Category: Burmistrz Nasielska

Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 2

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Część 1 dostępna na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/09/25/czy-burmistrz-nasielska-wyjasni-dlug-nbm-czesc-1/ Z opublikowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności wynika, iż Zarząd spółki w 2018 r. zarobił 76 tys. zł., ale już rok później, wynagrodzenie zarządu wzrosło do ponad 146 tys. zł, kiedy to od 1 lipca 2019 r, dotychczasową prezes Panią Gronowską, zastąpiła nowa prezes – Pani Malinowska. Co …

Kontynuuj czytanie

Sprostowanie Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Rodryga Czyża

Sprostowanie pana Radnego Rodryga Czyża do udzielonego wywiadu. W wywiadzie udzielonym Stowarzyszeniu Aktywny i Czysty Nasielsk na temat dawnego Domu Nauczyciela w wyliczeniu kar za przekroczenie terminu oddania budynku do użytkowania popełniłem błąd. Bardzo za to Państwa przepraszam. Zamiast około 170 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu, pan Burmistrz powinien jej naliczyć około 17 tys. …

Kontynuuj czytanie

Nasielska demokracja! Fragment Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku

Burmistrz Nasielska

Na dzisiejszej komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku miały być poruszane ważne tematy. Miały… gdyby było z kim dyskutować. Radny Rodryg Czyż z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani opuścił komisję w proteście na jawne ignorowanie prac komisji rewizyjnej przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego (miał ważne spotkania) i Kierownika Zamówień Publicznych Radosława Kasiaka (wziął urlop na ten …

Kontynuuj czytanie

Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 1

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Prezes spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe pani Agnieszka Malinowska reklamując zarządzaną przez siebie spółkę podkreśla, że z pomocą doskonałej kadry i dotychczasowych doświadczeń, rozwój NBM będzie procentować w przyszłości. Aby sprawdzić sytuację finansową tej spółki, zwróciliśmy się o pomoc do biegłego rewidenta, który w oparciu o dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym dane finansowe nasielskiej spółki na …

Kontynuuj czytanie

Wywiad z Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku panem Czyżem – Dom Nauczyciela

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Zapraszamy do rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Radnym klubu Niezależni Skuteczni Zaangażowani panem Rodrygiem Czyżem, która nawiązuje do świeżo wyremontowanego Domu Nauczyciela. 11 września 2020 r. Urząd Miejski w Nasielsku poinformował o zakończeniu prac budowlanych dawnego domu nauczyciela. Znajduje się on w Pana okręgu wyborczym. Czy remont tego budynku był konieczny? Jest to pytanie podchwytliwe, nie …

Kontynuuj czytanie

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk

Kopciuchy w Nasielsku

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk jakby nie brzmiała ta operacja, to zapłacimy za nią 140 220 zł. Jaki będzie jej skutek? Czy inwentaryzacja jest związana ze złym stanem jakości powietrza w naszej gminie? Czy na podstawie zebranych danych czym palimy w naszych domach, gmina Nasielsk zaplanuje w przyszłym budżecie pomoc finansową na wymianę nieekologicznych …

Kontynuuj czytanie

Relacja XXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Planowane rondo w Nasielsku

„Skoro z Urzędu są rozsyłane informacje SMS, aby mieszkańcy śledzili przebieg sesji, to niech oni nie tylko słuchają co ma do powiedzenia Pan Burmistrz, Pan Skarbnik, ale także aby mieszkańcy mogli pytać w imieniu swoich wyborców” radny Mirosław Świderski XXI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 27 sierpnia 2020 r. Po raz kolejny z …

Kontynuuj czytanie

Wielka dziura w Nasielsku na P.O.W.

Pod koniec lutego br. informowaliśmy o zagrożeniu na jednym z głównych przejść dla pieszych w Nasielsku. Czy w tej sprawie ktoś coś zrobił? Burmistrz Nasielska? Radni Powiatowi, którzy są „gospodarzami” drogi powiatowej (ul. P.O.W.)? A może Przewodniczący Komisji Infrastruktury Radny Mirosław Świderski, do którego zwracaliśmy się pisemnie o pomoc w naprawieniu drogi? My poprosiliśmy o …

Kontynuuj czytanie

Czy działania Burmistrza Nasielska przełożą się na niższe opłaty za śmieci?

W dniu 2 września 2020 roku na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ukazała się informacja o tym, że Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi szczegółowe kontrole dotyczące ilości osób zadeklarowanych do opłaty za odbiór nieczystości. Choć sama idea takiej kontroli jest niewątpliwie słuszna i należy Urząd Miejski w Nasielsku za to pochwalić, to …

Kontynuuj czytanie

Odpowiedź Burmistrza Nasielska na petycję w sprawie placu zabaw

W dniu wczorajszym na stronach Urzędu Miejskiego w Nasielsku znalazła się odpowiedź Burmistrza Nasielska na petycję, w której wyraziliśmy sprzeciw wobec sprzedaży pięknego placu położonego obok DPS (przy rondzie). Miejsce to powinno być przeznaczone pod rekreację i plac zabaw dla wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk. Przypominamy, że petycję poparło ponad 1500 osób! W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, …

Kontynuuj czytanie