Category: Psucin

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla w całości decyzję Burmistrza Nasielska dla Psucina

To już przestaje być śmieszne. Czy nie po to wybraliśmy Burmistrza Nasielska, aby w naszym imieniu dobrze rządził gminą? Minął prawie rok od spotkania radnych i burmistrza z mieszkańcami Psucina, którzy protestowali przeciwko budowie chlewni blisko swoich domów. Wtedy też reprezentujący mieszkańców gminy Nasielsk, mecenas Karol Podgórny przytoczył przepisy prawne, których nie spełnił Urząd Miejski …

Kontynuuj czytanie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 7 maja 2019

„Dlaczego nie zostałam uznana stroną w postępowaniu” – na pytanie zadane przez panią Suchocką, odpowiedziała pani Kierownik Strzelecka, która stwierdziła, że „nieruchomość nie graniczy bezpośrednio granicą z siedliskiem inwestorów”. Pan mecenas Podgórny zaoponował „dlaczego po raz kolejny gmina dokonuje zawężonej interpretacji interesu strony?”. Temat strony w postępowaniu był kontynuowany na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji …

Kontynuuj czytanie

Nasielska Komisja skarg, wniosków i petycji z 30.04.2019

„Jeżeli gmina nie widzi, że dwie inwestycje się kumulują i prawo interpretuje literalnie, to nie stosuje zasady uznania administracyjnego, nad którą urząd powinien przed wydaniem decyzji się pochylić i pomyśleć, czy nie powinien również ustalić faktów” – mecenas Karol Podgórny. Osoby sprzeciwiające się budowie chlewni w Psucinie, zwróciły się do radnych z podpisanym wnioskiem osób …

Kontynuuj czytanie