Nieutwardzone drogi osiedlowe to strapienie mieszkańców Nasielska

Nieutwardzone drogi osiedlowe to strapienie mieszkańców gminy Nasielsk. Teren ten należy do gminy, a od dziesięcioleci jest przykładem ignorowania społeczeństwa przez władze naszej gminy. Jak pokazała historia, ani wpisanie inwestycji do budżetu, ani publiczne udzielenie poparcia w wyborach nie gwarantuje wykonania nawierzchni np. ul. Leśnej.

Według danych z Urzędu Statystycznego z 2016 r. miasto Nasielsk zamieszkuje 609 osób na 1km2 – osób płacących podatki. Pan burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w odpowiedzi na pytanie radnych z klubu NSZ, kto decyduje o kolejności inwestycji drogowych, odpowiedział, że to mieszkańcy zgłaszają.

Już zamieściliśmy wypowiedzi radnych, którzy mają humorystyczne podejście do dróg osiedlowych. A my humorystycznie zakończymy, że Burmistrz Nasielska jak gdyby słucha mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego w Nasielsku i selektywna segregacja

W dniu jutrzejszym (22.01.2020) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. Otrzymaliśmy informację, że jednym z tematów poruszanych na Komisji będzie dotyczył selektywnej segregacji odpadów budowlanych we wsi Kosewo, położonej w gminie Nasielsk

Na komisjach mogą uczestniczyć i zabierać głos nie tylko radni, ale również mieszkańcy, do czego zawsze gorąco zachęcamy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 1

Dziś wracamy do relacji z XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 30.12.2019. Sesja była wyjątkowo ciekawa i w dużej części dotyczyła Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok. A ponieważ było ciekawie to tym razem nietypowo zapraszamy do relacji wideo. Bo warto posłuchać czasem naszych radnych.

Dziś część 1, a w niej:

 • Wisienka na torcie radnego Świderskiego
 • Kajaki na ul. Traugutta?
 • Trzeci zastępca Burmistrza Nasielska czyli jak to Radny Lubieniecki odpowiada za Burmistrza
 • Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) a zysk w bilansie
 • Lista obecności nieobecnych
 • Strażnica OSP w Nunie

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej w Nasielsku już działa!

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej już działa! Jak podał Urząd Miejski w Nasielsku, w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Cezary Tudek interweniował w terenie już dwukrotnie. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych akcji.

Jak widzi Straż Miejską TVP w programie Alarm! możemy zobaczyć w czwartkowym odcinku do obejrzenia na stronie https://vod.tvp.pl/video/alarm,16012020-2010,45948772 (od 7m 45s).

Na materiale filmowym widać nielegalne składowisko opon w okolicy Chrcynna. Na akcji sprzątania w październiku 2019 prosiliśmy Burmistrza Nasielska o podjęcie działań, aby je zlikwidować. A dużo przed nami o to samo prosili Burmistrza mieszkańcy Chrcynna. Burmistrzowi się to do dzisiaj nie udało. Może nasz komendant będzie skuteczniejszy?

Nam tylko po obejrzeniu programu nasuwa się m.in. takie pytanie: czy w razie potrzeby Burmistrz Ruszkowski pomoże odpalić nam samochód zimą gdy komendant Straży Miejskiej będzie na urlopie?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

TVP Alarm! – Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

Komendant nasielskiej Straży Miejskiej już działa! Jak podał UM w Nasielsku, w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Cezary Tudek interweniował w terenie już dwukrotnie. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych akcji. 👍Jak widzi Straż Miejską TVP w programie Alarm! możemy zobaczyć w czwartkowym odcinku do obejrzenia na stronie https://vod.tvp.pl/video/alarm,16012020-2010,45948772Na materiale filmowym widać nielegalne składowisko opon w okolicy Chrcynna. Na akcji sprzątania w październiku 2019 prosiliśmy Burmistrza Nasielska o podjęcie działań, aby je zlikwidować. A dużo przed nami o to samo prosili Burmistrza mieszkańcy Chrcynna. Burmistrzowi się to do dzisiaj nie udało. Może nasz komendant będzie skuteczniejszy?Nam tylko po obejrzeniu programu nasuwa się m.in. takie pytanie: czy w razie potrzeby Burmistrz Ruszkowski pomoże odpalić nam samochód zimą gdy komendant Straży Miejskiej będzie na urlopie? 😉Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Donnerstag, 16. Januar 2020

Relacja XV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska” – zastępca burmistrza Andrzej Kordulewski

XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku została zwołana na wniosek burmistrza w dniu 13 stycznia br. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Rady, zebranych w tym mieszkańców, radny Rodryg Czyż – z uwagi na obecność mieszkańców – poprosił o uzupełnienie punktu obrad o możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w sprawach różnych. Po odpowiedzi burmistrza Ruszkowskiego, że mieszkańcy mają możliwość spotkania się z nim w poniedziałki i wtorki, radni zachowali porządek obrad bez zmian.

Nasielsk SKR - transport publiczny

Rada zwołana „z dnia na dzień” dotyczyła trzech uchwał związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego, wyznaczenia linii komunikacyjnych i zmian w budżecie. Temat ten nie był wcześniej omawiany na komisjach, dlatego pan Lubieniecki zaproponował dyskusję nad tymi uchwałami.

Radny Czyż zapytał, „czy nie można było wniosku złożonego do Wojewody uwzględnić na grudniowej sesji poświęconej budżetowi? Drugie pytanie dotyczyło dotychczasowego działania tras „czy spełniły swoje oczekiwania, ilu mieszkańców z nich skorzystało oraz jaki jest koszt przypadający na jednego mieszkańca, który korzysta z tego transportu?”

Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk. „Dopiero 7 stycznia br. wpłynęło oficjalne pismo od Wojewody, który nas poinformował o otrzymaniu dofinansowania”.

Radny Lubieniecki przekazał informację, że jego uwagi dotyczące zmiany tras zostały uwzględnione. Pan radny poprosił o wyjaśnienie ile tras się zmieniło w stosunku do tych z 2019 r.?

Krzysztof Miller – odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne wniosku do Wojewody, podkreślił że „UM podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i z powodzeniem otrzymał po raz drugi dofinansowanie na ten cel”. Jest obecnie 8 tras. Jedna trasa została połączona Kędzierzawice – Pianowo. Zostały uwzględnione zmiany dotyczące Torunia oraz powstała na wniosek radnego Fronczaka nowa trasa Mogowo – Siennica.

Radny Czyż dopytał o analizę przejazdów „Ilu mieszkańców skorzystało w ostatnim kwartale z tych usług”?
Udzielając odpowiedzi pan Miller zaprosił radnych do wydziału, aby zapoznali się z dokumentacją. „UM nie posiada takiej analizy. Informacje, na których szacowane są dane pochodzą od „pana prezesa, ale warto podkreślić, że ten program jest skierowany do linii deficytowych. Nie ma znaczenia ile osób przewozi. Istotą programu jest to, żeby ten autobus jeździł”.

Radny Świderski stwierdził „rozumiem, że te trasy są nierentowne, ale proszę pana kierownika, aby na przyszłość przygotował analizę na ile te trasy są nierentowne? Czy w 100%?

Burmistrz Nasielska poinformował radnych, że był problem z interpretacją przepisów i początkowo gmina nie otrzymała dofinansowania. „Działania UM, aby gminy miejsko-wiejskie otrzymały dofinansowanie przyniosło skutek”.

Radny Czyż przeprowadził wyliczenia tych przejazdów, które poprawił radny Dłutowski wskazując błąd w wyliczeniach. Pan Czyż przyznał się do błędu i poprawił wynik na 8000 przewozów w ciągu roku, które wynikają z sumy jaką wkłada gmina z własnego budżetu, przy średnim koszcie 20 PLN za przejazd. Pan radny Czyż zapytał „czy nie byłoby taniej wynająć taksówki”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że korzystamy z przyjętych rozwiązań z uwagi na zapisy ustawy oraz pozytywny odbiór mieszkańców.
Zdaniem radnego Pacochy, ustawa dotyczyła odtworzenia połączeń komunikacyjnych. „Często słyszę od mieszkańców, że mają problem z dotarciem do Pułtuska czy NDM. Gdyby samorządy się porozumiały byłoby to bardziej skuteczne rozwiązanie.”

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że samorządy mogą również składać takie wnioski i być może z Pułtuskiem w przyszłości się uda.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do zadania gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jakim jest transport publiczny. „Zadania związane z zapewnieniem komunikacji mieszkańców, musimy realizować zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, w który nie wchodzi transport taksówkami. Idea dofinansowania przejazdów na terenie gminy dotyczyła sytuacji mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do szkół, ośrodka zdrowia itp. Rząd przewidział, że będzie dotował tego typu przewozy komunikacyjne. Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska”.

Radny Gers wyraził swój sceptyczny głos w stosunku do radnych, którzy z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji na komisjach, aktywnie brali udział w dyskusji nad uchwałami. Pan radny Gers zwrócił uwagę na odtworzoną trasę Dobra Wola-Borkowo-Cieksyn-Nasielsk dzięki której mieszkańcy mają możliwość dojechania do pracy.

Radny Szarszewski odniósł się do kwoty 137 tys. „przerzuconej” z utrzymania dróg publicznych na cel związany z transportem publicznym. „Jest to kolejne zmniejszenie kwoty. Pierwotnie w budżecie było 1 mln zł. Podczas uchwały budżetowej 100 tys. zostało zdjęte na remont biblioteki. Teraz po raz kolejny ponad 100 tys. Z pierwotnej kwoty już ponad 22% jest zdejmowane. Obawiam się, że zabraknie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg”. Skarbnik odpowiedział że „na pewno nie zabraknie”.

Radny Świderski zapytał czy kwota z wkładu własnego może się zwiększyć. Skarbnik odpowiedział, że „zgodnie z umową kwota jest deficytowa i nie możemy jej przekroczyć, ale w ciągu roku z uwagi na zawirowania kwota może się zwiększyć”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte (niejednogłośnie). Kwota dofinansowania do przejazdów lokalnych to 320 829 zł, wkład własny 137 644 zł. Oprócz zapewnienia ustnego o pozytywnym odbiorze mieszkańców, niestety nie dowiedzieliśmy się ilu mieszkańców z tych linii skorzystało. Część pytań radnych zadanych podczas podejmowania uchwał zostało bez odpowiedzi. Dane zna prezes i zapewne on najlepiej wie na co wydać kwotę 458 473 zł. przeznaczoną na dojazdy lokalne. Jak powiedział pan Miller istotą programu jest, aby autobus jeździł. Nie ma znaczenia ilość przewożonych osób.

Panie kierowniku, panie burmistrzu, panowie radni dojazdy lokalne tak, ale to są nasze podatki i warto, aby je racjonalnie rozdysponowywać, nawet jeżeli z definicji zapisów ustawy ma to przynosić straty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wyjaśnienie – dojazd lokalny w gminie Nasielsk

Szanowni Państwo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk już nie po raz pierwszy zostało posądzone o manipulowanie faktami przez osoby związane z samorządem gminy Nasielsk. W związku z ostatnimi uwagami panów: radnego Kordowskiego i pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku, dotyczącymi transportu lokalnych udostępniamy w całości dwie wypowiedzi na ten temat, które były naszego autorstwa.

Wypowiedź Roberta Sierzputowskiego na sesji dotyczącej raportu gminy w czerwcu 2019 r.


„Według osób piszących raport, problemem jest liczba mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy. Gmina jest duża, rozproszona i od kiedy pamiętam taki stan rzeczy był (poza latami komuny, gdy w naszym mieście były zakłady pracy). Może warto popracować nad planem komunikacji, aby mieszkańcy z odległych miejsc naszej gminy mieli możliwość dojazdu do lekarza, urzędu czy stacji PKP”.

Podsumowanie rocznej działalności burmistrza przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk z października 2019 r.

„W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii”.


Doceniamy fakt uruchomienia transportu lokalnego jak również wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu tras od nowego roku, które mamy nadzieję były przeprowadzone dokładną analizą i konsultacjami wśród mieszkańców.


PS. Z panem radnym Dariuszem Kordowskim wszelkie uwagi wyjaśniliśmy w rozmowie telefonicznej.
PS2. W dniu 15.01.2020 chcieliśmy sprawdzić połączenie Nr 7 Nasielsk – Siennica. Niestety autobus SKR Nasielsk nie pojawił się na przystanku o 21:01. Dlaczego? To już pewnie „Prezes” wie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List od mieszkanki gminy Nasielsk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to precyzyjnie zdefiniowana polityka przestrzenna jaka może być realizowana na terenach gminy. To wiedza dla (w tym przyszłych) mieszkańców, jak i inwestorów, jakie jest przeznaczenie dla danego terenu. Gdy brakuje MPZP to dla mieszkańców „Totolotek” co może powstać obok ich domu czy mieszkania. Również dla inwestora to wielka niewiadoma czy Burmistrz zezwoli na inwestycję (czy nie) i od czego ta decyzja będzie zależeć.

Co chwilę docierają do nas, jak i mieszkańców Nasielska informacje o różnych planowanych przedsięwzięciach na terenie gminy Nasielsk. Brak MPZP dopuszcza dużą swobodę lokalizacji różnych, nie zawsze komfortowych, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powoduje to również brak informacji gdzie najlepiej na terenie naszej gminy lokalizować takie inwestycje. A inwestycje niewątpliwie są potrzebne na terenie naszej gminy dla jej rozwoju. Tylko jak pokazuje życie, brak MPZP ciągle oddala potrzebne inwestycje od nas.

Poniżej zamieszczamy list na prośbę mieszkanki gminy Nasielsk. Dotyczy on kolejnej mało komfortowej inwestycji planowanej na terenie naszej gminy oraz podejścia do tej inwestycji przez urzędników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/list-mieszkanca-gminy-n…/

A my do tematu MPZP jeszcze wrócimy chcąc pokazać, że nie zawsze jest tak, jak często słychać głos z ulicy Elektronowej, że „Brak MPZP jest dla naszego dobra”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Oddaj cząstkę swojego serca dla Julci

Wsparcie dla Julci z Nasielska

Mała Julia to cud medycyny i superbohaterka od urodzenia! Jednak cały czas potrzebuje naszego wsparcia. A wiecie, że jej mama Iza jest prawdziwą supermenką?! Wspierała nas w działaniach przeciwko planowanemu ogromnemu wysypisku ZZO Jaskółowo, m.in. jako założycielka i moderatorka grupy STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska. Iza pomaga nam również przy innych działaniach naszego stowarzyszenia. Ale kto zna Izę wie, że jest wszędzie obecna i działa ponad możliwości dla wszystkich.
Dziękujemy!

Pomóżmy teraz Izie i małej Julci! Możemy to łatwo zrobić przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT) i przekazaniu 1% z naszego podatku (nic przy tym nie tracąc).

Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał pomóc to więcej na infografice lub pytajcie nas bezpośrednio. Prosimy też o udostępnienia.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Lodowisko w Nasielsku!

Lodowisko Nasielsk

Urząd Miejski w Nasielsku uruchomił lodowisko na które mieszkańcy z upragnieniem czekali od wielu lat. Brawo!

Godziny otwarcia lodowiska

Lodowisko w Nasielsku znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Kościuszki 21) i będzie czynne:

 • poniedziałek – piątek 1400 – 2100
 • sobota – niedziela 1000 – 2100 (w tym przerwa na konserwację 1400 – 1500).

Cennik lodowiska

 • Bilet normalny – 5 zł
 • Bilet ulgowy (emeryci, renciści, osoby do lat 18 oraz studenci do 26 roku życia) – 2,50 zł
 • Wypożyczenie łyżew 60 minut (kaucja 100 zł lub dokument ze zdjęciem) – 5 zł
 • Ostrzenie łyżew – 5zł

Regulamin lodowiska

Regulamin lodowiska w Nasielsku

Warunki pogodowe w Nasielsku a lodowisko

Uwaga, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych korzystanie z lodowiska może być utrudnione lub niemożliwe. W dniach gdy temperatura jest zbyt wysoka lub występują opady deszcze sugerujemy kontakt z UM w Nasielsku: telefon 23 69 33 000

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy to leśne trolle czy ponownie motłoch atakuje nasielskie lasy?

Śmieci Nasielsk Las

Nie minęło kilka kolejnych dni w nowym 2020 roku, a tu jakieś leśne trolle skradły komuś nieposortowane śmieci i znowu podrzuciły do lasu pod Nasielskiem. A może spod bloku mieszkalnego? Wszak może te wredne skrzaty nie wiedzą, że mieszkańcy domów jednorodzinnych jak i bloków mają obowiązek segregacji odpadów. Czy wszystkie nasielskie kamienice jak i domy zostały wyposażone w dodatkowe pojemniki do segregacji? Jeżeli nie to już najwyższy czas.

Śmieci Las Nasielsk

Tymczasem to co ukazuje się naszym oczom powoduje, że musimy powiedzieć mocno i stanowczo „śmieciowym trollom mówimy NIE!”.

A wy jak uważacie? Czy leśne trolle upiększają nam las? Jest przez to ładniejszy? A może ktoś chciał, żeby zwierzątka posortowały za niego śmieci?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nie minęło kilka kolejnych dni w nowym 2020 roku, a tu jakieś leśne trolle skradły komuś nieposortowane śmieci i znowu…

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Montag, 6. Januar 2020