wrzesień 2020 archive

Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 2

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Część 1 dostępna na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/09/25/czy-burmistrz-nasielska-wyjasni-dlug-nbm-czesc-1/ Z opublikowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności wynika, iż Zarząd spółki w 2018 r. zarobił 76 tys. zł., ale już rok później, wynagrodzenie zarządu wzrosło do ponad 146 tys. zł, kiedy to od 1 lipca 2019 r, dotychczasową prezes Panią Gronowską, zastąpiła nowa prezes – Pani Malinowska. Co …

Kontynuuj czytanie

Sprostowanie Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Rodryga Czyża

Sprostowanie pana Radnego Rodryga Czyża do udzielonego wywiadu. W wywiadzie udzielonym Stowarzyszeniu Aktywny i Czysty Nasielsk na temat dawnego Domu Nauczyciela w wyliczeniu kar za przekroczenie terminu oddania budynku do użytkowania popełniłem błąd. Bardzo za to Państwa przepraszam. Zamiast około 170 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu, pan Burmistrz powinien jej naliczyć około 17 tys. …

Kontynuuj czytanie

Nasielska demokracja! Fragment Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku

Burmistrz Nasielska

Na dzisiejszej komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku miały być poruszane ważne tematy. Miały… gdyby było z kim dyskutować. Radny Rodryg Czyż z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani opuścił komisję w proteście na jawne ignorowanie prac komisji rewizyjnej przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego (miał ważne spotkania) i Kierownika Zamówień Publicznych Radosława Kasiaka (wziął urlop na ten …

Kontynuuj czytanie

Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 1

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Prezes spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe pani Agnieszka Malinowska reklamując zarządzaną przez siebie spółkę podkreśla, że z pomocą doskonałej kadry i dotychczasowych doświadczeń, rozwój NBM będzie procentować w przyszłości. Aby sprawdzić sytuację finansową tej spółki, zwróciliśmy się o pomoc do biegłego rewidenta, który w oparciu o dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym dane finansowe nasielskiej spółki na …

Kontynuuj czytanie

Wywiad z Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku panem Czyżem – Dom Nauczyciela

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Zapraszamy do rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Radnym klubu Niezależni Skuteczni Zaangażowani panem Rodrygiem Czyżem, która nawiązuje do świeżo wyremontowanego Domu Nauczyciela. 11 września 2020 r. Urząd Miejski w Nasielsku poinformował o zakończeniu prac budowlanych dawnego domu nauczyciela. Znajduje się on w Pana okręgu wyborczym. Czy remont tego budynku był konieczny? Jest to pytanie podchwytliwe, nie …

Kontynuuj czytanie

Otwarcie nasielskich murali

Murale w Nasielsku otwarte - malował KruK

Już dziś (20.09.2020) o godz. 13:00 w Nasielsku zostaną odsłonięte uroczyste murale poświęcone 100 rocznicy Bitwy o Nasielsk i Bitwy nad Wkrą. Bitwa o Nasielsk powinna być postrzegana jako najbardziej krwawa i najważniejsza bitwa na przedpolach Warszawy powstrzymująca marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do …

Kontynuuj czytanie

W Nasielsku powstały patriotyczne murale

Każdego dnia po kilkanaście godzin pracy przez 15 dni. Adam Wirski KruK – dziękujemy! A już w najbliższą niedzielę w Nasielsku (20.09.2020 godz. 11:00) uroczyste odsłonięcie murali poprzedzone zawodami sportowymi i konkursem historycznym. Szczegóły na profilu stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.W imieniu członków Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team oraz Radnego Rady Miejskiej Pana Marcina Szarszewskiego serdecznie zapraszamy. …

Kontynuuj czytanie

27 finał akcji Sprzątania Świata – co robimy w gminie Nasielsk

Już dziś rozpoczął się wielki XXVII finał akcji „Sprzątanie Świata„. W tym roku odbywa się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”. Jak możemy przeczytać na stronie Fundacja Nasza Ziemia:„W tym roku szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… …

Kontynuuj czytanie

Grzyby w nasielskich lasach

Mamy już wrzesień, a ten pozytywnie nas zaskoczył. Pogoda dopisała i w lasach Gminy Nasielsk pojawiły się grzyby i to w dość znacznych ilościach. Nic tylko rozkoszować się spacerem, a w domu delektować się smakiem lasu – grzybami. Pamiętajmy tylko o tym, żeby pozostawić las w jego naturalnym stanie. Zabierajmy ze sobą śmieci, warto zebrać …

Kontynuuj czytanie

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk

Kopciuchy w Nasielsku

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk jakby nie brzmiała ta operacja, to zapłacimy za nią 140 220 zł. Jaki będzie jej skutek? Czy inwentaryzacja jest związana ze złym stanem jakości powietrza w naszej gminie? Czy na podstawie zebranych danych czym palimy w naszych domach, gmina Nasielsk zaplanuje w przyszłym budżecie pomoc finansową na wymianę nieekologicznych …

Kontynuuj czytanie