Czy stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk blokowało MPZP dla Jaskółowa?

Stop dla wysypiska w Jaskółowie

Takie drobne uzupełnienie informacji dot. ogłoszenia MPZP dla Jaskółowa w kontekście niezrozumienia, dziwnych komentarzy, często z fake kont na Fb, etc.

Nie wszyscy mają świadomość jak mogą potoczyć się dalsze losy dot. ZZO Jaskólowo, więc postaramy się pomóc i wyjaśnić.

Wiemy, że wygodnie pisać na Fb „hahaha”, ale trzeba sobie zdać sprawę, że sprawa nie jest taka prosta, że można ograniczyć się do komentarzy w takim stylu.

A wręcz niemerytoryczne komentarze w tym tonie mogą mocno szkodzić sprawie i demotywować osoby, które mają ochotę wspierać Urząd Miejski w Nasielsku jak i inne organy władzy samorządowej i centralnej. Czy na pewno Wam nasielszczanie o to chodzi? Jeszcze niedawno przedstawiciele UM w Nasielsku (w tym Burmistrz Ruszkowski) mówili, że w tej sprawie nie da się już nic zrobić a zabezpieczenia są z górnej półki (wypowiedzi z marca 2018).

Fakty

To do czego dążyło Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk to możliwie najlepszy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba pamiętać, że samo ogłoszenie planu przestrzennego przez Wojewodę nie stanowi potwierdzenia, że plan jest na tyle dobry, że obroni się w Sądzie. Pośpiech w tym wypadku nie był wskazany. Z resztą działania Stowarzyszenia czy Wójta Wieliszewa były słuszne i część uwag została uwzględniona.

W historii Nasielska był już przypadek, że pomimo ogłoszenia MPZP przez Wojewodę Sąd uchylił tenże plan. Poniżej link do wyroku WSA:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F9D83237F

Historia ZZO Jaskółowo jeszcze nie jest zakończona

Nie bez powodu inwestor nie złożył broni i dostarczył w zeszłym tygodniu nowy komplet dokumentów do Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Historia ZZO Jaskółowo jeszcze nie jest zakończona.

Natomiast wszyscy liczymy, że plan jest na tyle dobry, że ewentualnie obroni się przed Sądem. I mamy nadzieję, że tym razem się nie przeliczymy. Bo będzie źle…

Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

PS. I nadal podtrzymujemy, że największe podziękowania należą się panu Adamowi Mikuckiemu i mec. Podgórnemu ponieważ propozycja opracowania MPZP dla Jaskółowa wyszła od nich w beznadziejnej dla mieszkańców gminy Nasielsk sytuacji.

Wojewoda ogłosił miejscowy plan zagospodarowania dla Jaskółowa!

Niezmiernie cieszymy się, że wspólnymi siłami udało się przygotować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, który Wojewoda Mazowiecki ogłosił bez żadnych uwag. W chwili obecnej plan zabezpiecza mieszkańców gminy Nasielsk i okolic przed powstaniem ZZO Jaskółowo.

Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa przez Wojewodę

Niemniej chcemy poinformować mieszkańców, że do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęły niedawno kolejne dokumenty Inwestora ZZO Jaskółowo. Inwestor nie składa jeszcze broni, a w temacie powstania największego wysypiska w Polsce może wydarzyć się jeszcze kilka scenariuszy. Jako Stowarzyszenie będziemy na bieżąco monitorować sytuację.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Współpraca Aktywnego i Czystego Nasielska z Nadleśnictwem Płońsk

Jako Stowarzyszenie mamy przyjemność współpracować z Nadleśnictwem Płońskim, które jest właścicielem większości obszarów leśnych w gminie Nasielsk. Pozostałe lasy są w rękach prywatnych.

Sytuacja w lesie pod Nasielskiem w październiku 2018

Podczas ostatniego spotkania w siedzibie Nadleśnictwa poruszaliśmy gnębiące nas kwestie zanieczyszczenia lasów oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, m.in. poprzez edukację lub wzmożoną kontrolę tych obszarów.
Mamy szereg ustaleń do realizacji wspólnie z Nadleśnictwem, które z pewnością zaowocują w niedalekiej przyszłości.

Na pierwsze efekty spotkania nie trzeba było długo czekać, las pomiędzy Chrcynnem a Paulinowem został ładnie uprzątnięty przez pracowników Nadleśnictwa 🙂

Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za czysty las.

Tomasz Czyż
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Pozornie czyste powietrze w Nasielsku

Za sprawą bardzo silnego wyżu zbudowanego w suchej masie powietrza mieliśmy stabilną aurę przez weekend, wczoraj nawet prawie cały dzień słoneczną, a noc z kolei z widokiem na gwiazdy.
Większość z Was pewnie jest zdania, że oddychaliśmy czystym powietrzem, bo było bardzo dobrej jakości i skoro nie było mgły to smog nie mógł istnieć. Tak było, ale niekoniecznie zawsze w obszarach zabudowy.
Prawda jest zupełnie inna.

Sezon grzewczy trwa i przy bezwietrznej pogodzie oraz osiadającym powietrzu w czasie występowania wyżu zanieczyszczenia z kominów opadają do ziemi, a spaliny nie rozwiewa wiatr. Trujące związki z emisji są po prostu mniej widocznie choć tak samo szkodliwe niż by to było przy większej wilgotności powietrza co się ujawnia właśnie przy ograniczeniu przejrzystości w postaci mgły czy zamglenia(widoczność 1- 8 km).
Potwierdziły to także nasze czujniki rozmieszczone po gminie, pokazując kolejne przekroczenie średniej dobowej normy PM2.5 i PM10.

Smog w Nasielsku

ARKTYCZNE CZYSTE ORZEŹWIENIE

W ten weekend właśnie napłynęło do nas najczystsze, czyli najzdrowsze powietrze z północy tj. obszarów koła podbiegunowego, a dokładniej z serca skutej lodem Arktyki.
Dzięki temu, że przy wyżu powietrze to było osiadające, więc marginalnie przetransformowane w czasie swojej wędrówki. Lepiej można było je odczuć wszędzie w sobotę podczas wiatru, a w niedzielę głównie poza zabudową z dala od źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń.

Uświadamia to nas, że mimo tego co natura nam dostarcza my to i tak pogarszamy, zatruwamy z niekorzyścią dla nas samych i innych.

Na zdjęciu obraz ”wędrówki” powietrza przez 7 dni wstecz do Polski w weekend. Czerwona linia to dopływ u nas przy ziemi.

Masy powietrza nad Nasielskiem

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Źródło mapy – niemiecki serwis prognostyczny wetter3.de

NASIELSK na SKRZYŻOWANIU MAKROREGIONU, czyli czy nasze miasto POTRZEBUJE OBWODNICY?

Istotne położenie naszej gminy w sercu Niziny Północnomazowieckiej sprawia, że szlaki drogowe przecinają się w centrum Nasielska. To właśnie przez nasze tereny przebiegają trasy między miastami powiatowymi naszych sąsiadów, a są nimi Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Legionowo i Nowy Dwór Maz. do tego dorzuca się część ruchu bardziej oddalonego m.in. z aglomeracji warszawskiej. Ponadto przez otaczające ten makroregion ‘’krajówki’’ drogi wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez gminę są łącznikami/uzupełnieniem czy skrótami ich sieci przez co jesteśmy ważnym węzeł w skali tego obszaru Mazowsza. To też skutki ‘’dziury’’w braku drogi zarządzanej przez GDDKiA, która jest nadal tylko w planach jako ‘’nowa droga ze stolicy na Ciechanów’’ przebiegająca na styku wschodniej granicy naszego miasta.

NASIELSK OPARTY NA JEDYNYM KRĘGOSŁUPIE (CIĄGU) DROGOWYM, czyli LOKALNE PROBLEMY

Gdy dochodzi pora dojazdów do pracy i szkół czy powroty, znamy te widoki zatłoczonego miasta. W dni targowe szczególnie jesteśmy świadkami gdy jeszcze bardziej „działa” ruch lokalny i miasto staje w korkach, płynność ruchu spada.

Korki w Nasielsku w popołudniowym szczycie

Większość z nas wie albo słyszała, co się dzieje w mieście przed różnymi świętami czy chyba w najtrudniejszy dzień w roku dla przepustowości miasta w dniu 1 listopada, gdy korki sięgają kilku kilometrów od centrum Nasielska.

PRZYCZYNY – SKUTKI

Sytuacja wyżej opisana może przynieść korzyści w postaci rozwoju gospodarczego, jaki i negatywnego wpływu z oddziaływania uciążliwego, cały czas wzrastającego ruchu drogowego, który warto by oddalić od miasta. Tym razem zajmujemy się tą gorszą stroną medalu.

Z roku na rok Polacy stają się coraz bardziej zamożni, stają się bardziej mobilni, czyli częściej podróżują. Więcej kupują, załatwiają, korzystają częściej z usług czy po prostu przejeżdżają służbowo lub na wypoczynek. Rosnący konsumpcjonizm potęguje także większy przewóz towarów, transportu ciężkiego.

Wielu kierowców ciężarówek też wybiera drogi lokalne w celu uniknięcia opłat po drogach krajowych. Każdy taki pojazd, szczególnie cięższy przelotem przez miasto powoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń, hałasu i niebezpieczeństw. Mamy już sygnalizacje świetlną, rondo, a planowane są następne tego typu upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu przy stacji Orlen i w Pniewie w formie dróg o ruchu okrężnym. Usprawnienie przepływu pojazdów to jedno, ale każde wymuszone zatrzymanie to ponowne rozpędzanie się i dodatkowa emisja spalin.

Ruch samochodów dostawczych w Nasielsku

WNIOSKI

Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie czy Nasielsk potrzebuje obwodnicę. Czy problemem jest ruch tranzytowy czy lokalny? Może brak możliwości sensownego poruszania się po Nasielsku w kierunku wschód – zachód to główny problem nas, mieszkańców gminy Nasielsk?

Na pewno trzeba wykonać pomiary, analizę ruchu czy też kierunki poruszania się pojazdów w mieście jak i trasach wlotowych. Być może UM i Radni zaproponują przygotowanie Studium wykonalności na poprawę ruchu w Nasielsku? Nasi Radni, czy to nie pora żeby odpowiedzieć na takie pytania? A jak Wy, mieszkańcy Nasielska i okolic, czy widzicie problemy komunikacyjne? Czy może obecne szlaki drogowe są optymalne?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Badania organoleptyczne smogu w Nasielsku?

Mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców złożyliśmy do Burmistrza i Radnych w Nasielsku prośbę o zamontowanie w centrum Nasielska czujnika monitorującego stan jakości powietrza, którego odczyty dostępne w centrum naszego miasta przyczyniłyby się do decyzji o pobycie na zewnątrz osób starszych, w szczególności osób z chorobami układu oddechowego.

Nasielskie sarny nie wiedzą czym oddychają

Uważamy, że Urząd Miejski powinien użyć wszelkich możliwych instrumentów jakie daje prawo, aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Niezrozumiałe, a wręcz oburzające jest dla nas stosowanie przez pracowników wydziału środowiska nasielskiego urzędu, metody organoleptycznej do określenia jakości powietrza w naszej gminie.

Burmistrz Nasielska w piśmie nr ŚROW.6224.22.2018 z dnia 02.01.2019 r. stwierdził, że „ocena organoleptyczna jest podstawową oceną, ważną i uznawaną w różnorakich badaniach prowadzonych przez różnego rodzaju inspekcje (…), stan powietrza, który poprzez badanie organoleptyczne łatwo można określić”.

Pismo Burmistrza Nasielska - badania organoleptyczne jakości powietrza

Aby wyjaśnić stosowaną przez Nasielski UM „ocenę organoleptyczną”, poprosiliśmy instytucje, które zajmują się monitorowaniem stanu powietrza z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wyjaśnienie badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi.

Otrzymaliśmy odpowiedź, „że w żadnym z laboratoriów na terenie Polski nie wykonuje się badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi. Stosuje się znormalizowane metody badawcze oparte na polskich i europejskich normach. Metody organoleptyczne w monitoringu powietrza są niewykorzystywane”.

Pismo GIOŚ - smog

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Zakład Fiabila Polska w Nasielsku – uwagi do postępowania

Nowe miejsca pracy niewątpliwie są potrzebne w naszej gminie. Jeżeli zapewniają one bezpieczne warunki pracy i nie są uciążliwe dla mieszkańców, to na pewno przyczynią się pozytywnie do rozwoju naszego miasta.

W związku z budową zakładu Fiabila Polska sp. z o. o. w Nasielsku przy ul. Elektronowej oraz prowadzonym postepowaniem z udziałem społeczeństwa Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk złożyło w dniu dzisiejszym pismo na ręce pana Burmistrza Ruszkowskiego, w którym zwracamy uwagę przede wszystkim na zabezpieczenia materiałów poprodukcyjnych, bezpieczne przechowywanie składowanych na terenie zakładu odpadów niebezpiecznych, ciągły monitoring czujników jakości powietrza (dostępnych dla mieszkańców) oraz doposażenie i szkolenie jednostek OSP z terenu gminy Nasielsk w zakresie postępowania z materiałami chemicznymi znajdującymi się na terenie zakładu w sytuacji kryzysowej, jak np. pożar.

Mamy nadzieję, że przy rozpatrywaniu całego procesu decyzyjnego Burmistrz Nasielska zabezpieczy w najszerszym możliwym aspekcie nasze bezpieczeństwo oraz przyśpieszy prace związane z rozwiązaniem problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu przy stacji benzynowej. Ten węzeł komunikacyjny przy uruchomieniu zakładu może spowodować dużo większe problemy – dla nas mieszkańców – niż w chwili obecnej.

Nasielsk, zatloczone ulice

Pamiętamy słowa pana Prezydenta Fiabila Pierre Miasnik wypowiedziane na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 29 stycznia br. w kinie Niwa, że jego firma uporządkowuje teren wokół byłego Mera-Zemu i wyremontuje stary, zniszczony budynek. Doceniamy wykonaną pracę, ale mamy również nadzieję, że dla Prezydenta Fiabila pana Pierre Miasnik bezpieczeństwo mieszkańców będzie najwyższym priorytetem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dwa dni do zgłaszania uwag w związku z budową zakładu Fiabila w Nasielsku

Przypominamy mieszkańcom, że zostały dwa dni na składanie wniosków i uwag w związku z budową zakładu Fiabila Polska sp. z o. o. w Nasielsku przy ul. Elektronowej, w której będzie konfekcjonowany lakier do paznokci. Termin składania uwag mija 19 lutego 2019r.

Złożone uwagi przez mieszkańców będą rozpatrywane przez Burmistrza Nasielska.

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/obwieszczenie-burmistrza-nasielska-z-dnia-10-stycznia-2019r

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska - Zakład Fiabila Polska przy ul. Elektronowej w Nasielsku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Jak się TRUJEMY w Nasielsku

Uwaga wyjście w godzinach popołudniowych i wieczornych – tylko na własną odpowiedzialność!


Chcąc sprawdzić jak wygląda sytuacja w naszej gminie, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk pozyskało czujniki smogu, które rozmieściliśmy w Nasielsku, Nowych Pieścirogach i Popowie Borowym.

Smog w Nasielsku

Od momentu ich zamontowania poziom powietrza skażonego pyłem PM 2.5, zawierającym cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, codziennie docierał do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi. Wyjątek stanowiły dni 14 i 15 stycznia br. Według Światowej Organizacji Zdrowia pył PM 2,5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Kolejny monitorowany pył PM 10 zawierający rakotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i furany jest równie niebezpieczny. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie brakuje jedynie kilku dni, aby została przekroczona dopuszczalna roczna norma dla pyłu typu PM 10.

Poziom PM2.5 w gminie Nasielsk

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w obecnym sezonie grzewczym przekroczymy ten niechlubny wskaźnik zwłaszcza, że wspomniane powyżej czujniki wskazały już wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000 % normy.

Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tys ludzi. Dla porównania każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób.

Jakość powietrza na bieżąco możecie Państwo śledzić pod adresem http://smog.aktywnynasielsk.org.pl oraz https://looko2.com/heatmap.php

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk