Nasielsk a koronawirus

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, można debatować nad sprawami państwa – mieliśmy tego przykład w ostatnich dniach w Parlamencie RP. Zachowując podobne zasady bezpieczeństwa nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyskusja przeniosła się na szczebel samorządu.
Epidemia koronawirusa uziemiła nas w domach, ale nie powinna doprowadzić do tego, aby wybrane przez obywateli władze spędziły ten czas na kwarantannie.

Rada Miejska w Nasielsku od dłuższego czasu nie zebrała się na Sesji, a decyzje podjęte przez Radę Miejską w postaci uchwał, mogą dać podstawę do szeregu zwolnień z podatków, ulg itp. Spraw, którymi Rada Miejska powinna się zająć jest sporo. Poniżej są tylko przykłady, które być może będą przez radnych uwzględnione.

Urząd Miejski w Nasielski a koronawirus

Po pierwsze trwająca epidemia koronawirusa. Według słów Premiera Morawieckiego najgorsze dopiero przed nami. W gminie Nasielsk aktualnie mamy 63 osoby objęte kwarantanną. Sytuacja ta nie powinna uśpić jednak czujności władzy. W myśl zasady, przywołanej przez burmistrza Ruszkowskiego „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, Rada Miejska powinna sprawdzić jakie środki zapobiegawcze, chroniące zdrowie i życie obywateli, zostały w gminie Nasielsk wprowadzone „w życie” np. odkażanie miejsc publicznych, przestrzeganie przez mieszkańców zakazów zgromadzeń czy zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej pracowników służby zdrowia, strażaków, pracowników pomocy społecznej, a nawet mieszkańców.

Po drugie, powinna być zakrojona na szeroką skalę analiza pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Nasielsk, którzy stracili dochody w wyniku epidemii. Zwolnienie tych podmiotów z opłat najmu w lokalach należących do miasta, zwolnienie z opłaty śmieciowej czy podatku gruntowego lub transportowego, to niektóre przykłady do dyskusji.

Po trzecie należałoby przeanalizować podpisane umowy, których zasadność płacenia kilkunastu tysięcy miesięcznie w wyniku epidemii może budzić wątpliwości np. uruchomienie rowerów miejskich (planowana data od 15 maja, 73 677 zł sezon 2020) czy zarządzanie stadionem miejskim (18 450 zł miesięcznie), na którym nie odbywają się od dłuższego czasu żadne zajęcia sportowe (zakaz zgromadzeń).

Po czwarte co dalej z inwestycjami gminy Nasielsk. Czy sytuacja epidemiczna nie pokrzyżuje planów rewitalizacji rynku, budowy placu zabaw czy przedszkola samorządowego?

Po piąte jak wygląda codzienny kontakt mieszkańców z burmistrzem? Zamknięcie Urzędu Miejskiego w Nasielsku dla petentów nie powinno zmienić przyjętej zasady dostępności burmistrza dla obywateli. A takie wrażenie można odnieść, bo ten kontakt został mocno ograniczony.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk