Dalsza część relacji z XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”. – radny Rodryg Czyż

Radny Czyż, kontynuując wątek rozliczenia firm z podwykonawcami w Popowie Borowym, złożył interpelację do burmistrza w tej sprawie.

Prowadzący sesje przeczytał pisma kierowane do Rady od: mieszkańców, policji, prokuratury, radnych, burmistrza, a nawet Uniwersytetu. Wyższa uczelnia z Warszawy pytała o konsultacje społeczne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był powodem dwóch kolejnych tematów, którymi zajęli się radni.

Pierwszy z nich dotyczył, działki na ul. Armii Krajowej w Nasielsku. Działką, przewidzianą w byłym w MPZP pod drogę, radni zajęli się po raz drugi. Tym razem na wniosek burmistrza, który przekazał radnym pismo mieszkańca zainteresowanego wykupem działki.

Radny Domała motywując swój głos przeciw wykupowi stwierdził, że jest to trudna decyzja z uwagi na znajomość z osobą, która chcę tą nieruchomość kupić. „Będąc radnym muszę spojrzeć bardziej szerzej na tę sytuację. Jest to kilkadziesiąt metrów, które dzieli od ul. Piłsudskiego. Jest to naturalne miejsce objazdu, a jeżeli sprzedamy działkę, to sprzedamy ją tylko raz”.

Radny Brodowski przed podjęciem decyzji, przekazał radnym mapki, które ilustrują ten przejazd. Pan radny podkreślił, że „jest to strategiczny objazd, aby utorować te drogi”.

Nasielsk Mapka

Radny Świderski zastanawiał się nad motywem pisma skierowanego do Rady przez burmistrza. „Nie ma obrotu prawnego dróg gminnych, tak mówi ustawa, a droga ta zalicza się do dróg gminnych”.

Radny Fronczak zastanawiał się czy koszty wykupu działki, która jest w rękach prywatnych (działka sąsiednia i bezpośrednio przyległa do ul. Piłsudskiego) nie będą duże i czy nie trzeba będzie zastosować przepisów specustawy? Pan radny powiedział, że tereny w okręgu, z którego został wybrany nadal nie są załatwione od 5 lat.

Radnemu Fronczakowi odpowiedział radny Domała „nic nie wskazuje abyśmy za małą działkę, na której jest trawa i kostka pod altanę musieli w przyszłości zapłacić duże pieniądze”.

Radny Czyż zauważył, że pieniądze za sprzedaż będą niewielkie w budżecie, a sprzedażą zamkniemy wizję rozbudowy tej drogi. I w przyszłości władze być może będą musiały wykupić nie jedną działkę, a dwie.

Radny Lubieniecki podał ilość osób, które podpisały się pod listami do Rady i większość była przeciwna tej drodze. Ostatecznie radni przy 7 głosach przeciw, 5 za i 1 głosie wstrzymujących się od głosu, nie zezwolili na sprzedaż działki.

„Tworzymy precedens, bo co powiemy tym, którzy zapłacili w przeszłości opłatę adiacencką” – stwierdził radny Świderski, podczas kolejnej omawianej sprawy dotyczącej zakupu działki od pani Dylewskiej. Pan radny zaproponował rozwiązanie, aby opłatę rozłożyć na raty. „Nie dzielmy mieszkańców na równych i równiejszych” zakończył pan Świderski. Radny Czyż poparł przedmówcę twierdząc, że „może to pomóc Radzie w przyszłości przy tego typu podziałach”.

Radny Lubieniecki przypomniał sytuację podziału działek tej pani, które były dokonane w momencie obowiązywania MPZP. Obecnie tam znajdują się media, które de facto są na działce prywatnej, a plan nie obowiązuje.

Radny Sawicki podał przykład Łomianek i Starych Pieścirogów gdzie były podobne sytuacje i mieszkańcy za darmo przekazywali gminie tereny. Zdaniem pana radnego tak powinno być również w tym przypadku. Radni przy 9 głosach przeciw, 3 za i 1 wstrzymującym się od głosu, nie zdecydowali się na zakup działki.

W sprawach rożnych radny Domała zapytał o przeznaczenie domu nauczyciela po skończonym remoncie oraz przekazał pytanie od jednego mieszkańców o przyczyny nieprzyjemnego zapachu ze studzienek w Nasielsku.

Radny Świderski poprosił burmistrza, aby na zadawane krótkie pytania odpowiadał. „Wielu mieszkańców śledzi sesje lub czyta sprawozdania, a na pytania radnych czy mieszkańców nie ma odpowiedzi”. Pan radny zapytał również o możliwość zmiany kursowania autobusów, które jeżdżą na mało intratnych trasach, a także o drogę łączącą ul. Warszawską z ul. Elektronową „Czy i kiedy będzie wykonana ta droga? Temat jest wałkowany od trzech lat, a efektów końcowych nie widać”. Burmistrz odpowiedział, że „nauczony historią na kwestie związane z datami i decyzjami woli odpowiadać pisemnie, aby nie zostać posądzony, że coś ukrywa” natomiast „zakład, który ma tu powstać powiedział, że będzie to skarżył (drogę)”. Pan burmistrz dodał, że firma chce nam przekazać grunt, ale ze zmianą trasy i na ich kosz będą wykonane zmiany projektowe. „Mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawy dopniemy” – zakończył burmistrz.

Radny Czyż odnosząc się do nieobecności radnych podczas uroczystości niepodległościowych w Nasielsku powiedział „po raz kolejny pan grzmi na nas, że my nie jesteśmy patriotami. Patriotyzm każdy z nas ma w sercu i to czy był w Nasielsku podczas Dnia Niepodległości czy w jakimś innym mieście, to nie ma to większego znaczenia”.

Radny Czyż nawiązał do wspomnianej przez burmistrza podpisanej umowy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach. Jego zdaniem umowa została przepłacona. Powierzchnia użytkowa planowanego obiektu to 1400m2. Wg jego rozeznania na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Przepłaciliśmy 10500+Vat (dop. autora) Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”?

Pan radny Czyż poprosił burmistrza o wykaz firm, z którymi było robione rozeznanie rynku oraz zasugerował, aby w przyszłości, burmistrz pytał radnych, którzy mają wiedzę z różnych dziedzin o możliwości rozwiązania inwestycji w gminie. Przykładem mógł być projekt skweru, który zostałby przygotowany w różnych koncepcjach przez studentów z Wydziału Architektury – prawdopodobnie w formie gratisowej – dodał pan Czyż. Kolejne pytanie skierowane do burmistrza, dotyczyło szczegółów prac w bibliotece miejskiej, a także spodziewanych efektów z nakręcenia kolejnego filmu promocyjnego przez gminę. Pan Czyż, podając przykład z innych gmin, rozwinął temat swojej interpelacji o dofinansowania do wymiany pieców.

Pan Ruszkowski odpowiedział, że raz już z tego programu skorzystaliśmy i więcej nie możemy. A pan radny Lubieniecki dodał, że była to kwota 2 mln zł i można było o te sprawę dopytać w wydziale, a nie na sesji.

Radny Czyż podziękował za odpowiedź. „Cieszę się, że naszej gminie udało się pozyskać tak dużą kwotę na wymianę pieców. Celem mojej interpelacji było zapoczątkowanie czegoś, co moglibyśmy kontynuować przez kolejne lata i wspierać mieszkańców z własnego budżetu. Pan Czyż zapytał również o rozmowy burmistrza w sprawie przeniesienia pomnika JPII ze skweru.

Radny Szarszewski zapytał burmistrza o wykonywany projekt skweru w kontekście projektu urbanistycznego konserwatora, a także o projekt oświetlenia, który był robiony równolegle. „Czy został on zakończony, czy również termin został przedłużony”?

Radny Domała nawiązał do burzliwej dyskusji podczas komisji ws. rozbudowy stadionu. „Popieram tego typu inwestycje, zwłaszcza z dofinansowaniem. Ważne są również inwestycje: przedszkole w Pieścirogach, Ośrodek Zdrowia, plac zabaw, lodowisko. Nie powinniśmy zapomnieć również o NOK. To jest tak naprawdę budynek kina, który nie spełnia żadnych warunków. Zajęcia odbywają się na holu, a za przebieralnię dla artystów służy klatka schodowa”.

Burmistrz odpowiedział, że „jest przygotowana dokumentacja, a jak radni pozwolą, będziemy przesuwać środki. Mam nadzieję, że mój plan wyborczy, jak również radnych będzie realizowany, pomimo turbulencji w dochodach samorządów – to wyborcom obiecałem”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna.” – radny Rodryg Czyż

XII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, otworzył w dniu 29.11 2019 r. przewodniczący Rady pan Jerzy Lubieniecki. Po powitaniu zebranych osób przystąpiono do porządku obrad.

Podobnie jak na poprzednich radach, tak i tym razem przewodniczący Lubieniecki poinformował o swojej działalności pomiędzy radami. Pan radny podziękował strażakom, którzy w dniu 1 listopada pomagali w organizacji ruchu w okolicach cmentarza w Cieksynie. Pan Lubieniecki miał pretensje do swoich kolegów – radnych – którzy nie uczestniczyli w organizowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku obchodach święta niepodległości, na których był m.in. nasielszczanin ks. Tomasiński, zaproszony przez pana Andrzeja Zawadzkiego.

Burmistrz Nasielska B. Ruszkowski – podobnie jak pan przewodniczący – brał udział w tych samych patriotycznych uroczystościach. Ponadto pan Ruszkowski poinformował o przygotowaniu wniosku na uroczystości Żołnierzy Wyklętych na przyszły rok, spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (19 grudnia), przygotowaniu filmu „Nasielszczanie”, utworzeniu we współpracy z PTTK I szlaku rowerowego (czarny szlak o długości 24 km).

W dalszej części pan Ruszkowski poinformował, że w UM trwają prace nad decyzjami dotyczącymi: fotowoltaiki, pogłębieniu rzeki Nasielnej, budowie stacji paliw LPG w Starych Pieścirogach.

Burmistrz Nasielska poinformował również o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy dwóch kurników w Mazewie Dworskim A.

Sprzedano lokal przy ul. Starzyńskiego oraz działki w Starych Pieścirogach. Podpisane zostały umowy na: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola żłobka i przedszkola w Pieściorogach, biblioteki w Nasielsku, zakupu i montażu sztucznego lodowiska. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów na rok 2020.

Trwają prace: budowa świetlicy w Mazewie Dworskim A, budowa drogi gminnej II etap (Kędzierzawice – Pniewska Górka), przebudowa ul. Dębowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg, przebudowa dawnego domu nauczyciela, montaż sztucznego lodowiska.

Odebrano prace: sieć wodociągowa w Lelewie (204 m), budowa boiska sportowego w Dębinkach, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej.

Nie podnoszone podatki od kilku lat, były powodem do dyskusji podczas głosowania nad uchwałą o podatkach i opłatach lokalnych na 2020 r. (uchwała została podjęta: 9 głosami za 4 przeciw: Czyż, Pietras, Szarszewski, Domała).

Swój przeciwny głos umotywował radny Czyż. „Nie zgadzam się z tak wysokimi stawkami. W poprzednim roku dopytywałem dlaczego nie podnosimy podatków, chociażby o inflację, żeby nie dotknęło to mieszkańców w taki sposób, jak chcemy to zrobić w tym roku. 50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna”.

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że od początku jego urzędowania na stanowisku burmistrza, czyli od 6 lat nie były podnoszone podatki, a nawet został obniżony podatek transportowy. Z uwagi na mniejsze dochody gminy, jesteśmy teraz zmuszeni do ich podniesienia. Burmistrz podkreślił, że podwyżki nie są maksymalne, ale faktycznie idą w górę.

Radny Lubieniecki spuentował wypowiedź radnego Czyża. „Łatwo się mówi o 50%, tu chodzi o zwiększenie z 20 do 30 groszy za m2 nieruchomości. Za działkę o powierzchni 1000 m2 stanowi to wzrost 100 zł w skali roku”.

Radny Czyż w odpowiedzi stwierdził: „mówiąc o podniesieniu podatków o 50% miałem rację. To, że pan to spłaszczył do stawek, to już nie moja wina. Jak ktoś płaci 200 zł, będzie płacił 300 zł. To już brzmi normalnie. I to jest 50%”.

Nie uczestniczący w sesji radny Pacocha (z uwagi na chorobę), wyraził swój sprzeciw na swoim profilu fb przeciwko podnoszeniu podatków twierdząc, „że planowane jest największe zadłużenie w historii naszej gminy w kwocie 34 mln., które jest początkiem końca Gminy Nasielsk”.

Uchwała określająca podatek rolny została podjęta jednogłośnie, natomiast za uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za odpady oraz stawki jakie będziemy wszyscy ponosić za wywóz odpadów, głosowało 10 radnych za uchwałą przy 3 wstrzymujących się od głosu (Czyż, Pietras, Domała).

Przy kolejnej uchwale Radny Domała był zaniepokojony ankietą przeprowadzoną wśród uczniów szkół podstawowej i gimnazjum na temat szkodliwości zażywania narkotyków. „Zażywanie narkotyków może być bezpieczne stwierdziło 12 % uczniów SP i 15 % gimnazjum, a wiedzę na temat narkotyków jako żadna określiło 77%. W świetle tych sondaży, niezbędne jest pokazanie niebezpieczeństw jakie wiążą się z przyjmowaniem narkotyków, a kwota jaką chcemy przekazać na ten cel: 4 tys. zł przy 346 tys. zł. na rozwiązywanie problemów alkoholowych jest niewystarczająca. Nie możemy uciekać od problemu i warto uświadamiać młodych ludzi już na samym początku o szkodliwości narkotyków”. Skarbnik gminy odpowiedział, że „nie ma przeciwwskazań, aby w ciągu roku środki zostały przeniesione”.

Pytanie w sprawie kolejnej uchwały w sprawie gminnego programu ochrony zabytków na lata 2020-2023 zadał radny Czyż. „Kiedy remont dawnego domu modlitewnego w Mazewie”. Burmistrz odpowiedział, że nie ma środków. Natomiast radny Świderski podziękował pracownikom UM za przygotowanie tej uchwały, uwzględniającej wszystkie gminne zabytki.

Na koniec głosowania, radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy nowej ulicy „Dolna”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Kto zwołał XIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku

XIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się trybie ekspresowym. Celem zwołania sesji były dwie uchwały dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany w uchwałach były drobne – Regionalna izba obrachunkowa wskazała błędy, które należało poprawić.

W trakcie sesji Radny klubu NSZ Rodryg Czyż zadał pytanie „jak gmina będzie egzekwowała segregację śmieci w budynkach zamieszkania zbiorowego?”. Burmistrz Nasielska na to pytanie odpowiedział, że będzie odpowiedzialność zbiorowa (jeżeli ktoś z lokatorów nie będzie segregował, to odbiór od wszystkich mieszkańców będzie liczony jak niesegregowane – przyp. autora). Kolejne pytanie z klubu NSZ zadał Radny Andrzej Pacocha „jeżeli przyjmiemy tą uchwałę i zostanie ona zakwestionowana przez pana Wojewodę, to czy zagrożony jest wywóz śmieci od 1 stycznia?”. Burmistrz Nasielska na to pytanie odpowiedział krótkim „nie”.

Dlaczego pan Andrzej Pacocha zadał takie pytanie? Na początku sesji została przez Radnego Czyża poruszona kwestia zwołania sesji w świetle obowiązujących przepisów prawa, jak i statutu gminy Nasielsk. Sesję powołał Przewodniczący Lubieniecki na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ustęp 1 wyraźnie mówi kto zwołuje sesję: „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby(…)”. Jeżeli sesja miałaby być zwołana na wniosek burmistrza Nasielska, to sesja powinna być zwołana z art. 20 ust. 3.


I tu pojawiają się wątpliwości:

  • Czy Przewodniczący Jerzy Lubieniecki pomylił się przy zawiadomieniu mieszkańców i Radnych powołując się na zły przepis prawa przy zwoływaniu sesji? Radny Świderski powiedział, że to sesja zwyczajna zwołana na wniosek burmistrza. Czy rzeczywiście?
  • Dlaczego nikt z Radnych (poza panem Czyżem i Pacochą) nie zwrócił uwagi Przewodniczącemu o podstawie prawnej zwołania sesji?
  • Dlaczego powiadomienie zostało wysłane dzień przed sesją? Statut gminy wyraźnie mówi, że o powołanej sesji przez Przewodniczącego należy poinformować najpóźniej 5 dni przed terminem.
  • Dlaczego porządek obrad nie był zgodny ze statutem gminy Nasielsk, tj. nie zawierał wszystkich punktów (np. interpelacje i zapytania radnych czy sprawy różne)?

Mamy nadzieję, że te wątpliwości nie będą miały wpływu na zakwestionowanie uchwał przez Wojewodę, uchwały te mają przecież wpływ na życie codzienne mieszkańców.

Natomiast jako mieszkańcy mamy obawy czy nie doszło do jakiegoś precedensu i statut gminy został „naciągnięty”. Rozumiemy, że ideą było szybkie zmiany w uchwałach. Ale oczekujemy, że będzie to realizowane z poszanowaniem prawa.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Burmistrz Nasielska jak biblijny Dawid?

We wrześniu ubiegłego roku, chcąc zebrać w całość natłok informacji, które pojawiły się na grupie STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska, napisaliśmy artykuł zatytułowany „Burmistrz jak biblijny Dawid”, stawiając hipotezę czy niepozorny Dawid pokona świetnych prawników wystawionych przez Goliata?

Idąc o krok dalej, zgromadziliśmy dokumenty archiwalne z przełomu lat 1990/2000 i dostrzegliśmy temat Jaskółowa, a w zasadzie ludzi tam mieszkających w szerszej perspektywie. Skupywanie ziemi, protesty, sądy, burmistrz, decyzje, budowa. Dramat ludzi Jaskółowa i Popowa, na tyle im zobojętniał, że przy ubiegłorocznych protestach duża część tych samych osób siedziała przed swoimi domami, niemo przypatrując się nowym aktorom.

Gmina Nasielsk, okolice planowanego ZZO Jaskółowo

Ostatnie dni wydają się być sukcesem w tej walce, bo przecież Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Jaskółowa został obroniony przed sądem, a ważna decyzja „lokalizacyjna” w końcu unieważniona. Dawid zwyciężył!

Ale naszym zdaniem dziś nie ma wygranych. Za to są przegrani – my mieszkańcy, którzy straciliśmy zaufanie do władzy.

Opublikowane dokumenty dotyczące ZZO Jaskółowo, to źródło informacji bez przebarwień. Decyzje, postanowienia i wyroki niestety nie są napisane w łatwy i zrozumiały sposób. Stąd szereg komentarzy – często wulgarnych, czy wręcz poddających w wątpliwość prawdziwość faktów i dokumentów.

Na forach społecznościowych zostało napisanych dużo komentarzy, czasami za dużo. Może więc warto posłuchać tegorocznej laureatki nagrody Nobla pani Olgi Tokarczuk, która kilka dni temu w Sztokholmie powiedziała:

„Internet to coraz częściej opowieść idioty, pełna wściekłości i wrzasku”.

Potrzeba nam wszystkim czasu, aby wypowiedziane słowa pełne wściekłości i wrzasku oraz nieprawidłowo wydane decyzje – rozwiał wiatr na polach i lasach pięknego Jaskółowa.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Pan Andrzej Waldemar Kordulewski wiceburmistrzem Nasielska

Powołanie wiceburmistrza Nasielska

Jak zauważyła jedna z czytelniczek naszego profilu (Pani Annie serdecznie dziękujemy), na BIP jest już opublikowane zarządzenie Burmistrza Nasielska z 9 grudnia 2019r. o powołaniu Zastępcy Burmistrza – Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Kordulewskiemu przyjęcia tej zaszczytnej funkcji.

http://umnasielsk.bip.org.pl/…/u…/zarzadzenie_nr_182-19_.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nowe etaty w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od nowego roku – 2020

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z początkiem 2020 roku część zadań Burmistrza Nasielska najprawdopodobniej przejmie nowy urzędnik – wiceburmistrz. O tej funkcji można było usłyszeć podczas kampanii wyborczej. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski jednak wtedy nie podał kto miałby tę funkcję objąć oraz jaki zakres obowiązków miałaby ta osoba wykonywać. Mamy nadzieję, że będzie to wysokiej klasy specjalista z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Burmistrz i wiceburmistrz Nasielska

Również mamy nadzieję, że z podobnymi kwalifikacjami zostanie zatrudniony od nowego roku Strażnik Miejski, o którego powołanie wnioskował do radnych burmistrz Ruszkowski (tylko radny Pacocha był przeciw powołaniu, a radni Czyż i Pietras wstrzymali się od głosu).

Nowe etaty, to wydatek dodatkowych ok. 200-300 tys. zł w skali roku. Oby te pieniądze z naszych podatków pan burmistrz dobrze zaplanował.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 7

Dziś ostatnia część podsumowania działalności burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego za ubiegły rok czyli wnioski.

Ten rok można podsumować jako jeden duży plac budowy w gminie Nasielsk. Niestety w znacznej większości finansowany ze środków własnych.

Bez większego i skutecznego zaangażowania osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja założonych planów w tym: rozbudowa NOK, ZOZ, stadionu miejskiego, skweru Jana Pawła II wydają się być obietnicą nie do spełnienia w tej kadencji.

Jeżeli jeszcze dodamy obietnice burmistrza z kampanii wyborczej o budowie: nowoczesnego przedszkola w Pieścirogach, nowej sali gimnastycznej, miejskiego placu zabaw czy ścieżek rowerowych, to przy dotychczasowej skuteczności w aplikowaniu środków zewnętrznych, wydaje się to nierealnym marzeniem umieszczenia Nasielska na wyższym poziomie rozwoju.

Nawet perspektywa rozłożenia tych inwestycji w czasie na pozostałe 4 lata, wydaje się mało realna. Chyba, że władze dojdą do wniosku, że gmina buduje na kredyt. Ale czy finalnie nie zatrzyma to rozwoju miasta i gminy?

Dziękujemy redakcjom z Tygodnik Nowodworski i Gazeta Nowodworska za opublikowanie w całości artykułu o podsumowaniu rocznej działalności burmistrza Nasielska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 6

Dziś w podsumowaniu działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok współpraca z mieszkańcami.

Partycypacja obywatelska – podkreślona przez Fundację Batorego współpraca władz z mieszkańcami opiera się na udziale społeczeństwa nie tylko poprzez udział w wyborach, ale również poprzez dyskusję nad zarządzaniem gminą. Niestety ubiegły rok przyniósł regres w tej dziedzinie współpracy. Na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku jakakolwiek dyskusja burmistrza z mieszkańcami została sprowadzona przez prowadzącego sesje RM do zadawania pytań. Przywołana tu już wcześniej konsultacja społeczeństwa w sprawie konfekcjonowania lakierów i wniesionych uwag przez mieszkańców, których burmistrz nie uwzględnił przy wydaniu decyzji środowiskowej, powoduje znaczny spadek zaufania do organów władzy.

Kolejnym przykładem słabej współpracy burmistrza z mieszkańcami jest konsultacja w sprawie projektu skweru Jana Pawła II. Jej termin został zaplanowany na okres wakacyjny, w związku z czym uczestniczyło w niej niewielu nasielszczan. Zapowiedziany termin kolejnej konsultacji został wyznaczony na godziny południowe powszedniego dnia, co skutkowało jeszcze większą absencją mieszkańców. Tymczasem zadanie przebudowy skweru nie tylko uwzględniało kwotę 1 mln zł w budżecie, ale było wpisane w program wyborczy pana Ruszkowskiego. Możemy zatem domniemywać, że powinno być to dokładnie i ze szczegółami przez autora przemyślane.

Przykłady można by mnożyć, chociażby mieszkańców Pcucina, którzy protestując przeciw chlewni w swojej miejscowości zostali odsyłani od Annasza do Kajfasza.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski nie uwzględnia również uwag składanych przez radnych w sprawach, w których specjalizują się oni zawodowo. Kwestia wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzania przetargów i Regulaminu zamówień publicznych, po długiej dyskusji znalazła swój finał prac w jednej z komisji. Jednak sprawa oddanej niedawno do użytku sali w Popowie Borowym z przeciekającym dachem i wodą wypływającą z rynien wprost na nowo wybudowany chodnik – jest skutecznie marginalizowana.

Nie zaobserwowaliśmy, aby jakakolwiek uchwała była poddana konsultacjom społecznym lub badaniom sondażowym tak, jak chociażby ta, która określałaby lokalizację nowego nasielskiego cmentarza, o którego pilną budowę od kilku lat prosi proboszcz nasielskiej parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Powołana Rada działalności pożytku publicznego również nie została poproszona o żadne konsultacje na temat podejmowanych uchwał.

Cieniem na działalność burmistrza Ruszkowskiego w zakresie współpracy z mieszkańcami kładzie się również jego absencja przy odsłonięciu pomnika dwóch amerykańskich pilotów. W perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości oprócz krewnych pilotów, udział wzięła m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oraz Kompania Reprezentacyjna WP z reprezentującym Dowódcę Generalnego RSZ panem generałem dywizji pilotem Janem Śliwką. Tajemnicą poliszynela jest niechęć burmistrza do osób, które tę uroczystość zorganizowały. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sąd odrzuca skargę Inwestora ZZO na MPZP dla Jaskółowa

I można po raz drugi ogłosić sukces dzisiaj! Jak poinformował UM w Nasielsku „9 grudnia 2019 r., przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skargi na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap I.”

Stop dla wysypiska w Jaskółowie

Można otwierać szampana! 🍾

Jak UM w Nasielsku wyraził podziękowania za ogrom prac mieszkańcom i stronie społecznej? https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1210397532493805

To Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wydał decyzję lokalizacji celu publicznego w 2013r z naruszeniem prawa (co osobiście przyznał) narażając nas wszystkich na atmosferę zagrożenia gigantycznym wysypiskiem. Ile to lat zajęło Burmistrzowi wygaszenie tej decyzji?

A OGROMNE podziękowania należą się panu Adamowi Mikuckiemu m.in. za nagłośnienie sprawy z wysypiskiem, pani Magdalenie Biernackiej za niewydanie pozwolenia na budowę i wspieranie strony społecznej. To również pan Adam Mikucki wraz z mec. Karolem Podgórnym był pomysłodawcą, aby Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła MPZP dla Jaskółowa. Podziękowania dla mieszkańców, Wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego i strony społecznej za zgłoszone uwagi do MPZP (uwzględnione przez Burmistrza jako zasadne). Podziękowania dla Radnego Domały za zorganizowanie protestu na ulicach. Podziękowania należą się też dla mediów – stacji TVP3, Polsat, jak i lokalnej prasie za publikowanie materiałów na ten temat. Podziękowania należą się pracownikom UM w Nasielsku, którzy działali przeciw tej inwestycji. Pani Elżbiecie Fijalskiej za udostępnianie sal, w których mogły odbywać się spotkania. Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk i ich rodzinom (za wyrozumiałość przede wszystkim) i jego sympatykom za wspólne działania, a w szczególności Robertowi Sierzputowskiemu, Jarkowi Rucińskiemu, Łukaszowi Malinowskiemu, Robertowi Siwemu, Tomkowi Czyżowi! Osobom prowadzącym grupę STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska, Radnym klubu NSZ. Dziękuję członkom Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team! I wam, wszystkim mieszkańcom. To wy braliście udział w protestach i wspieraliście nas na co dzień!

Nie sposób wszystkim podziękować. A lista jest długa! Ja Wam wszystkim dziękuję.

Decyzja lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo została wydana z naruszeniem prawa przez Burmistrza Nasielska Ruszkowskiego

To był stresujący okres, nie z winy stowarzyszenia – tylko przez urzędników wydających decyzje.

Prezes Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Marcin Tracz

Burmistrz Nasielska wygasza decyzję „lokalizacyjną” dla ZZO Jaskółowo

Sukces! Burmistrz Ruszkowski wygasza decyzję lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo, o co apelowało Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk od momentu uchwalenia MPZP!

Prezent od Burmistrza Nasielska?
Burmistrz Nasielska wygasza decyzję lokalizacji celu publicznego dla wysypiska w Jaskółowie

Składamy ogromne podziękowania mieszkańcom gminy Nasielsk za aktywny udział w protestach przeciwko powstaniu gigantycznego zakładu zagospodarowania odpadów. To Wam należą się największe podziękowania! To Wy drodzy Państwo wywarliście największy nacisk na nasze władze samorządowe, które uchwaliły plan i w konsekwencji uchyliły tę jakże ważną dla Inwestora decyzję.

Nie raz dochodziło z tego powodu do „ostrej wymiany zdań” na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku pomiędzy Burmistrzem, a mieszkańcami i członkami naszego Stowarzyszenia. Ważne, że cel dla nas wszystkich został osiągnięty.

Teraz jeżeli Inwestor będzie chciał coś wybudować, musi to zrobić zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa (niestety przed Sądem toczy się postępowanie w sprawie MPZP – Inwestor zaskarżył plan, w dalszym ciągu ma też ważną decyzję środowiskową).

Czy batalia, aby nie powstało ZZO Jaskółowo jest wygrana? Mamy ogromną nadzieję, że TAK! Trzymajmy jeszcze przez chwilę kciuki…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska dot. decyzji lokalizacji celu publicznego dla wysypiska w Jaskółowie

PS. O wygaszeniu decyzji z 2013r wiemy na podstawie obwieszczenia Burmistrza Nasielska, które opublikowała pani Sołtys Jaskółowa (serdecznie dziękujemy). My czekamy na pełną treść decyzji Burmistrza, aby móc się z nią zapoznać.