Jawność w gminie Nasielsk a zarządzanie stadionem

1 marca 2023 r. złożyliśmy do burmistrza Ruszkowskiego pierwszy wniosek o udostępnienie kopii wszystkich faktur wystawionych przez firmę Em-Tym Bud Marek Prusinowski – byłego zarządcę Stadionu Miejskiego, którego płatnikiem była Gmina Nasielsk. Burmistrz Ruszkowski odmówił nam udzielenia tych informacji, a my sprawę skierowaliśmy na drogę sądową.

Po 377 dniach burmistrz Nasielska wykonał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i faktury otrzymaliśmy.

W roku 2022 wystawionych zostało 15 faktur na kwotę 444 310 zł brutto., z czego 330 400 zł zapłacone jest za zarządzanie stadionem, a 3 faktury na kwotę 113 900 zł to:

  • zakup siatki na boisko w Dębinkach (1500 zł),
  • zakup dwóch bramek metalowych z kółkami (10 000 zł),
  • wykonanie piłkochwytów oraz monitoringu (102 410 zł).

W roku 2023 była wystawiona tylko jedna faktura za zarządzanie stadionem w miesiącu styczniu na kwotę 31 910 zł brutto.

Jawność i gospodarowanie środkami publicznymi przez burmistrza Ruszkowskiego w dalszym ciągu budzi u nas wątpliwości.

Dziękujemy Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za uzyskaną pomoc prawną.