Kontakt

Stowarzyszenie Aktywny i czysty Nasielsk

Adres:
ul. Cyprysowa 30
05-190 Żabiczyn
gmina Nasielsk

Email: stowarzyszenie@aktywnynasielsk.org.pl

Numer rachunku bankowego:
43 1750 0012 0000 0000 4097 2323
W tytule proszę wpisać „Darowizna”