Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego w Nasielsku i selektywna segregacja

W dniu jutrzejszym (22.01.2020) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. Otrzymaliśmy informację, że jednym z tematów poruszanych na Komisji będzie dotyczył selektywnej segregacji odpadów budowlanych we wsi Kosewo, położonej w gminie Nasielsk

Na komisjach mogą uczestniczyć i zabierać głos nie tylko radni, ale również mieszkańcy, do czego zawsze gorąco zachęcamy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 1

Dziś wracamy do relacji z XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 30.12.2019. Sesja była wyjątkowo ciekawa i w dużej części dotyczyła Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok. A ponieważ było ciekawie to tym razem nietypowo zapraszamy do relacji wideo. Bo warto posłuchać czasem naszych radnych.

Dziś część 1, a w niej:

 • Wisienka na torcie radnego Świderskiego
 • Kajaki na ul. Traugutta?
 • Trzeci zastępca Burmistrza Nasielska czyli jak to Radny Lubieniecki odpowiada za Burmistrza
 • Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) a zysk w bilansie
 • Lista obecności nieobecnych
 • Strażnica OSP w Nunie

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej w Nasielsku już działa!

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej już działa! Jak podał Urząd Miejski w Nasielsku, w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Cezary Tudek interweniował w terenie już dwukrotnie. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych akcji.

Jak widzi Straż Miejską TVP w programie Alarm! możemy zobaczyć w czwartkowym odcinku do obejrzenia na stronie https://vod.tvp.pl/video/alarm,16012020-2010,45948772 (od 7m 45s).

Na materiale filmowym widać nielegalne składowisko opon w okolicy Chrcynna. Na akcji sprzątania w październiku 2019 prosiliśmy Burmistrza Nasielska o podjęcie działań, aby je zlikwidować. A dużo przed nami o to samo prosili Burmistrza mieszkańcy Chrcynna. Burmistrzowi się to do dzisiaj nie udało. Może nasz komendant będzie skuteczniejszy?

Nam tylko po obejrzeniu programu nasuwa się m.in. takie pytanie: czy w razie potrzeby Burmistrz Ruszkowski pomoże odpalić nam samochód zimą gdy komendant Straży Miejskiej będzie na urlopie?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

TVP Alarm! – Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej już działa! Jak podał UM w Nasielsku, w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Cezary Tudek interweniował w terenie już dwukrotnie. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych akcji. 👍Jak widzi Straż Miejską TVP w programie Alarm! możemy zobaczyć w czwartkowym odcinku do obejrzenia na stronie https://vod.tvp.pl/video/alarm,16012020-2010,45948772Na materiale filmowym widać nielegalne składowisko opon w okolicy Chrcynna. Na akcji sprzątania w październiku 2019 prosiliśmy Burmistrza Nasielska o podjęcie działań, aby je zlikwidować. A dużo przed nami o to samo prosili Burmistrza mieszkańcy Chrcynna. Burmistrzowi się to do dzisiaj nie udało. Może nasz komendant będzie skuteczniejszy?Nam tylko po obejrzeniu programu nasuwa się m.in. takie pytanie: czy w razie potrzeby Burmistrz Ruszkowski pomoże odpalić nam samochód zimą gdy komendant Straży Miejskiej będzie na urlopie? 😉Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Donnerstag, 16. Januar 2020

Relacja XV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska” – zastępca burmistrza Andrzej Kordulewski

XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku została zwołana na wniosek burmistrza w dniu 13 stycznia br. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Rady, zebranych w tym mieszkańców, radny Rodryg Czyż – z uwagi na obecność mieszkańców – poprosił o uzupełnienie punktu obrad o możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w sprawach różnych. Po odpowiedzi burmistrza Ruszkowskiego, że mieszkańcy mają możliwość spotkania się z nim w poniedziałki i wtorki, radni zachowali porządek obrad bez zmian.

Nasielsk SKR - transport publiczny

Rada zwołana „z dnia na dzień” dotyczyła trzech uchwał związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego, wyznaczenia linii komunikacyjnych i zmian w budżecie. Temat ten nie był wcześniej omawiany na komisjach, dlatego pan Lubieniecki zaproponował dyskusję nad tymi uchwałami.

Radny Czyż zapytał, „czy nie można było wniosku złożonego do Wojewody uwzględnić na grudniowej sesji poświęconej budżetowi? Drugie pytanie dotyczyło dotychczasowego działania tras „czy spełniły swoje oczekiwania, ilu mieszkańców z nich skorzystało oraz jaki jest koszt przypadający na jednego mieszkańca, który korzysta z tego transportu?”

Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk. „Dopiero 7 stycznia br. wpłynęło oficjalne pismo od Wojewody, który nas poinformował o otrzymaniu dofinansowania”.

Radny Lubieniecki przekazał informację, że jego uwagi dotyczące zmiany tras zostały uwzględnione. Pan radny poprosił o wyjaśnienie ile tras się zmieniło w stosunku do tych z 2019 r.?

Krzysztof Miller – odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne wniosku do Wojewody, podkreślił że „UM podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i z powodzeniem otrzymał po raz drugi dofinansowanie na ten cel”. Jest obecnie 8 tras. Jedna trasa została połączona Kędzierzawice – Pianowo. Zostały uwzględnione zmiany dotyczące Torunia oraz powstała na wniosek radnego Fronczaka nowa trasa Mogowo – Siennica.

Radny Czyż dopytał o analizę przejazdów „Ilu mieszkańców skorzystało w ostatnim kwartale z tych usług”?
Udzielając odpowiedzi pan Miller zaprosił radnych do wydziału, aby zapoznali się z dokumentacją. „UM nie posiada takiej analizy. Informacje, na których szacowane są dane pochodzą od „pana prezesa, ale warto podkreślić, że ten program jest skierowany do linii deficytowych. Nie ma znaczenia ile osób przewozi. Istotą programu jest to, żeby ten autobus jeździł”.

Radny Świderski stwierdził „rozumiem, że te trasy są nierentowne, ale proszę pana kierownika, aby na przyszłość przygotował analizę na ile te trasy są nierentowne? Czy w 100%?

Burmistrz Nasielska poinformował radnych, że był problem z interpretacją przepisów i początkowo gmina nie otrzymała dofinansowania. „Działania UM, aby gminy miejsko-wiejskie otrzymały dofinansowanie przyniosło skutek”.

Radny Czyż przeprowadził wyliczenia tych przejazdów, które poprawił radny Dłutowski wskazując błąd w wyliczeniach. Pan Czyż przyznał się do błędu i poprawił wynik na 8000 przewozów w ciągu roku, które wynikają z sumy jaką wkłada gmina z własnego budżetu, przy średnim koszcie 20 PLN za przejazd. Pan radny Czyż zapytał „czy nie byłoby taniej wynająć taksówki”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że korzystamy z przyjętych rozwiązań z uwagi na zapisy ustawy oraz pozytywny odbiór mieszkańców.
Zdaniem radnego Pacochy, ustawa dotyczyła odtworzenia połączeń komunikacyjnych. „Często słyszę od mieszkańców, że mają problem z dotarciem do Pułtuska czy NDM. Gdyby samorządy się porozumiały byłoby to bardziej skuteczne rozwiązanie.”

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że samorządy mogą również składać takie wnioski i być może z Pułtuskiem w przyszłości się uda.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do zadania gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jakim jest transport publiczny. „Zadania związane z zapewnieniem komunikacji mieszkańców, musimy realizować zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, w który nie wchodzi transport taksówkami. Idea dofinansowania przejazdów na terenie gminy dotyczyła sytuacji mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do szkół, ośrodka zdrowia itp. Rząd przewidział, że będzie dotował tego typu przewozy komunikacyjne. Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska”.

Radny Gers wyraził swój sceptyczny głos w stosunku do radnych, którzy z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji na komisjach, aktywnie brali udział w dyskusji nad uchwałami. Pan radny Gers zwrócił uwagę na odtworzoną trasę Dobra Wola-Borkowo-Cieksyn-Nasielsk dzięki której mieszkańcy mają możliwość dojechania do pracy.

Radny Szarszewski odniósł się do kwoty 137 tys. „przerzuconej” z utrzymania dróg publicznych na cel związany z transportem publicznym. „Jest to kolejne zmniejszenie kwoty. Pierwotnie w budżecie było 1 mln zł. Podczas uchwały budżetowej 100 tys. zostało zdjęte na remont biblioteki. Teraz po raz kolejny ponad 100 tys. Z pierwotnej kwoty już ponad 22% jest zdejmowane. Obawiam się, że zabraknie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg”. Skarbnik odpowiedział że „na pewno nie zabraknie”.

Radny Świderski zapytał czy kwota z wkładu własnego może się zwiększyć. Skarbnik odpowiedział, że „zgodnie z umową kwota jest deficytowa i nie możemy jej przekroczyć, ale w ciągu roku z uwagi na zawirowania kwota może się zwiększyć”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte (niejednogłośnie). Kwota dofinansowania do przejazdów lokalnych to 320 829 zł, wkład własny 137 644 zł. Oprócz zapewnienia ustnego o pozytywnym odbiorze mieszkańców, niestety nie dowiedzieliśmy się ilu mieszkańców z tych linii skorzystało. Część pytań radnych zadanych podczas podejmowania uchwał zostało bez odpowiedzi. Dane zna prezes i zapewne on najlepiej wie na co wydać kwotę 458 473 zł. przeznaczoną na dojazdy lokalne. Jak powiedział pan Miller istotą programu jest, aby autobus jeździł. Nie ma znaczenia ilość przewożonych osób.

Panie kierowniku, panie burmistrzu, panowie radni dojazdy lokalne tak, ale to są nasze podatki i warto, aby je racjonalnie rozdysponowywać, nawet jeżeli z definicji zapisów ustawy ma to przynosić straty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wyjaśnienie – dojazd lokalny w gminie Nasielsk

Szanowni Państwo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk już nie po raz pierwszy zostało posądzone o manipulowanie faktami przez osoby związane z samorządem gminy Nasielsk. W związku z ostatnimi uwagami panów: radnego Kordowskiego i pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku, dotyczącymi transportu lokalnych udostępniamy w całości dwie wypowiedzi na ten temat, które były naszego autorstwa.

Wypowiedź Roberta Sierzputowskiego na sesji dotyczącej raportu gminy w czerwcu 2019 r.


„Według osób piszących raport, problemem jest liczba mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy. Gmina jest duża, rozproszona i od kiedy pamiętam taki stan rzeczy był (poza latami komuny, gdy w naszym mieście były zakłady pracy). Może warto popracować nad planem komunikacji, aby mieszkańcy z odległych miejsc naszej gminy mieli możliwość dojazdu do lekarza, urzędu czy stacji PKP”.

Podsumowanie rocznej działalności burmistrza przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk z października 2019 r.

„W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii”.


Doceniamy fakt uruchomienia transportu lokalnego jak również wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu tras od nowego roku, które mamy nadzieję były przeprowadzone dokładną analizą i konsultacjami wśród mieszkańców.


PS. Z panem radnym Dariuszem Kordowskim wszelkie uwagi wyjaśniliśmy w rozmowie telefonicznej.
PS2. W dniu 15.01.2020 chcieliśmy sprawdzić połączenie Nr 7 Nasielsk – Siennica. Niestety autobus SKR Nasielsk nie pojawił się na przystanku o 21:01. Dlaczego? To już pewnie „Prezes” wie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List od mieszkanki gminy Nasielsk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to precyzyjnie zdefiniowana polityka przestrzenna jaka może być realizowana na terenach gminy. To wiedza dla (w tym przyszłych) mieszkańców, jak i inwestorów, jakie jest przeznaczenie dla danego terenu. Gdy brakuje MPZP to dla mieszkańców „Totolotek” co może powstać obok ich domu czy mieszkania. Również dla inwestora to wielka niewiadoma czy Burmistrz zezwoli na inwestycję (czy nie) i od czego ta decyzja będzie zależeć.

Co chwilę docierają do nas, jak i mieszkańców Nasielska informacje o różnych planowanych przedsięwzięciach na terenie gminy Nasielsk. Brak MPZP dopuszcza dużą swobodę lokalizacji różnych, nie zawsze komfortowych, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powoduje to również brak informacji gdzie najlepiej na terenie naszej gminy lokalizować takie inwestycje. A inwestycje niewątpliwie są potrzebne na terenie naszej gminy dla jej rozwoju. Tylko jak pokazuje życie, brak MPZP ciągle oddala potrzebne inwestycje od nas.

Poniżej zamieszczamy list na prośbę mieszkanki gminy Nasielsk. Dotyczy on kolejnej mało komfortowej inwestycji planowanej na terenie naszej gminy oraz podejścia do tej inwestycji przez urzędników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/list-mieszkanca-gminy-n…/

A my do tematu MPZP jeszcze wrócimy chcąc pokazać, że nie zawsze jest tak, jak często słychać głos z ulicy Elektronowej, że „Brak MPZP jest dla naszego dobra”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Regulamin i obowiązki Straży Miejskiej w Nasielsku

Czy za parę miesięcy może być więcej niż jeden strażnik miejski w Nasielsku? – takie wnioski można wysnuć słuchając wyjaśnień (Burmistrza Nasielska, sekretarza, prawnika) podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Czy tak będzie? Na to nikt dzisiaj zapewne nie potrafi odpowiedzieć.

A już od stycznia 2020 roku strażnik miejski i komendant w jeden osobie pojawi na terenie naszej gminy. Jak sam Burmistrz w końcu przyznał, strażnikowi nie można ograniczyć zakresu obowiązków (czyli np. tylko do kwestii ochrony środowiska). Są one zapisane w ustawie o straży gminnej.

Z jakimi tematami mieszkańcy mogą się zgłaszać do strażnika w Nasielsku? Zgodnie z ustawą o straży gminnej m. in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób

Strażnik miejski ma prawo m. in. do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym

O szczegółach działania straży miejskiej można przeczytać w ustawie o straży gminnej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230779/U/D19970779Lj.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ostania część XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Czy nie jest to tylko zmiana wizerunku, bo ci pracownicy cały czas pracują w wydziale inwestycji pana Kasiaka. A może powinni zajmować się tylko pozyskiwaniami i wtedy byliby bardziej skuteczni”. – radny Marcin Szarszewski

Robert Sierzputowski ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk zapytał burmistrza o przyczyny braku dofinansowań zewnętrznych w roku 2019. „My mieszkańcy doceniamy zmiany wizualne w naszej gminie. Niestety większość prac jest wykonywana ze środków własnych, pomimo, że projekty były zrobione od kilku lat, a tym samym gotowe do aplikowania o środki zewnętrzne. Każdy potrafi budować za czyjeś pieniądze, a te są nasze mieszkańców. To nie jest wielka sztuka”. Nawiązując do obietnic wyborczych pan Sierzputowski przypominał burmistrzowi, że został wybrany, aby zwiększyć skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych.

W kolejnym pytaniu dotyczącym ewentualnego zwiększenia deficytu budżetu gminy, pan Sierzputowski wymienił projekty obiecane w kampanii wyborczej. Przy braku skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje tych planów potrzebne są pieniądze. „Czy zaplanowane jest zaciągnięcie kredytów lub uruchomienie obligacji, a tym samym zadłużenie nas mieszkańców?”

„Podkreśla pan współpracę z mieszkańcami, a z moich obserwacji wynika, że traktuje pan tę współpracę wybiórczo”, to kolejny temat skierowany do pana burmistrza. Pan Sierzputowski podał przykład potraktowania sprawy, z którą zwracało się stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w sprawie wybudowania przejść dla pieszych przy ul. Folwark (cmentarz) i Warszawskiej (poczta, stacja benzynowa, ruch w stronę osiedla Piłsudskiego).

„Otrzymaliśmy od burmistrza trzy odpowiedzi, w których motywuje pan brak zrealizowania tych prac: od obiecanej budowy poprzez brak pieniędzy, a na koniec stwierdzenia, że wszystko przecież zostało zrobione z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

Pomimo wydania kilkuset tysięcy złotych, nie zrealizował pan wszystkich celów. A wystarczyło dodać kilka-kilkadziesiąt tysięcy na projekt. Czy musimy czekać na wypadek na tych ulicach, aby burmistrz Nasielska wybudował bezpieczne miejsce dla pieszych? – tym pytaniem został zakończony ten wątek.

Dziś już wiemy, że decyzja lokalizacyjna została unieważniona, a MPZP został obroniony przed sądem, ale sesja odbywała się na kilka dni przed tymi wydarzeniami. W imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk Robert Sierzputowski pytał burmistrza o sprawy wygaszenia decyzji i toczącej się rozprawy przed sądem w sprawie planu. Przypominając niedochowanie należytej staranności przy wydaniu decyzji środowiskowej, a zwłaszcza naruszenie prawa przy wydaniu decyzji lokalizacyjnej zapytał pana Ruszkowskiego o przeprosiny ze strony burmistrza: „mieszkańcom, którzy zjednoczyli się przeciwko ZZO Jaskółowo, wypada powiedzieć słowo przepraszam”.

W ostatnich pytaniach do burmistrza pan Sierzputowski poruszył sprawę wykonywanej usługi sprzątania ulic przez pracowników ZGKiM. Widząc wykonywane prace przy baszcie, gdzie pracownicy mieli tylko grabie, a za miotłę i łopatę służyły im foliowe worki, pan Sierzputowski poddał w wątpliwość jakość wykonanej pracy, która pozostawia wiele do życzenia.
Za wykonaną usługę płacimy my mieszkańcy i ktoś to powinien nadzorować i sprawdzać.

W temacie czystości pan Sierzputowski przekazał burmistrzowi również zdjęcia, które stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk otrzymało od mieszkańca. Zdjęcia przedstawiają szambiarkę z rurą skierowaną do rzeki Nasielnej „Czy z tej rury coś jest zasysane, czy może wysysane? Proszę pana Ruszkowskiego o wyjaśnienie tej sprawy”.

Na koniec pan Sierzputowski podziękował koledze ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Nasielsk Baszta Team, panu Łukaszowi Malinowskiemu, którego pomysł szlaków rowerowych, wspomnianych przez burmistrza na początku sesji, został zrealizowany przez Wydział Administracji Urzędu Miejskiego w Nasielsku. „Warto taką współpracę pielęgnować, chwalić i dziękować mieszkańcom, że potrafią wyjść z inicjatywą i coś dobrego dla naszej gminy zrobić”.

Prosząc radnych, aby na sesjach wyjaśniali powody podjętych decyzji, pan Sierzputowski, podał przykład wielu pytań od mieszkańców na temat przyszłorocznych podwyżek za śmieci i zagadnień segregacji. „Wyjaśnijcie panowie radni, mieszkańcom dlaczego będą płacić więcej, dlaczego będą musieli segregować, dlaczego otrzymają tylko trzy worki i czy rodziny wielodzietne będą mogły mieć zniżki, tak jak w innych gminach”.

Józef Zawadzki zwrócił uwagę panom prowadzącym sesje (Lubieniecki i Kordowski), że mają skłonność pouczania i grzmienia podczas swoich wypowiedzi. Ponadto pan Zawadzki poddał w wątpliwość działalność przewodniczącego RM pana Lubienieckiego, która się sprowadza „byłem tu, byłem tam – to nie jest działalność. Co to za działalność, że był pan przy otwarciu lub zamknięciu? Gdyby pan powiedział, poprosiłem pana burmistrza, który zobowiązał się do podania kosztów przedszkola – to byłaby działalność”. Panu Kordowskiemu zadał pytanie czy mógłby nie przerywać mówcom podczas ich wypowiedzi. Pan Kordowski odpowiedział, że przy wypowiedziach na temat nie będzie przeszkadzał.

Pan Adam, mieszkaniec gminy Nasielsk zadał pytania dotyczące kwestii, o które się zwracał na poprzedniej sesji. Otrzymane odpowiedzi nie były udzielone na zadane pytania. Moje pytania dotyczyły wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników UM za koszty progu w Psucinie oraz wydanej z naruszeniem prawa decyzji lokalizacyjnej z 2013 r. dot. Jaskółowa, którą „pan bezwiednie podpisał i doprowadził do poczucia zagrożenia tysiące mieszkańców gminy”.

Pytanie z poprzedniej sesji dotyczyło również kiedy zostaną naliczone odsetki za niedotrzymanie terminu budowy sali w Popowie Borowym. „Pana odpowiedź brzmi, że toczy się procedura wyjaśniająca?”

Pan Adam nawiązał również do rowerów miejskich, które według jego wyliczeń pokonują średnio 2,05 km na dobę. „Być może powodem jest brak ścieżek rowerowych w gminie Nasielsk. 7 rok pana rządów i Nasielsk nie ma nawet 1 km ścieżki rowerowej”. Burmistrz wtrącił odpowiedź, że „najpierw trzeba zrobić drogi”.

Pan Adam nawiązał do budowanego lodowiska w Nasielsku bez dofinansowania za kwotę 0,5 mln zł i poinformował, ze Legionowo chce sprzedać swoje używane lodowisko za kwotę 25 tys. zł., a Nasielsk będzie miał nowe „Może warto za tak niewielkie pieniądze zakupić dla mieszkańców Cieksyna lub Pieścirogów.”?

W kolejnym pytaniu pan Adam prosił o dokumenty z kontroli, które były podstawą do wszczęcia procedury kontrolnej terenu, który został utwardzony kostką przed jego nieruchomością.

„Chciałbym się dowiedzieć czy pan Kasiak sumiennie zapracował na swoje wynagrodzenie, które jest płacone z podatków ludzi – stąd moje pytanie o wysokość pozyskanych środków zewnętrznych” Otrzymałem odpowiedź od gmin sąsiednich, poza Nasielskiem. Są gminy, które pozyskują ponad 13% dofinansowań w stosunku do budżetu. Apeluję do pana, aby te informacje nie były tajne” – zakończył ten wątek pan Adam.

„Za zarządzanie stadionem gmina płaci prywatnej firmie 15900 zł miesięcznie. Zapytałem jakie są koszty dodatkowe. Gmina odpowiedziała, że nie jest w stanie tych informacji podać. Jak to jest możliwe, że informacje, za coś, co płaci gmina nie są dostępne dla mieszkańca? Przecież pan burmistrz nie płaci tego z własnej kieszeni, tylko z podatków.

W związku z brakiem informacji ile kosztuje stadion miejski, pozwoliłem sobie policzyć utrzymanie stadionu wraz z drużyną Żbika, który na tym stadionie gra wg. danych z BIP Nasielsk. Zarządzanie kosztuje 190 800 zł, a środki przekazane dla klubu Żbik 173 850 zł. razem daje nam to astronomiczną kwotę 364 650 zł. plus koszty, których nie znamy (ogrzewanie, prąd, woda). Nie mamy na inwestycje, a podobnie jak prąd w przedszkolu, tak klub Żbik kosztuje nas 1000 zł. dziennie”.

Aby został pan Adam dobrze zrozumiany wyjaśnił, że „jest fanem piłki nożnej i popiera abyśmy grali jak najwięcej, tylko czy to musi nas to tyle kosztować”? Pan Adam podał dane z innych klubów z tej samej ligi, w której gra Żbik.

W innych gminach utrzymanie stadionu jest po stronie klubu lub kosztuje dużo mniejsze pieniądze niż w Nasielsku, a na klub są przeznaczane kwoty rzędu od 500 zł (Ojrzeń) do 16 tys. (Ostrołęka). Wyjaśnienia udzielił kierownik Miller „Zarządzanie to inna sprawa, natomiast dotacje dotyczą zadań wszystkich grup sportowych, dowożenia itp.” Według pana Millera należałoby te dane porównać. Pan Adam wyjaśnił, że zadał gminom te same pytanie, które brzmiało „Ile wynosi utrzymanie stadionu wraz z klubem seniorskim i Nasielsk wydaje najwięcej”.

Pan Adam zapytał pana Lubienieckiego o przyczyny nieotrzymania odpowiedzi od trzech miesięcy o powzięciu informacji na sesji i powiadomieniu prokuratury. Pan Lubieniecki odpowiedział, że nie zamierza powiadamiać prokuratury.

Pan Adam poruszył również sprawę obrad komisji rewizyjnej. „Pytanie, które mogłem zadać było już poza protokołem, proszę pana przewodniczącego o reakcję w tej sprawie, jak również o sprawdzenie powodu braku ogrzewania w szkole w Popowie”.

Pan Adam podziękował radnym, tym którzy poparli wniosek w sprawie organizacji meczu byłych reprezentantów Polski oraz artystów i poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku. „Brak reakcji może skutkować tym, że termin nam ucieknie, a termin jest fajny tuż przed wakacjami”.

Radny Kordowski dopytał o szczegóły tego wydarzenia (koszty i organizacja). Pan Adam odpowiedział, że wszystko jest wymienione w piśmie do pana burmistrza. Przede wszystkim chodzi o użyczenie miejsca. Stowarzyszenie AiCzN, które włączyło się w tę akcję, wystąpi do instytucji zewnętrznych o dofinansowanie. Celem jest popularyzacja sportu, a najlepsze drużyny młodzieżowe z gminy Nasielsk będą miały możliwość rozegrania meczu z byłymi reprezentantami Polski. Pan burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od wolnego terminu i dogranych spraw z nowym zarządcą.

Pan Mikucki na koniec podziękował panu burmistrzowi, że spotkał się z Ambasador Nowej Zelandii „mam nadzieję, że w przyszłości jak przyjedzie Ambasador Stanów Zjednoczonych, również z nią się pan spotka”.

Andrzej Wójciak, nie zadając żadnego pytania do burmistrza i radnych, odniósł się do słów przedmówcy pana Sierzputowskiego, który mówił na temat wybiórczej współpracy burmistrza ze stowarzyszeniami, w tym Aktywny i Czysty Nasielsk, krytykując członków stowarzyszenia poza jednym panem Łukaszem Malinowskim.

W dalszej swojej wypowiedzi poddał w wątpliwość montowania przejść dla pieszych na ul. Folwark i Warszawskiej, o których wcześniej mówił przedstawiciel Aktywny i Czysty Nasielsk. Według pana Wójciaka „utworzenie takich przejść nie koniecznie może wiązać się ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych”. Jak zauważył pan Wójciak, „obecnie mieszkańcy mogą korzystać z tych ulic całą szerokością, a przejście poza wyznaczonym miejscem może grozić mandatem” – o czym pan Wójciak poinformował, że nie raz taki mandat otrzymał.

„Przejścia w takich miejscach mogą być nie tyle zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze, co batem na pieszych i możliwością kasowania pieniędzy za zaniechanie obowiązku z korzystania przejść dla pieszych. Być może lepszym rozwiązaniem – na wzór szwedzki – jest zamontowanie ograniczeń prędkości, zawężeń oraz utworzenie w tych miejscach strefy zamieszkania”.

Pan Wójciak odniósł się również do wypowiedzi pana Mikuckiego (stadion) oraz radnego Czyża (podatki). „Przywołanie suchych statystyk czy to w postaci liczb czy procentów, daje nam możliwość budowania narracji. Podwyżka jest ogromna, bo aż o 50 % lub znikoma, bo o 10 groszy”. Pan Wójciak poprosił, aby korzystający ze statystyk używali jej kompleksowo.

Radny Czyż odniósł się do tej wypowiedzi. „Lepiej powiedzieć 50%, a nie 10 groszy. Wtedy wiemy do czego się odnosimy. Jeżeli wzrasta nam coś ze 100 zł o 10 groszy, to wtedy zmiana jest żadna, ale jeżeli powiemy, że coś wzrosło o 50%, to wiemy jaka jest to kwota – o 50% większa niż do tej pory płaciliśmy”.

Natomiast odnosząc się do stadionu, radny Czyż powiedział, że pan Mikucki wszystkie koszty zmieszał i pokazał liczby zarządzania włącznie z klubem. Natomiast pan radny Czyż zwrócił uwagę na ewaluację kosztów zarządzania. „W ciągu 5 lat z kwoty 4000 zł do 18500 zł za miesiąc, o ile pan burmistrz podpisze umowę. Tym samym stadionem. Tą samą murawą. Pan Prezes Żbika Prusinowski dużo zrobił dla młodzieży, ale nie łączmy tych dwóch rzeczy. Zarządzanie jest to co innego niż trenowanie młodzieży.

Nawiązując do meczu, który chce zorganizować Adam Mikucki razem ze stowarzyszeniem Aktywny i Czysty Nasielsk, pan Czyż stwierdził, że jeżeli będzie to kolidowało z rozgrywkami, można będzie te mecze w porozumieniu z klubami przełożyć. „Nieczęsto mamy możliwość gościć takich piłkarzy lub aktorów. Powinniśmy dążyć, aby taki event mógł się odbyć, tym bardziej, że ma to być połączone ze zbiórką pieniędzy na cel charytatywny ”.

Radny Świderski również odniósł się do wypowiedzi pana Wójciaka twierdząc, że ulice: Folwark i Warszawska potrzebują przejść dla pieszych. „Będą chociaż wyznaczone miejsca, w których pieszy będzie mógł wtargnąć na ulicę. A na dzień dzisiejszy samochody jadą i nie widzą potrzeby zatrzymania się, bo nie ma przejść dla pieszych”.

Pan radny również odniósł się do propozycji meczu i stwierdził, że piłkarzy: Iwana, Frankowskiego, Majdana, chętnie by zobaczyła nasielska młodzież. Pan Świderski zaproponował, aby system informacyjny SMS o powiadomieniach, który się ostatnio sprawdził przybliżyć mieszkańcom.
W podobnym tonie w sprawie meczu wypowiedzieli się radni: Kordowski, Domała i Szarszewski. Ten ostatni zachęcił burmistrza do wydania zgody na użyczenie stadionu, możliwością strzelenia gola Majdanowi przez pana Ruszkowskiego.

Nawiązując do wypowiedzi pana Sierzputowskiego, który mówił o niskiej skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, pan radny Szarszewski zapytał o pozytywne skutki, powołanego w tym roku Referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. „Czy nie jest to tylko zmiana wizerunku, bo ci pracownicy cały czas pracują w wydziale inwestycji pana Kasiaka. A może powinni zajmować się tylko pozyskiwaniami i wtedy byliby bardziej skuteczni”.

Radny Lubieniecki podziękował pracownikom ZGKiM za uprzątnięcie gniazda śmieci w Lelewie. Jest tam teraz czysto, ale kosztowało to gminę 13 tys zł. (10 ton odpadów).

Radny Kordowski odniósł się do dofinansowania lodowiska w Legionowie oraz zarzutów, że Nasielsk nie pozyskał na ten cel dofinansowania. „W roku 2019 takich wniosków nie było i nie można było składać”. Pan Radny poprosił również o sprostowanie wypowiedzi Aktywny i Czysty Nasielsk odnośnie linii autobusowych, że są nierentowne i źle zorganizowane oraz, że mieszkańcy narzekają. Pan Kordowski wyjaśnił, że linie muszą być nierentowne, bo inaczej nie otrzymałyby dofinansowania w kwocie 95 tys zł. za 4 miesiące (sprawę tę wyjaśniliśmy sobie z panem Kordowskim telefonicznie. Na sesjach i komisjach (również tej) wielokrotnie było mówione o konieczności zmian tras i te same sugestie były w naszym artykule).

Radny Brodowski przekazał, że komisja rewizyjna działa w oparciu o zatwierdzony plan przez RM i każdy ma możliwość zabrania głosu.

Józef Zawadzki, poprosił burmistrza, aby na sesje wystawiał inną osobę, a nie pana Wójciaka. Natomiast przewodniczącego Rady, poprosił, aby reagował na wypowiedzi pana Wójciaka, który jest traktowany na specjalnych prawach. Radny Kordowski spuentował wypowiedź, że nie było to pytanie, tylko monolog, który weźmie sobie do serca.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Trzy oferty na zarządzanie stadionem w Nasielsku

Gmina Nasielsk powinna dbać o wydatki. I może dobrym rozwiązaniem było unieważnienie przetargu na zarządzanie stadionem w Nasielsku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Kordowski, poinformował nas o wpłynięciu trzech ofert w powtórzonym przetargu.
Dłuższy termin (więcej dni roboczych) składania ofert, spowodował złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert (od kilku lat była to tylko jedna oferta).
Burmistrz Nasielska zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia ze 144 000 zł do 220 000 zł, co jak widać nie było konieczne.

Z myślą o naszych portfelach, może dobrze by było, aby w przyszłości gmina organizowała przetargi, wyznaczając wydłużony okres składania ofert (o czym wspominał na sesjach radny klubu NSZ Marcin Szarszewski). Dobrym rozwiązaniem jest również zawieranie umów na dłuższe okresy np. 2-3 letnie (wyszkolenie pracownika, zainwestowanie w sprzęt itp.). Jak widać, wtedy jest duża szansa na większą konkurencję składanych ofert, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na wsparcie klubu MLKS Żbik lub innych sekcji sportowych, których w naszej gminie nie brakuje.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„7 miast – Nasielsk” – reportaż Polskiego Radia z 1959

„Dzisiaj w Nasielsku wesoła nowina” – taką kolędę można usłyszeć w niesamowitym reportażu Andrzeja Mularczyka (warszawski radiowiec, pisarz, scenarzysta – m.in. „Sami Swoi”) z Polskiego Radia z roku 1959. Reportaż w duchu świątecznym opowiada trochę o historii miasta, trochę opisuje ówczesną rzeczywistość. Choć jak zamkniemy oczy, wczujemy się w ten klimat, to czy ta rzeczywistość się zmieniła?

Przepiękny, momentami lekko ironiczny (np. „zupełnie jakby to miasto stworzył jakiś satyryk”) jak i wzruszający reportaż udało się odnaleźć dzięki pani Annie Kotarbińskiej, osobie mocno związanej z Nasielskiem. Ta ówczesna mowa, historia miasta w tle niesamowicie wciąga.

Jeżeli was zainteresuje fragment audycji udostępnionej przez nas to gorąco polecamy całość: https://www.polskieradio.pl/7/6408/Artykul/2153524,Perly-reportazu-17-czerwca-godz-1712

I jak wzruszyło was? Czy rozbawiło? Nas na pewno mocno wciągnęło. Może podzielicie się swoimi uwagami?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk