Tajemnicza decyzja Burmistrza Nasielska

Gdy w czerwcu ubiegłego roku mieszkańcy wraz z mec. Podgórnym przestrzegali urzędników i kancelarię obsługującą UM w Nasielsku, że wznowienie decyzji lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo i następnie jej zawieszenie to zła droga – UM w Nasielsku wspierany przez własną kancelarię zrobił po swojemu… Sprawa miała być prosta… Wynikająca wprost z ustawy… Czas pokazał, że SKO nie zostawiło suchej nitki na tych decyzjach UM i obie decyzje uznało za błędne… Czy ktoś w UM w Nasielsku poniósł jakiekolwiek konsekwencje za te decyzje?

Gdy mieszkańcy i mec. Podgórny od marca zeszłego roku mówili, że decyzja lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo jest wydana z naruszeniem prawa nikogo to nie obchodziło… Pomimo wielokrotnych prób tłumaczenia radnym na sesjach rady miejskiej, żaden radny (w tym przewodniczący rady) nie podjęli żadnych działań aby sprawę wyjaśnić. Na pytania radnych już z tej kadencji dotyczących ZZO w Jaskółowie odpowiedzi merytorycznych brak. Jak zwykle życie brutalnie zweryfikowało kto miał rację – w obwieszczeniu z 10 lipca 2019 roku (http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2243) Burmistrz Nasielska po półtora roku przyznał, że decyzję lokalizacyjną dla ZZO Jaskółowo z 2013 roku wydał z naruszeniem prawa. Czy wyciągnięto konsekwencje wobec urzędników z tego tytułu? Czy to sytuacja normalna aby za tak rażące uchybienia nie wyciągać od podwładnych konsekwencji?

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska

Od kilku miesięcy sprawę bada prokuratura którą zawiadomił mieszkaniec – pytanie: czy to nie urząd powinien takie zawiadomienie złożyć? To niech już Państwo sami sobie odpowiedzą. Czy z punktu widzenia dobra sprawy, dobra gminy Nasielsk i dobra nas wszystkich lepiej by było, aby Ci którzy wytykali błędy i wskazywali poprawny kierunek sprawy milczeli? Prosimy Pana Burmistrza Nasielska i urzędników z UM w Nasielsku aby opublikowali na oficjalnej stronie wydaną 10 lipca 2019 roku decyzję dotyczącą ZZO w Jaskółowie (zaskakujący jest fakt, że wraz z obwieszczeniem nie załączono przedmiotowej decyzji). Może po upływie prawie 6 lat, ale jednak urząd zrobił krok w tył i przyznał się do błędów – jest takie powiedzenie „lepiej późno niż wcale”. Może po lekcji danej Urzędowi miejskiemu w Nasielsku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Pan Burmistrz przemyśli strategię pracy Gminy i zacznie egzekwować poprawność i rzetelność pracy swoich urzędników, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości?

Dlaczego tego obwieszczenia i decyzji (którą Urząd „zapomniał” do tego obwieszczenia załączyć) nie ma pod tym adresem: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1902? Burmistrz OBIECYWAŁ, że każda nowa decyzja dotycząca ZZO w Jaskółowie będzie tam zamieszczana, aby dotarła do jak największej liczby mieszkańców.

Liczymy w tej sprawie na rozsądek lokalnego Włodarza. Niech sprawa ZZO w Jaskółowie będzie dla gminy w Nasielsku nauką na przyszłość z wyciągniętymi wnioskami a nie pustą i nic nie wnoszącą porażką. Piszemy ten post tylko po to, aby zobrazować wszystkim mieszkańcom Gminy, że wielu błędów można było uniknąć słuchając (jak życie pokazało) słusznych rad mieszkańców.

Mamy nadzieję, że za jakiś czas nie będziemy zmuszeni pisać postu o przyjętym na początku roku planie zagospodarowania przestrzennego do którego mieliśmy wiele uwag a który Radni bezrefleksyjnie, ale w wielkiej chwale uchwalili…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

”Poparzeni Herbatą Cztery, Jesteś dla mnie wszystkim” – coś o Nasielsku

Udostępniamy klip młodych i pomysłowych mieszkańców, który warto obejrzeć, bo daje wiele do myślenia. Teledysk jest o naszym mieście Nasielsk !
Dotyczy on problemów oraz zalet naszego miasta.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i okolic do wysłuchania ich wizji o Nasielsku.

 Scenariusz, reżyseria, tekst, montaż:
Dawid Suwiński

Śpiew:
Stanisław Budnik

Obsługa kamery: Ewelina Suwińska i Piotr Kordalewski

Pszczółki w gminie Wieliszew

Ciekawa inicjatywa Wójta Wieliszewa Pawła Kownackiego.
Może u nas w gminie Nasielsk też fajnie by wyszła taka akcja?

Jak wygląda sytuacja pszczelarska w naszej gminie?
Co możemy zrobić dla pszczół by było im łatwiej żyć i pracować dla nas?
Gmina Nasielsk ma wielki obszar, warto nad tym temat pomyśleć wiedząc ile znaczy rola pszczół dla roślin i ludzi.

Otwarcie pasieki w Komornicy

W piątek, 5 lipca 2019 Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wziął udział w uroczystym otwarciu pasieki, która powstała na nieruchomości znajdującej się przy Zespole Szkół – Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy. To pierwsza filia hoteli dla pszczół prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasze Pszczoły, które jest inicjatorem i opiekunem przedsięwzięcia. Podczas otwarcia odbyła się degustacja różnego rodzaju miodów, uczestnicy dowiedzieli się o tym jak pszczoły produkują miód oraz w jaki sposób się go pozyskuje. Jednym z elementów uroczystości było także symboliczne wkopanie drzewa lipy na terenie pasieki. Relacja i galeria z wydarzenia na stronie: http://www.wieliszew.pl/4085,1,1,otwarcie-pasieki-w-komornicy,czytaj-wiecej.html

Gepostet von Paweł Kownacki Wójt Gminy Wieliszew am Freitag, 5. Juli 2019

„Nie spotkałem się jeszcze z projektem, którego koszt wynosi 16% wartości całej inwestycji” – radny Marcin Szarszewski

VII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczyła ciekawego wątku przedstawionego przez radnego Marcina Szarszewskiego, dotyczącego realizacji jednego z kluczowych projektów burmistrza Nasielska przedstawionego w czasie kampanii wyborczej.

„Na ostatniej sesji pan burmistrz poinformował, że została podpisana umowa na projekt skweru Jana Pawła II na kwotę 158793 zł. Ponieważ od 10 lat pracuję w branży projektowej w budownictwie wiem, że zazwyczaj wartość projektu jest równowartością ok. 2,5 % wartości całej inwestycji.

Na rewitalizację skweru mamy w budżecie przeznaczoną kwotę 1 mln zł. Wspomniany 2,5% wynosi zatem 25 tys. zł. Nie spotkałem się jeszcze z projektem, którego koszt wynosi 16% wartości całej inwestycji. Osobom odpowiedzialnym w UM za podpisanie umowy powinna się zaświecić czerwona lampka.

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku mamy obowiązujący „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto”. Powyższy regulamin mówi, że do 60000 zł. UM może zlecić wykonanie usługi bez żadnych zapytań ofertowych. Od 60000 do 159101 zł (równowartość 30000 euro) należy wysłać co najmniej trzy zapytania ofertowe.
W tym konkretnym przypadku została wybrana firma za bardzo dużą kwotę, przeszacowaną co najmniej o 100 tys. zł.”

Ile to powinno kosztować? Pan radny Szarszewski podał kilka przykładów z poprzednich zamówień w Nasielsku m.in. projektu sali w Popowie Borowym (projekt wyniósł 2,5%) czy rewitalizowanego parku w m. Pionki o wielkości dwukrotnie większej niż nasielski skwer. W pionkach koszt całej inwestycji to ok 2,8 mln zł, a projekt wynosi 70 tys. zł – czyli 2,5%. W opinii radnego Szarszewskiego maksymalna wartość projektu skweru nie powinna przekroczyć 50-60 000 zł.

Pan radny zapytał wydział zamówień publicznych UM czy i jakie były inne oferty? Okazało się, że zostały wysłane (zgodnie z regulaminem) trzy zapytania ofertowe, ale odpowiedzi udzieliła tylko jedna firma, z którą gmina podpisała umowę.
Pan Szarszewski zadzwonił do firm, które nie odpowiedziały na zapytania UM. Na pytanie, dlaczego nie przygotowały oferty, odpowiedzi były takie, że główną przyczyną był zbyt krótki czas oraz zbyt mało danych dla przygotowania rzetelnej odpowiedzi. Tydzień, to jest zdecydowanie za krótki termin, aby zebrać wycenę od wszystkich branżystów i podwykonawców oraz podsumować wszystko w jednej łącznej ofercie. Poza tym zapytanie ofertowe nie zawierało wymagań dla projektu (opis przedmiotu zamówienia). Nie załączono żadnej mapy, nie podano nr działek, powierzchni, żadnych wymagań (ilość miejsc parkingowych, ile zieleni pozostawić, wymagania dla małej architektury itp.)

„Żeby na przyszłość nie było takich patologii przetargowych, abyśmy nie marnowali pieniędzy podatników powinniśmy zmienić obowiązujący w UM „Regulamin zamówień publicznych”, zwłaszcza że na dzisiejszej sesji pan burmistrz gminy Nasielsk powiedział, że „konkurencja jest najlepszą rzeczą”, a w tym przypadku żadnej konkurencji nie było. Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem, a tylko oferta, która opiewała na kwotę 300 zł mniej niż stanowi próg, od którego wymagany jest przetarg spowodowała, że przetargu nie było”.
Pan radny Szarszewski przedstawił dwie propozycje do regulaminu: „co najmniej trzy oferty zwrotne i co najmniej dwutygodniowy okres na przygotowanie oferty”.

Na koniec pan radny przytoczył jeszcze zapis z rozporządzenia, który mówi, że „dla wartości 1 mln zł inwestycji koszt projektu wynosi od 3 do 7,55 %”. Czy pan burmistrz zbada tę sprawę i wyciągnie konsekwencje, bo zmarnowaliśmy ok 100 tys. zł. Umowa został podpisana i musimy czekać na jej efekty.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski odpowiedział, że „każdą umowę możemy zerwać. Oczywiście wiąże się to z karami. Chcieliśmy, aby firma była blisko położona, aby był kontakt z mieszkańcami, którzy wyrażą swoją opinię i wizję tego miejsca. Być może tu popełniliśmy błąd”.

Kierownik Kasiak odpowiedział, że „nie doszło do uchybienia prawa, natomiast jeżeli znajdzie się projektant, który wykona projekt za 60 tys. zł., to jesteśmy w stanie zerwać umowę i zapłacić karę, bo będzie nam to jeszcze się opłacało”.

Pan radny Szarszewski w odpowiedzi panu Kasiakowi przytoczył zapisy regulaminu i ustawy o finansach publicznych, które mówią że „wydatki powinny być wydawane w sposób celowy i oszczędny”. „Tu nie było żadnej oszczędności, bo nie było kontroferty” – zakończył pan Szarszewski.

Pan burmistrz gminy Nasielsk stwierdził, że „regulamin możemy zmienić, ale jeżeli będziemy robić inwestycje i wpłynie tylko jedna oferta to możemy mieć problem. Po to mamy wprowadzone procedury aby ich się trzymać, a nie łamać”.

Panu burmistrzowi odpowiedział radny Rodryg Czyż. „Rozumiem obawy pana burmistrza, ale jeżeli uchwalimy odpowiednie zapisy to firma musi się ich trzymać. Niedawno mieliśmy rozstrzygnięcie projektu kina i tam kwota była nie dużo wyższa od tej za skwer. Czy osobom decyzyjnym nie zapaliła się lampka, że jest coś nie tak? Dziwnym trafem na zapytania UM, odpowiada tylko jedna firma, z którą podpisuje się umowę. Tak było w tym przypadku jak i niedawnym zapytaniu o zarządzanie stadionem”.

Radny Pacocha poprosił pana burmistrza o wykaz projektów, które zostały zrealizowane i niezrealizowane, a zamówione przez gminę w ciągu ostatnich 3 lat.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Uwaga, zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w gminie Nasielsk

W trosce o bezpieczeństwo zasięgnęliśmy informacji na temat obecnego kryzysu z wodą w gminie Nasielsk. Próbka wody została pobrana 27 czerwca i wykazała skażenie enterobakteriami (kałowe) oraz e coli – skażenie było niewielkie. Z kolei w próbce pobranej 2 dni wcześniej, a więc 25 czerwca nie było skażenia, było to badanie wewnętrzne w certyfikowanym laboratorium.

Raczej mało prawdopodobne jest zatrucie, ale osoby przewlekle chore i osłabione powinny uważać. Mycie wodą jest raczej nie wskazane szczególnie zębów i oczu. W zmywarkach, mimo że nie spełnia standardów, powinno być w porządku. Sytuacja powinna wyjaśnić się pod koniec tygodnia. Gorący i długi okres oraz niskie ciśnienie sprzyja występowaniu takich zjawisk, nie mniej jednak bezpośrednia przyczyna jest nieznana. W Polsce jak dotychczas nie było przypadków zatrucia wodą z wodociągów, więc zachowując ostrożność nie powinno nikomu się nic stać, a panika jest zbędna. Instalacja w trybie ciągłym jest chlorowana i płukana.

INFORMACJA dzięki uprzejmości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk