Category: Dokumenty

Kontrola w gminie Nasielsk na wysypisku w Kosewie

Miesiąc temu informowaliśmy Państwa o przeprowadzonej kontroli na działce gminnej w m. Kosewo (nieczynne gminne wysypisko), przez Policję Gospodarczą Komendy Stołecznej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, podczas której stwierdzono odpady, których tam nie powinno być. Pan burmistrz Ruszkowski natychmiast po naszej publikacji, zaprzeczył, że na „terenie gminnym były nielegalnie przechowywane odpady budowlane” oraz …

Kontynuuj czytanie

Odpowiedź UM w Nasielsku dot. kontroli jakości powietrza

Pismo w sprawie baneru na stadionie

Pismo od Starostwa w sprawie brakującego przejścia w Studziankach

Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy wiadukcie w Studziankach

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania dla Jaskółowa

Co może zrobić Burmistrz Nasielska aby uchronić nas przed powstaniem ZZO w Jaskółowie? Jednym z dostępnych na ten moment rozwiązań jest przygotowanie IDEALNEGO planu zagospodarowania przestrzennego. Chcąc wesprzeć Burmistrza zwróciliśmy się o wsparcie doświadczonych planistów oraz proponowaliśmy wielokrotnie spotkanie z Burmistrzem i ekspertami. Obecny plan przygotowywany na zlecenie urzędu jest pełen uchybień i wad prawnych. …

Kontynuuj czytanie

Pismo w sprawie jakości powietrza w gminie Nasielsk

Pismo w sprawie wykorzystania herbu Nasielska

Pismo w sprawie spotkania z planistami w sprawie planu dla Jaskółowa

Pismo do Burmistrza w sprawie opinii prawnej