maj 2019 archive

List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Drodzy Mieszkańcy. Zamieszczamy List Otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. List dotyczy swobody wypowiedzi na sesjach. Cieszy nas fakt, że sprawa zabierania głosu na sesjach przez mieszkańców bliska jest tak wielu środowiskom. Pod listem mamy podpisy byłego Burmistrza Nasielska, byłej Starosty Nowodworskiej, księży oraz radnych. To pokazuje jedynie, ze problem który pokazała ostatnia sesja …

Kontynuuj czytanie

Ostatnia część relacji z Komisji Budżetu i Finansów w Nasielsku

Stadion Miejski Gmina Nasielsk

Relacja z Komisji Budżetu i Finansów z 22.05.2019r. Radny Pacocha zadał pytanie na komisji Budżetu i Finansów „kto będzie zarządzał stadionem miejskim w tym roku?”. Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk, że „została złożona tylko jedna oferta większa o 5000 zł w stosunku do poprzedniej, dlatego musimy dołożyć pieniędzy, ponieważ będzie brakowało”. Radny Czyż stwierdził, że …

Kontynuuj czytanie

Wypowiedź radnego Brodowskiego na Sesji w Nasielsku

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Pan radny Michał Brodowski uzasadnił swoją akceptującą decyzję do zmian w statucie. Jak? Tym, że w sąsiednich gminach również nie ma punktu wprost dającego głos mieszkańcom. Jedną z tych gmin było Legionowo. I o ironio tego samego dnia co nasielska sesja Rady Miejskiej w rankingu „Perły Samorządu 2019” były rozdawane …

Kontynuuj czytanie

Ekoaktywni na wyprawie po gminie Nasielsk

Kolejnym etapem projektu, który miał ożywić i pokazać nie tylko młodemu pokoleniu nasze dobrodziejstwa. To była to wycieczka po ciekawych miejscach w gminie Nasielsk. Po zbiórce przy skwerze Baszty wybraliśmy się na pierwszą rowerową podróż poza miasto. Zatrzymaliśmy się jeszcze na jego skraju przy przystanku szlaku dawnej kolei wąskotorowej, którego młodzi nie pamiętają. Kiedyś dojadą …

Kontynuuj czytanie

Ulica Tuwima na Komisji Finansów w Nasielsku

„Zostały rozstrzygnięte przetargi na ul. Osińskiego i Kędzierzawicach. Na tych dwóch inwestycjach są duże oszczędności, a planowana inwestycja na ul. Wyszyńskiego nie obejmuje krótkiego odcinka ul. Tuwima. W związku z tym proponowałbym aby przeznaczyć część tych pieniędzy lub w ramach tego przetargu zrobić ten fragment ulicy, aby nie trzeba było drugi raz ze sprzętem tam …

Kontynuuj czytanie

VI sesja w Nasielsku i wiceprzewodniczący

Jak przebiegała VI sesja pod dyktando Wiceprzewodniczącego. A jak teraz będą odbywać się kolejne sesje, kiedy oficjalnie nie będzie już punktu z głosem mieszkańców? Gdy decyzja czy mogą zabrać głos będzie należała do jednej osoby? A wszystko przez uchwalenie nowego Statutu gminy ograniczającego praktycznie głos mieszkańców przez radnych, którzy mieli dla nich być. Pełny zapis …

Kontynuuj czytanie

Czy mieszkańcy mają Radnych?

Jesteśmy zaskoczeni przyjęciem uchwały o Statucie Gminy Nasielsk, która odbiera mieszkańcom bezpośrednio prawo głosu usuwając z punktu obrad „Zapytania mieszkańców” (poprawka radnego Pacochy, aby dopisać punkt została odrzucona). Radny Brodowski za wzór dał gminy, które również nie mają takiego zapisu. Według mec. Nieściora Przewodniczący Rady Miejskiej może udzielić głos. Ale to jego decyzja. Dzisiejsza Sesja …

Kontynuuj czytanie

Komisja Infrastruktury i dofinansowanie dla Policji w Nasielsku

policja Nasielsk

Z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu dla nasielskich policjantów, zwrócił się Komendant Komisariatu pan podinsp. Dariusz Leszczyński. Radni podczas komisji infrastruktury w dniu 20.05.2019 r. mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy jaką policjanci wykonują i ogromną ilością kilometrów, którą generują procedury związane z przejazdami osób zatrzymanych do instytucji położonych w Pułtusku, Nowym Dworze Mazowieckim …

Kontynuuj czytanie

Ekoaktywni programują w Nasielsku

„Ekoaktywni – Razem dla Nasielska” to nie tylko aktywne wycieczki. To również nauka programowania, która pozwoli nam na zaprezentowanie naszych działań. Tym razem przystąpiliśmy do nauki programowania stron WWW. Wykonaliśmy pierwsze kroki. Początki najtrudniejsze. Ale teraz będzie z górki. A przed nami kolejne wyzwania! Podziękowania dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”! Stowarzyszenie Aktywny i Czysty …

Kontynuuj czytanie

W jaki sposób staramy się pozyskać środki zewnętrzne w Nasielsku…

Sala Popowo Borowe Nasielsk

„W 2014 r. burmistrz Nasielska zrezygnował z dofinansowania zewnętrznego sali w Popowie Borowym z powodu braku zapewnionych w budżecie środków własnych, jednocześnie pan Ruszkowski rozważał możliwość realizacji sali gimnastycznej w ramach innego projektu, który pozwoliłby taniej wykonać tę inwestycję” – Życie Nasielska nr 8 z 2014 r. Pan Mikucki na Komisji infrastruktury w Nasielsku w …

Kontynuuj czytanie