Na Dzień Kobiet o nasielskiej historii

O sile kobiet można napisać tomy książek. Dziś w dniu kobiet, chcemy przybliżyć historię dwóch sióstr Kaszmiri i Maruszki, które w lutym 1945 r. trafiły do Nasielska.

Oparta na faktach historia, którą czyta się z zapartym tchem. Historia o cierpieniu, wytrwałości i niezwykłej więzi dwóch sióstr. Wojenne wydarzenia, a wśród nich opisy szklaku wędrówek bohaterek książki. Kresy, ziemie odzyskane, a wśród nich Nasielsk.

„Nasielsk! Nasielsk! Wysiadać! Pociąg dalej nie pojedzie! Pociąg stanął na stacji i nie ruszył dalej. Byłyśmy wyczerpane ucieczką z folwarku, potem makabrycznym pobytem w Działdowie i postanowiłyśmy, że zatrzymamy się na kilka dni w tym dziwnym, nieznanym Nasielsku. Do domu przy ulicy Ogrodowej…”

I tu zaczyna się miłosna historia, Maruszki i rosyjskiego oficera Iwana Orłowa, której owocem jest ciąża i narodziny autorki książki. Historia opisana w dzienniku, odziedziczonym w spadku ujawniła po latach prawdziwych rodziców. Historia, która jak przyznaje autorka dziennika (Kaszmira) mogłaby być materiałem na kilka książek i filmów.

Żniwo gniewu - książka Lucie Di Anglei-Ilovan

Wszystkim Paniom życzymy wszystkiego najlepszego oraz miłej lektury, przy lampce dobrego wina.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

8 marca podpisz petycję pod nasielską basztą przeciw linii kolejowej

To już jutro! 8 marca – Dzień Kobiet. Ale nie tylko. Jaki mamy plan? Od 11:30 będziemy pod basztą w Nasielsku, gdzie będziemy zbierać podpisy pod naszą petycją, w której sprzeciwiamy się planom budowy linii kolei szybkobieżnej nr 20 oraz aby Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przebiegała możliwe w obszarze jak najmniej zaludnionym. Będziemy też udzielać informacje jak wypełnić ankiety, które przekazać trzeba do CPK. Będziemy mieli trochę wydrukowanych ankiet do wypełnienia jeżeli ktoś nie dysponuje drukarką.

Ludzki łańcuch w Wieliszewie przeciw liniom kolejowym w Nasielsku i nie tylko

Następnie około 12:40 ruszymy spod baszty, aby dotrzeć na 13:00 do rond w Poniatowie, gdzie utworzymy wspólnie z mieszkańcami żywy łańcuch pokazując swój sprzeciw przeciw budowie szybkiej kolei w naszej gminę, która podzieli przepiękną okolicę.

Kto nie miał okazji podpisać petycji zapraszamy od 11:30 pod basztę!
Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

 • 11:30 można podpisać petycję pod basztą, uzyskać dodatkowe informacje
 • 12:40 ruszamy na ronda do Poniatowa
 • 13:00 ustawiamy się w ludzki łańcuch
 • 13:30 kulminacja ludzkiego łańcucha
 • 14:00 można przyłączyć się do wspólnego treningu Nasielsk Baszta Team i Wieliszew Heron Team

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ludzki łańcuch w Wieliszewie

Połączmy się razem z gminą Wieliszew żywym łańcuchem w niedzielę 8marca o godz. 13.00 i wspólnie zamanifestujmy przeciwko budowie linii kolejowej nr 20, która doprowadzi do podziału nie tylko gminy Wieliszew, ale również gminy Nasielsk! Pokażmy, że problem dotyczy nas wszystkich.

Ludzki łancuch przeciw CPK - Wieliszew

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team spotyka się na rondzie w Poniatowie (między rondami jest parking). My również przyłączymy się i będziemy razem z nimi. A na koniec Wieliszew Heron Team oraz Nasielsk Baszta Team zapraszają na wspólny trening sportowy.

Uwaga – kulminacja łańcucha 13:30!

A wójtowi Wieliszewa Pawłowi Kownackiemu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tej akcji. Wielka sprawa.

„Pokażmy, że nasza siła tkwi w jedności, że kolej powinna dzielić, a nie łączyć”

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Kluby radnych PiS i KO w Legionowie wyraziły sprzeciw dla budowy linii kolejowej nr 20

Nie tylko Wieliszew, ale również Rada Miasta Legionowo wyraziła swój sprzeciw planów budowy linii kolejowej nr 20, które biegnie w 3 wariantach przez gminę Nasielsk. Oświadczenie to poparły środowiska lokalne jak i przedstawiciele partii PiS czy KO. M. in.:

 • Andrzej Kalinowski – PiS, przewodniczący klubu radnych PiS
 • Katarzyna Maria Skierkowska–Pacocha – PiS, wiceprzewodnicząca klubu radnych PiS
 • Artur Piotr Pawłowski – PiS, sekretarz klubu
 • Grzegorz Kowalski – PiS
 • Zdzisław Koryś – PiS
 • Anna Łaniewska – Porozumienie Samorządowe, przewodnicząca klubu
 • Mirosław Pachulski – KO, przewodniczący klubu radnych KO
 • Andrzej Piętka – KO, wiceprzewodniczący klubu radnych KO

i inni.

Oświadczenie Rady Miasta_Legionowo - CPK

Rada Miasta Legionowo upoważniła Prezydenta Miasta do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy Legionowo, zapewnienia dostępu do konsultacji społecznych oraz wypracowania rozwiązania, które uwzględniłoby dobro wspólnoty lokalnej, środowiska naturalnego oraz potrzeby rozwoju infrastruktury kolejowej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku podobne stanowisko zaproponował radny Marcin Szarszewski i radny Rodryg Czyż. Niestety pozostała część rady albo przemilczała, albo uznała, że nie muszą swojego stanowiska konsultować z mieszkańcami albo uznała, że „wiedzą lepiej” niż specjaliści (jakim niewątpliwie jest radny Szarszewski, który zajmuje się sprawami projektowania kolei zawodowo).

Póki co kolejne gminy podejmują działania. Organizują spotkania z mieszkańcami, zapraszają przedstawicieli spółki CPK, na których omawiana jest w szczegółach trasa. Ponadto władze samorządowe organizują wiece i manifestacje, jak chociażby ta w sąsiedniej gminie Wieliszew, akcja Wójta Wieliszewa Pawła Kownackiego pod hasłem, że „kolej powinna łączyć, a nie dzielić”. Do tej akcji przyłączają się kolejne gminy! Więcej o akcji: https://www.facebook.com/events/924365391299816/

Ludzki Łancuch przeciw linii kolejowe nr 20 (CPK) - Wieliszew

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sesja w Nasielsku w sprawie CPK… jak zawsze

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku miała być krótka. Góra 15 minut, bez możliwości zadawania pytań przez mieszkańców. Ale… mieszkańcy przyszli, zadawali pytania. Część radnych podzieliła ich zdanie i zaproponowała, aby pozostały tydzień przepracować z fachowcami, tak aby w jak najmniejszym stopniu zaproponowane przez spółkę CPK trasy naruszały naszą własność i jak najmniej ingerowały w nasze życie w przyszłości.

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie CPK

Czym się skończyło? Pomimo, że mieszkańcy mogli zabrać głos i wyrazić swoją opinię przed podjęciem stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku, to ich zdanie nie było wzięte pod uwagę, ponieważ Rada Miejska w Nasielsku przegłosowała swoje wcześniej przygotowane stanowisko, do którego Rada – jako Organ Samorządu nie była przekonana (7 głosów za, 5 wstrzymało się 1 przeciw).

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie CPK

W podobny sposób swoje stanowisko w sprawie zaproponowanych tras utrzymał burmistrz Nasielska, którego reprezentował pod jego nieobecność (urlop do 13 marca) zastępca pan Kordulewski – współautor wypracowanego stanowiska burmistrza.

Niestety tylko część radnych przyznała, że kilka tygodni zostało przespane. Czy stać nas na to, aby pozostałe 7 dni zostały zmarnowane? Przeszłość gminy pokazała, że czasami nie warto obstawać za swoim zdaniem nie słuchając głosów mieszkańców. Może warto abyśmy wszyscy zrobili krok do tyłu i zaczęli rzetelną oraz merytoryczną pracę.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie infrastruktury dla CPK

Dziś (2.03.2020) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nasielsku podczas której radni wypracują stanowisko na temat infrastruktury drogowej i kolejowej planowanej w ramach CPK, przebiegającej przez gminę Nasielsk.

Czy weekend wystarczył, aby spotkać się z mieszkańcami gminy Nasielsk? My wzięliśmy udział w spotkaniu w Borkowie (rada sołecka Borkowa) i Nunie (radny Pietras). Zebraliśmy od piątku blisko 300 podpisów pod przygotowaną przez nasze stowarzyszenie petycją. W swoim okręgu spotkanie zorganizował również radny Szarszewski (wypracowane stanowisko sołectw Morgi, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi oraz Kątne: https://www.facebook.com/RadnyMSz/posts/2264099503692510). Burmistrz Nasielska Ruszkowski nie wykorzystał weekendu na rozmowy z mieszkańcami, a od 2 do 13 marca jest na urlopie. A jak pozostali radni?

Sesja dziś o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Choć bez punktu, na którym mieszkańcy mogą zadać „konkretne” pytanie. Ale w trakcie sesji wszystko może się zmienić. Dlatego zachęcamy mieszkańców, aby wzięli w niej udział.

Pamiętajmy, konsultacje trwają do 10.03.2020. Czasu na wyrażenie naszego zdania już niewiele.

Linia kolejowa i droga ekspresowa przetnie gminę Nasielsk

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/02/29/dokumenty-dla-konsultacji-spolecznych-dla-linii-kolejowej-i-obwodnicy-aglomeracji-warszawskiej-gmina-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk​

Spotkanie CPK w Nasielsku – relacja

Dziękujemy Państwu za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji nad planowanymi liniami tras CPK w gminie Nasielsk. Na spotkaniu było obecnych blisko 200 osób. Przepraszamy, że nie byliśmy gotowi z wydrukowanymi materiałami dla każdej osoby. Zaskoczyliście nas Państwo pozytywnie.

Mamy nadzieję, że wczorajsze spotkanie pozwoliło Państwu zapoznać się z wariantami, które są dopiero propozycją w fazie negocjacji, a nie ostateczną decyzją. Na spotkaniu mieli państwo okazję również zapoznać się ze stanowiskiem burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, którego na spotkaniu reprezentował sekretarz gminy Nasielsk pan Marek Maluchnik. My, podobnie jak Państwo, jesteśmy zaskoczeni, że burmistrz wydał stanowisko bez konsultacji z mieszkańcami naszej gminy.

Mamy również nadzieję, że Państwa sugestie przedstawione na spotkaniu zostaną uwzględnione przez władze naszego miasta i na tej podstawie zostanie wypracowane wspólne stanowisko. Jest ono na tyle istotne, że następny etap prawdopodobnie będzie dotyczył już nie trzech, a jednego konkretnego wariantu. Tak! To jest ten moment, kiedy to my – mieszkańcy powinniśmy zabrać głos.

Już niedługo zamieścimy materiały z wczorajszego spotkania (dokumenty do składania uwag). Proszę śledzić nasz profil.
Przy tej też okazji prosimy, aby wysłali państwo zaproszenia do „polubienia” profilu Aktywny i Czysty Nasielsk na Fb. Jak widać, czasem udaje się nam dotrzeć do kluczowych informacji, mających wpływ na nasze życie w gminie Nasielsk wcześniej niż Urząd Miejski w Nasielsku. Warto śledzić nasz profil? 🙂

Pani Dyrektor Elżbiecie Chyczewskiej z Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” dziękujemy za użyczenie miejsca do spotkania.

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Kownackiemu – Wójtowi gminy Wieliszew, pracownikom Urzędu Gminy Wieliszew oraz stowarzyszeniu Nasza gmina Wieliszew​ za wsparcie naszych działań!
Materiał filmowy ze spotkania z mieszkańcami w gminie Wieliszew dostępny jest na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_jUe6YX5oks

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dokumenty dla konsultacji społecznych Warszawskiej – gmina Nasielsk

Poniżej przedstawiamy dokumenty do pobrania dla konsultacji społecznych dot. planowanej trasy linii kolejowej nr 20 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej projektowanej w ramach CPK.

formularz do składania uwag dot. przebiegu linii kolejowej

https://www.aktywnynasielsk.org.pl/CPK_Nasielsk/ankieta_kolej.pdf

formularz do składania uwag dot. przebiegu linii kolejowej ze stanowiskiem

Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielska. Nie każdy z Państwa musi się zgodzić się z nim. My skorzystaliśmy z wiedzy gminy Wieliszew. Jeżeli mają państwo inne propozycje lub chcą uzupełnić nasze należy skorzystać z pustego formularza.

https://www.aktywnynasielsk.org.pl/CPK_Nasielsk/ankieta_kolej_stanowisko_stowarzyszenia.pdf

formularz do składania uwag dot. przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

https://www.aktywnynasielsk.org.pl/CPK_Nasielsk/ankieta_droga.pdf

Dodatkowo zamieszczamy prezentację z piątkowego spotkania stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, w którym znajduje się m.in. informacja jak wypełnić wniosek. Informacje o petycji (która jest niezależna od składanych uwag w ramach konsultacji społecznej) przekażemy w późniejszym terminie.
Prezentacja: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/CPK_Nasielsk/prezentacja_Nasielsk_spotkanie_CPK.pdf

Mapy dla gminy Nasielsk: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/CPK_Nasielsk/mapy_CPK_Nasielsk.pdf

Jak wypełnić?

Konsultacje społeczne w gminie Nasielsk dla CPK

Szczegóły na naszej prezentacji. A pola do wypełnienia dla gminy Nasielsk to:

Ciąg kolejowy 2 – linia kolejowa nr 20
Informacje i szczegółowe mapy: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, arkusz nr 4
Informacje i szczegółowe mapy: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

Jak wysłać?

Wysyłając formularz na adres pocztowy :

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
z dopiskiem „Konsultacje SSL”

lub składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 –15.00.

Uwagi można składać do 10 marca 2020 r. włącznie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Spotkanie w sprawie budowy szlaków komunikacyjnych dla CPK u sąsiadów gminy Nasielsk

U sąsiadów gminy Nasielsk zaplanowane są spotkania z mieszkańcami w sprawie planowanej nowej linii kolejowej nr 20 oraz budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (droga ekspresowa). Widząc zainteresowania mieszkańców naszej gminy temat przekazujemy informacje jakie spotkania i jakie działania zostały podjęte przez naszych „sąsiadów”.

Gmina Wieliszew
27.02.2020, godz. 18:30
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie
ulica Modlińska 65, Wieliszew

Gmina Nieporęt
27.02.2020, godz. 18:00
Urząd Miasta i gminy Nieporęt
Plac Wolności 1, Nieporęt

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
2.03.2020, godz. 17:00
sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
ul. Pułtuska 35, Serock.

My również zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk na spotkanie, które organizuje nasze stowarzyszeni:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk
28.02.2010, godz. 18:30
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”
ul. Ogrodowa 9, Nasielsk

Na wczorajszej sesji gminy Wieliszew pan Paweł Kownacki Wójt Gminy Wieliszew wraz z radnymi przygotowali stanowisko ws. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W przyjętym dokumencie Rada zgłosiła swój zdecydowany sprzeciw wobec wskazanych w nim planów budowy linii kolejowej nr 20 obejmującym teren gminy Wieliszew.

Rada Wieliszewa jednocześnie upoważniła Wójta pana Pawła Kownackiego do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zabezpieczenia interesu mieszkańców gminy Wieliszew, zapewnienia dostępu do konsultacji społecznych oraz wypracowania rozwiązania, które uwzględniałoby zarówno dobro wspólnoty gminnej i środowiska naturalnego, jak i potrzeby rozwoju infrastruktury kolejowej i lotniczej.

Z przyjętym przez Radę gminy Wieliszew można zapoznać się tutaj: http://www.wieliszew.pl/sites/default/files/pliki/Stanowisko 25.02.2020.pdf

Czy takie stanowisko nie powinno być wypracowane na poziomie powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Zapraszamy na spotkanie w Nasielsku w sprawie inwestycji dla CPK

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk na spotkanie w najbliższy piątek w Niepublicznej Szkole pod Fiołkami o 18:30. Spotkanie dotyczy planowanych nowych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez naszą gminę (Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej oraz linia kolejowa nr 20).

Na spotkaniu przedstawimy ujęte w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego proponowane warianty oraz chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców gminy Nasielsk, którą wykorzystamy przy złożeniu uwag przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w ramach konsultacji społecznych, o których szerzej można przeczytać na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/02/13/konsultacje-spoleczne-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-centralnego-portu-komunikacyjnego/

Na spotkanie zaprosiliśmy również Burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Starostę Nowodworskiego pana Krzysztofa Kapustę.

Data i miejsce spotkania

 • 28.02.2020 (piątek), godz. 18:30
 • Niepubliczna Szkoła pod Fiołkami
 • ul. Ogrodowa 9, Nasielsk
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk zaprasza na spotkanie w sprawie nowych szlaków komunikacyjnych w gminie Nasielsk

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk