludzi tam mieszkających w szerszej perspektywie. Skupywanie ziemi, protesty, sądy, burmistrz, decyzje, budowa. Dramat ludzi Jaskółowa i Popowa, na tyle im zobojętniał, że przy ubiegłorocznych protestach duża część tych samych osób siedziała przed swoimi domami, niemo przypatrując się nowym aktorom.

Gmina Nasielsk, okolice planowanego ZZO Jaskółowo

Ostatnie dni wydają się być sukcesem w tej walce, bo przecież Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Jaskółowa został obroniony przed sądem, a ważna decyzja „lokalizacyjna” w końcu unieważniona. Dawid zwyciężył!

Ale naszym zdaniem dziś nie ma wygranych. Za to są przegrani – my mieszkańcy, którzy straciliśmy zaufanie do władzy.

Opublikowane dokumenty dotyczące ZZO Jaskółowo, to źródło informacji bez przebarwień. Decyzje, postanowienia i wyroki niestety nie są napisane w łatwy i zrozumiały sposób. Stąd szereg komentarzy – często wulgarnych, czy wręcz poddających w wątpliwość prawdziwość faktów i dokumentów.

Na forach społecznościowych zostało napisanych dużo komentarzy, czasami za dużo. Może więc warto posłuchać tegorocznej laureatki nagrody Nobla pani Olgi Tokarczuk, która kilka dni temu w Sztokholmie powiedziała:

„Internet to coraz częściej opowieść idioty, pełna wściekłości i wrzasku”.

Potrzeba nam wszystkim czasu, aby wypowiedziane słowa pełne wściekłości i wrzasku oraz nieprawidłowo wydane decyzje – rozwiał wiatr na polach i lasach pięknego Jaskółowa.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Pan Andrzej Waldemar Kordulewski wiceburmistrzem Nasielska

Powołanie wiceburmistrza Nasielska

Jak zauważyła jedna z czytelniczek naszego profilu (Pani Annie serdecznie dziękujemy), na BIP jest już opublikowane zarządzenie Burmistrza Nasielska z 9 grudnia 2019r. o powołaniu Zastępcy Burmistrza – Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Kordulewskiemu przyjęcia tej zaszczytnej funkcji.

http://umnasielsk.bip.org.pl/…/u…/zarzadzenie_nr_182-19_.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nowe etaty w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od nowego roku – 2020

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z początkiem 2020 roku część zadań Burmistrza Nasielska najprawdopodobniej przejmie nowy urzędnik – wiceburmistrz. O tej funkcji można było usłyszeć podczas kampanii wyborczej. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski jednak wtedy nie podał kto miałby tę funkcję objąć oraz jaki zakres obowiązków miałaby ta osoba wykonywać. Mamy nadzieję, że będzie to wysokiej klasy specjalista z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Burmistrz i wiceburmistrz Nasielska

Również mamy nadzieję, że z podobnymi kwalifikacjami zostanie zatrudniony od nowego roku Strażnik Miejski, o którego powołanie wnioskował do radnych burmistrz Ruszkowski (tylko radny Pacocha był przeciw powołaniu, a radni Czyż i Pietras wstrzymali się od głosu).

Nowe etaty, to wydatek dodatkowych ok. 200-300 tys. zł w skali roku. Oby te pieniądze z naszych podatków pan burmistrz dobrze zaplanował.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 7

Dziś ostatnia część podsumowania działalności burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego za ubiegły rok czyli wnioski.

Ten rok można podsumować jako jeden duży plac budowy w gminie Nasielsk. Niestety w znacznej większości finansowany ze środków własnych.

Bez większego i skutecznego zaangażowania osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja założonych planów w tym: rozbudowa NOK, ZOZ, stadionu miejskiego, skweru Jana Pawła II wydają się być obietnicą nie do spełnienia w tej kadencji.

Jeżeli jeszcze dodamy obietnice burmistrza z kampanii wyborczej o budowie: nowoczesnego przedszkola w Pieścirogach, nowej sali gimnastycznej, miejskiego placu zabaw czy ścieżek rowerowych, to przy dotychczasowej skuteczności w aplikowaniu środków zewnętrznych, wydaje się to nierealnym marzeniem umieszczenia Nasielska na wyższym poziomie rozwoju.

Nawet perspektywa rozłożenia tych inwestycji w czasie na pozostałe 4 lata, wydaje się mało realna. Chyba, że władze dojdą do wniosku, że gmina buduje na kredyt. Ale czy finalnie nie zatrzyma to rozwoju miasta i gminy?

Dziękujemy redakcjom z Tygodnik Nowodworski i Gazeta Nowodworska za opublikowanie w całości artykułu o podsumowaniu rocznej działalności burmistrza Nasielska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 6

Dziś w podsumowaniu działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok współpraca z mieszkańcami.

Partycypacja obywatelska – podkreślona przez Fundację Batorego współpraca władz z mieszkańcami opiera się na udziale społeczeństwa nie tylko poprzez udział w wyborach, ale również poprzez dyskusję nad zarządzaniem gminą. Niestety ubiegły rok przyniósł regres w tej dziedzinie współpracy. Na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku jakakolwiek dyskusja burmistrza z mieszkańcami została sprowadzona przez prowadzącego sesje RM do zadawania pytań. Przywołana tu już wcześniej konsultacja społeczeństwa w sprawie konfekcjonowania lakierów i wniesionych uwag przez mieszkańców, których burmistrz nie uwzględnił przy wydaniu decyzji środowiskowej, powoduje znaczny spadek zaufania do organów władzy.

Kolejnym przykładem słabej współpracy burmistrza z mieszkańcami jest konsultacja w sprawie projektu skweru Jana Pawła II. Jej termin został zaplanowany na okres wakacyjny, w związku z czym uczestniczyło w niej niewielu nasielszczan. Zapowiedziany termin kolejnej konsultacji został wyznaczony na godziny południowe powszedniego dnia, co skutkowało jeszcze większą absencją mieszkańców. Tymczasem zadanie przebudowy skweru nie tylko uwzględniało kwotę 1 mln zł w budżecie, ale było wpisane w program wyborczy pana Ruszkowskiego. Możemy zatem domniemywać, że powinno być to dokładnie i ze szczegółami przez autora przemyślane.

Przykłady można by mnożyć, chociażby mieszkańców Pcucina, którzy protestując przeciw chlewni w swojej miejscowości zostali odsyłani od Annasza do Kajfasza.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski nie uwzględnia również uwag składanych przez radnych w sprawach, w których specjalizują się oni zawodowo. Kwestia wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzania przetargów i Regulaminu zamówień publicznych, po długiej dyskusji znalazła swój finał prac w jednej z komisji. Jednak sprawa oddanej niedawno do użytku sali w Popowie Borowym z przeciekającym dachem i wodą wypływającą z rynien wprost na nowo wybudowany chodnik – jest skutecznie marginalizowana.

Nie zaobserwowaliśmy, aby jakakolwiek uchwała była poddana konsultacjom społecznym lub badaniom sondażowym tak, jak chociażby ta, która określałaby lokalizację nowego nasielskiego cmentarza, o którego pilną budowę od kilku lat prosi proboszcz nasielskiej parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Powołana Rada działalności pożytku publicznego również nie została poproszona o żadne konsultacje na temat podejmowanych uchwał.

Cieniem na działalność burmistrza Ruszkowskiego w zakresie współpracy z mieszkańcami kładzie się również jego absencja przy odsłonięciu pomnika dwóch amerykańskich pilotów. W perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości oprócz krewnych pilotów, udział wzięła m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oraz Kompania Reprezentacyjna WP z reprezentującym Dowódcę Generalnego RSZ panem generałem dywizji pilotem Janem Śliwką. Tajemnicą poliszynela jest niechęć burmistrza do osób, które tę uroczystość zorganizowały. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sąd odrzuca skargę Inwestora ZZO na MPZP dla Jaskółowa

I można po raz drugi ogłosić sukces dzisiaj! Jak poinformował UM w Nasielsku „9 grudnia 2019 r., przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skargi na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap I.”

Stop dla wysypiska w Jaskółowie

Można otwierać szampana! 🍾

Jak UM w Nasielsku wyraził podziękowania za ogrom prac mieszkańcom i stronie społecznej? https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1210397532493805

To Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wydał decyzję lokalizacji celu publicznego w 2013r z naruszeniem prawa (co osobiście przyznał) narażając nas wszystkich na atmosferę zagrożenia gigantycznym wysypiskiem. Ile to lat zajęło Burmistrzowi wygaszenie tej decyzji?

A OGROMNE podziękowania należą się panu Adamowi Mikuckiemu m.in. za nagłośnienie sprawy z wysypiskiem, pani Magdalenie Biernackiej za niewydanie pozwolenia na budowę i wspieranie strony społecznej. To również pan Adam Mikucki wraz z mec. Karolem Podgórnym był pomysłodawcą, aby Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła MPZP dla Jaskółowa. Podziękowania dla mieszkańców, Wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego i strony społecznej za zgłoszone uwagi do MPZP (uwzględnione przez Burmistrza jako zasadne). Podziękowania dla Radnego Domały za zorganizowanie protestu na ulicach. Podziękowania należą się też dla mediów – stacji TVP3, Polsat, jak i lokalnej prasie za publikowanie materiałów na ten temat. Podziękowania należą się pracownikom UM w Nasielsku, którzy działali przeciw tej inwestycji. Pani Elżbiecie Fijalskiej za udostępnianie sal, w których mogły odbywać się spotkania. Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk i ich rodzinom (za wyrozumiałość przede wszystkim) i jego sympatykom za wspólne działania, a w szczególności Robertowi Sierzputowskiemu, Jarkowi Rucińskiemu, Łukaszowi Malinowskiemu, Robertowi Siwemu, Tomkowi Czyżowi! Osobom prowadzącym grupę STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska, Radnym klubu NSZ. Dziękuję członkom Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team! I wam, wszystkim mieszkańcom. To wy braliście udział w protestach i wspieraliście nas na co dzień!

Nie sposób wszystkim podziękować. A lista jest długa! Ja Wam wszystkim dziękuję.

Decyzja lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo została wydana z naruszeniem prawa przez Burmistrza Nasielska Ruszkowskiego

To był stresujący okres, nie z winy stowarzyszenia – tylko przez urzędników wydających decyzje.

Prezes Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Marcin Tracz

Burmistrz Nasielska wygasza decyzję „lokalizacyjną” dla ZZO Jaskółowo

Sukces! Burmistrz Ruszkowski wygasza decyzję lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo, o co apelowało Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk od momentu uchwalenia MPZP!

Prezent od Burmistrza Nasielska?
Burmistrz Nasielska wygasza decyzję lokalizacji celu publicznego dla wysypiska w Jaskółowie

Składamy ogromne podziękowania mieszkańcom gminy Nasielsk za aktywny udział w protestach przeciwko powstaniu gigantycznego zakładu zagospodarowania odpadów. To Wam należą się największe podziękowania! To Wy drodzy Państwo wywarliście największy nacisk na nasze władze samorządowe, które uchwaliły plan i w konsekwencji uchyliły tę jakże ważną dla Inwestora decyzję.

Nie raz dochodziło z tego powodu do „ostrej wymiany zdań” na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku pomiędzy Burmistrzem, a mieszkańcami i członkami naszego Stowarzyszenia. Ważne, że cel dla nas wszystkich został osiągnięty.

Teraz jeżeli Inwestor będzie chciał coś wybudować, musi to zrobić zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa (niestety przed Sądem toczy się postępowanie w sprawie MPZP – Inwestor zaskarżył plan, w dalszym ciągu ma też ważną decyzję środowiskową).

Czy batalia, aby nie powstało ZZO Jaskółowo jest wygrana? Mamy ogromną nadzieję, że TAK! Trzymajmy jeszcze przez chwilę kciuki…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska dot. decyzji lokalizacji celu publicznego dla wysypiska w Jaskółowie

PS. O wygaszeniu decyzji z 2013r wiemy na podstawie obwieszczenia Burmistrza Nasielska, które opublikowała pani Sołtys Jaskółowa (serdecznie dziękujemy). My czekamy na pełną treść decyzji Burmistrza, aby móc się z nią zapoznać.

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 5

Kolejna porcja informacji z działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok.

Planowanie przestrzenne – jak bardzo ważna jest to dziedzina, mogliśmy się przekonać podczas batalii w sprawie ZZO Jaskólowo. Tylko uchwalony MPZP może skutecznie zatrzymać budowę uciążliwych inwestycji.

W ostatnim roku światło dzienne ujrzało postanowienie burmistrza z 2016 r., w którym pan Ruszkowski pozytywnie zaopiniował zasypanie stawu w Kosewie. Jest to o tyle istotna sprawa, że burmistrz wydał to postanowienie wbrew Studium dla tego terenu. Radni w podjętej uchwale dot. Studium zatwierdzili rekultywację o charakterze wodno-leśnym, a nie rolniczym, którego domagał się inwestor.

Brak MPZP w Kosewie skutkowało również tym, iż prywatny przedsiębiorca w sierpniu 2019 r. wniósł wniosek do Starosty NDM o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Być może toczące się w wydziale gospodarczym Komendy Stołecznej Policji śledztwo w sprawie nielegalnego przechowywania odpadów, spowodowało, że inwestor dotychczas nie zwrócił się do burmistrza o warunki zabudowy – wymagane przy tego typu inwestycjach.

Brak unieważnionego przez sąd MPZP w centrum Nasielska zwrócił uwagę właścicieli dużego francuskiego zakładu zajmującego się konfekcją lakierów. Aby rozpocząć produkcję wystarczyło wyremontować budynki po byłym zakładzie Mera-Zem i uzyskać decyzję środowiskową. Właściciele nowego zakładu nawet wyrazili zgodę na część uwag, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, ale burmistrz miał inne zdanie. Grupa mieszkańców, których uwag burmistrz Nasielska nie uwzględnił, wydając decyzję środowiskową, wniosła odwołanie do SKO.

Odwołanie do sądu wniósł również inwestor ZZO Jaskółowo, zaskarżając MPZP, powołując się m.in. na uwagi, które składało do planu stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk. Tymi sprawami zajmuje się obecnie druga instancja odwoławcza i czas pokaże czy działania burmistrza były słuszne?

Przypomnimy jeszcze, że wbrew przepisom prawa burmistrz Ruszkowski do dnia dzisiejszego nie wygasił decyzji lokalizacyjnej wydanej w 2013 r. Jest to dziwne zachowanie pana burmistrza, bo przepisy prawa wręcz nakazują wydanie decyzji o wygaśnięciu w momencie uchwalenia MPZP. Skutek jest taki, że decyzja lokalizacyjna dla ZZO Jaskółowo jest wciąż aktualna, pomimo wejścia w życie MPZP, a którego ważność w najbliższym czasie stwierdzi sąd. Na minus zasługuje również brak debaty nad kolejnymi obszarami gminy, w których brakuje MPZP.

Sprawna administracja – z jednej strony w tym roku zostało rozpoczętych wiele prac związanych z remontami budynków i ulic. W samym tylko Nasielsku zmodernizowano więcej ulic niż za poprzedniej 4 letniej kadencji burmistrza Ruszkowskiego. Z drugiej zaś strony prawie wszystkie te inwestycje są wykonywane bez środków zewnętrznych. Zatem do ujemnych działań burmistrza należy zaliczyć niespełnienie obietnicy z wyborów dotyczącej zintensyfikowania pozyskiwania środków zewnętrznych, pomimo powołania nowej komórki w UM.

Do tej kategorii powinniśmy również zaliczyć przyznanie się przez burmistrza Ruszkowskiego do błędu w sprawie wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo. Od początku stowarzyszenie AiCzN twierdziło, że decyzja z 2013 r. została wydana z naruszeniem prawa, ale burmistrz dopiero w tym roku formalnie się do tego przyznał. Skutkiem tego błędu może być gigantyczne odszkodowanie wypłacone przez gminę dla inwestora w wysokości 50 mln zł. jeśli sąd uwzględni jego żądania.

Ubiegły rok to również toczące się w prokuraturze postępowania przeciwko burmistrzowi i pracownikom UM, a także skargi mieszkańców na działalność burmistrza i pracowników UM, których 100% w ocenie radnych była bezzasadna. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 4

Kolejna odsłona podsumowania działalności burmistrza Nasielska za ubiegły rok. Tym razem transport i bezpieczeństwo.

Transport – jakość i stan techniczny autobusów jest nieustannie krytykowany przez mieszkańców. Niestety w wyniku wyboru przetargowego, gmina Nasielsk od wielu lat korzysta z usług tych samych dostawców oferujących usługi transportowe.

W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii.

Ten rok niestety nie przyczynił się do przyspieszenia prac nad budową ścieżek rowerowych. Temat od lat „wałkowany” przez radnych, nieustannie pozostaje bez żadnych konkretnych deklaracji ze strony burmistrza. Jest to o tyle dziwne, że burmistrz w tym roku kilkukrotnie przeprowadził robocze rozmowy na ten temat z urzędnikami z samorządu województwa, a nawet na część terenu, którego właścicielem jest gmina od 2017 r. (po byłej wąskotorówce) jest wykonany projekt.

Bezpieczeństwo – w porównaniu z ubiegłym rokiem Policja prowadzi więcej spraw dochodzeniowo-śledczych, które dotyczą: uszkodzenia mienia, bójek z pobiciem, kradzieży, kradzieży z włamaniem. Na uznanie zasługuje skuteczność nasielskich policjantów, ponieważ znaczna część ww. przestępstw zostaje wykryta.

Statystyki to jedno, ale narzędzia do ich wykrywalności – drugie. Podinspektor Leszczyński w tym roku kilkukrotnie zwracał się do burmistrza i radnych z prośbą o współfinansowanie zakupu nowego samochodu, który jest niezbędny w codziennej pracy policjantów.

Park samochodowy nasielskiego komisariatu jest bardzo wyeksploatowany i brak jego modernizacji może być brzemienny w skutkach dla mieszkańców już pod koniec przyszłego roku. Wtedy najprawdopodobniej część samochodów będzie musiała odejść na „emeryturę”, a druga co do wielkości sołectw gmina w Polsce może mieć problem z dotarciem policji w przypadku konieczności podjęcia interwencji. W tym roku burmistrz jednak nie widział możliwości współfinansowania pojazdu. Być może zmieni się to na jesieni przy pracach nad budżetem 2020 r.?

Warto, aby wypełniając zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, burmistrz oraz rada uwzględnili w budżecie specjalną rezerwę tak, jak ma to miejsce w wielu samorządach w Polsce i na co zezwalają przepisy obu ustaw: o samorządzie gminnym oraz policji.

Radni podjęli uchwałę powołującą straż miejską w Nasielsku. Strażnik jeszcze na nasielskich ulicach się nie pojawił, ale wątpliwe jest, aby w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusz ten podejmował interwencje. Zakres jego obowiązków wg koncepcji burmistrza Ruszkowskiego ma być związany ściśle z obszarem ochrony środowiska (kontrola śmieci, palenia w piecach).

Na duże uznanie zasługuje fakt wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571, które wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zmodernizowano ponad 60 opraw oświetleniowych, zastępując lampy sodowe, które emitowały światło żółte nowymi, ekonomicznymi lampami ledowymi emitującymi światło o naturalnej barwie. Dodatkowo w kilku miejscach lampy te doświetlają przejścia dla pieszych.

Niestety nie na wszystkich przejściach dla pieszych doświetlenie było możliwe np. koło baszty. Szkoda, że dla poprawy bezpieczeństwa nie zastosowano w tym przypadku innego rozwiązania technologicznego.

Lampy LED powodują oszczędności w budżecie gminy i należałoby rozważyć włączanie się oświetlenia przed zapadającym zmierzchem.

Na minus działań burmistrza zasługuje brak oznaczenia przejść dla pieszych przy nowo wybudowanych chodnikach na ul. Folwark, Kościelnej i Warszawskiej. Co prawda pan burmistrz widzi potrzebę regulacji ruchu uwzględniającego bezpieczne przechodzenie pieszych, zmiana ta jednak wymaga zabezpieczenia środków w budżecie. Na pewno racjonalnym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem było zrobienie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przed wymianą krawężników.(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 3

Dalsza część podsumowania roku działalności burmistrza Nasielska. Tym razem dotycząca mi.in. czystości gminy Nasielsk i naszego zdrowia.

Usługi komunalne – w tym roku została oddana do użytku kanalizacja obejmująca obszar ok. 6 km Nasielska. Jest to o tyle istotne, że z większości budynków na tym terenie ścieki odprowadzane były poprzez instalacje ogólnospławne lub rury kanalizacyjne wprost do rzeki.

Mieszkańcy dostali nakaz podłączenia się do nowej instalacji i to jest niewątpliwie duży plus działalności burmistrza Ruszkowskiego oraz osób pracujących przy tym projekcie.

Pozostaje nadal kwestia skanalizowania pozostałej części naszego miasta w tym ścisłym jego centrum oraz rozważenie skanalizowania pozostałych miejscowości oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów od miasta.

Do pozytywnych działań należy również pomoc udzielona przez burmistrza w zakresie przyspieszenia prac nad podłączeniem do sieci gazowej kilku miejscowości z gminy Nasielsk.

W grudniu ubiegłego roku gmina stanęła przed problemem nieodbierania odpadów zmieszanych od mieszkańców. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że powód był niezależny od gminy, a związany z rejonizacją przekazywania odpadów, w której limit został przekroczony.

Kilka miesięcy temu radni podjęli uchwałę, która przyczyni się do wyłonienia nowego odbiorcy odpadów dla terenu miasta i gminy. Zapisy tej uchwały m.in. związane z częstotliwością odbioru odpadów segregowanych, wg UM będą miały wpływ na uzyskanie w przetargu – który został niedawno ogłoszony – niższych cen niż w gminach sąsiednich.

Po wyłonieniu nowego odbiorcy odpadów nasielszczan tak, jak wszystkich mieszkańców Polski, będzie obowiązywał nowy system segregacji, zgodnie z zasadami oparty na pięciu kolorach.

Na minus należy zaliczyć brak edukacji i szkoleń mieszkańców w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów, tak abyśmy zdołali sprostać rosnącym wymaganiom i uniknęli w przyszłości kar.

Ochrona środowiska – bardzo potrzebnym i wyczekiwanym przez mieszkańców posunięciem burmistrza był zakup zamiatarki na mokro. Gmina na skutek podpisanych porozumień czyści ulice należące również do powiatu i województwa.

Również do pozytywnych efektów należy zaliczyć zakup czujnika monitorującego jakość powietrza. Od samego czujnika jakość powietrza w Nasielsku się nie poprawi, ale na pewno jego wskazania uzmysłowią nasielszczanom obecność w otaczającym nas powietrzu szkodliwego pyłu PM.

Na minus należy zaliczyć mało radykalne kroki podejmowane przez burmistrza w zakresie dzikich wysypisk. Rok 2018 to zaledwie likwidacja 4 wysypisk, które w większości znajdowały się na terenach prywatnych. Być może poprzez przykład osobisty, w którym burmistrz Ruszkowski przyłączył się w dniu 12 października do akcji sprzątania lasów, przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców i dbania o środowisko oraz inicjowania podobnych akcji przez UM.

Ochrona zdrowia – na plus należy zaliczyć uruchomienie w ciągu ostatniego roku rejestracji internetowej do lekarzy w Nasielsku i Starych Pieścirogach oraz rozpoczęcie dyskusji nad rozbudową nasielskiego ośrodka zdrowia. Powiększenie budynku na pewno przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi pacjentów, jednak poza wizualizacją na razie nic więcej burmistrz nie przedstawił. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk