Ocena Radnych – Dariusz Sawicki

Sawicki Dariusz – radny od dwóch kadencji reprezentujący w radzie mieszkańców z kilku sołectw, w tym jednego z największą liczbą mieszkańców Starych Pieścirogów. Zarówno w roku 2014, jak i 2018 startował z komitetu burmistrza Ruszkowskiego KWW Mała Ojczyzna. W ostatnich wyborach zdobył poparcie 237 wyborców.

Słusznie zauważył jeden z mieszkańców naszej gminy stwierdzając, że „Nasielsk jest daleki od ideału demokracji” i jest to teza jak najbardziej uzasadniona. Słynna „9” radnych, w tym radny Dariusz Sawicki przyczynili się w tej kadencji do stworzenia całego systemu, który podważa zasady demokracji zapoczątkowane w starożytnych Atenach w VI wieku p.n.e.

Wolność słowa, wyrażania swoich opinii czy zgłaszania uwag (zwłaszcza krytycznych) od roku 2019 w nasielskim samorządzie praktycznie nie istnieje. Bardzo wyraźny upust swoich subiektywnych ocen dokonuje radny Sawicki, grożąc nam pozwami w sądzie z powództwa cywilnego.

Każdego dnia zaglądamy do skrzynki pocztowej, ale jak na razie pozwu nie ma. Za to mamy odpowiedź Wojewody Mazowieckiego ze stycznia 2021 r., który na naszą prośbę ocenił jedno z głosowań radnego Sawickiego i przyznał nam rację, że w głosowaniu nad uchwałą przyznającą dietę sołtysom, radny Dariusz Sawicki naruszył przepis art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym i w tym konkretnym przypadku nie powinien brać udziału w głosowaniu w swojej sprawie. Z tym słowem „nie powinien” do dnia dzisiejszego radny Sawicki nie może się pogodzić. Dlatego jeszcze raz zacytujmy i przypomnijmy panu radnemu słowa Wojewody „Uchwała przyznająca dietę sołtysom niewątpliwie dotyczy interesu prawnego, który jest jednocześnie sołtysem i w tym przypadku Radny Dariusz Sawicki nie powinien brać udziału w głosowaniu”.

Kolejnym punktem zaczepnym, który odbiega od standardów demokracji, a bliżej mu do systemów autokratycznych, to publiczne wypowiedzi radnego Sawickiego odmawiające nam nagrywania jawnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej i publikowania tych nagrań bez zgody radnych. Co ważne dopytywany radny Sawicki, jakie przepisy powszechnie obowiązującego prawa tego zabraniają, podaje w krótkich słowach: „prawa i obowiązki”.

Bez podania konkretnych przepisów nie wiemy co ma na myśli radny Sawicki, tymczasem wyrażona w art 61 ust 2 Konstytucji RP zasada jawności, to fundament demokratycznego państwa prawa. W sytuacji, gdy te prawa są ograniczane np. poprzez uchwalenie Statutu Gminy Nasielsk, z którego usunięto punkt gwarantujący wypowiedzi mieszkańców czy też wyssane z palca formułowane zakazy, uwidacznia się ideologizacja debaty publicznej.

Tymczasem to od mieszkańców radny Sawicki dowiedział się o planowanej sortowni odpadów w Kosewie – miejscowości, których mieszkańców w radzie reprezentuje. Od mieszkańców dowiedział się o zasypywaniu niecki w Kosewie odpadami, których tam nie powinno być. Wreszcie pod koniec ubiegłego roku od mieszkańców radny Sawicki dowiedział się o problemach z gazyfikacją Starych Pieścirogów. Czy w takim razie warto było, aby głos mieszkańców w Radzie Miejskiej w Nasielsku był pacyfikowany?

Radny Sawicki startując do wyborów postawił sobie cele, które razem z burmistrzem Ruszkowskim zamierzał w Starych Pieścirogach zrealizować: budowę nowego przedszkola modułowego wraz ze żłobkiem (finalnie zostało zbudowane z rocznym opóźnieniem o 1,5 mln w wyższej kwocie niż podpisana przez burmistrza Ruszkowskiego i kierownika Kasiaka w roku 2020 umowa), gazyfikację, budowę orlika, budowę sali gimnastycznej, rozwój i modernizację infrastruktury drogowej. Na jednym ze spotkań przedwyborczych był również poruszony temat budowy ścieżek rowerowych oraz wymiana licznych kopciuchów z programu „Czyste Powietrze”.

Radny Dariusz Sawicki wg złożonego za rok 2022 oświadczenia majątkowego, pobrał dietę sołtysa w wysokości 1000 zł, wynagrodzenie za czynności społeczne sołtysa 2108 zł oraz dietę radnego w wysokości 19320 zł.