List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Drodzy Mieszkańcy. Zamieszczamy List Otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. List dotyczy swobody wypowiedzi na sesjach. Cieszy nas fakt, że sprawa zabierania głosu na sesjach przez mieszkańców bliska jest tak wielu środowiskom. Pod listem mamy podpisy byłego Burmistrza Nasielska, byłej Starosty Nowodworskiej, księży oraz radnych. To pokazuje jedynie, ze problem który pokazała ostatnia sesja rady miejskiej jest ważny i poruszył wiele środowisk. Sygnatariuszom serdecznie dziękujemy za złożone podpisy a za pana Przewodniczącego Lubienieckiego trzymamy kciuki, aby udało się zapanować na kolejnych sesjach nad emocjami i aby przebiegały one w godnej i przyjaznej atmosferze.

List otwarty poparli (w kolejności alfabetycznej):
Henryk Antosik (były Radny Miejski), Grzegorz Arciszewski (były Burmistrz Nasielska), Magdalena Biernacka (była Starosta Nowodworska), Jacek Biernacki ( lokalny działacz społeczny), Rodryg Czyż (Radny Miejski), Dawid Domała (Radny Miejski), Elżbieta Fijalska (Dyrektor Szkoły „Pod Fiołkami”), ks. Tadeusz Jabłoński (Proboszcz Parafii w Nunie), Marek Jaroszewski (były Radny Miejski), Roman Jaskulski (były Radny Miejski), Adam Mikucki (lokalny działacz społeczny, autor listu), Marek Ostaszewski (były Radny Miejski), Andrzej Pacocha (Radny Miejski), Tomasz Pietras (Radny Miejski), Robert Sierzputowski (lokalny działacz społeczny), Kamil Szafrański (Radny Powiatu Nowodworskiego, poparcie przesłane osobnym pismem), Marcin Tracz (lokalny działacz społeczny), ks. Sławomir Wiśniewski (Proboszcz Parafii w Starych Pieścirogach), Renata Włodarska (była Radna Powiatu Nowodworskiego), Zbigniew Wóltański (były Radny Miejski).

List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Ostatnia część relacji z Komisji Budżetu i Finansów w Nasielsku

Relacja z Komisji Budżetu i Finansów z 22.05.2019r.

Stadion Miejski w Nasielsku

Radny Pacocha zadał pytanie na komisji Budżetu i Finansów „kto będzie zarządzał stadionem miejskim w tym roku?”. Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk, że „została złożona tylko jedna oferta większa o 5000 zł w stosunku do poprzedniej, dlatego musimy dołożyć pieniędzy, ponieważ będzie brakowało”.

Radny Czyż stwierdził, że „dotychczasowa kwota 10900 zł była już dość bulwersująca, na obsługę stadionu, a teraz 15900 zł to już bardzo dużo. Do ilu firm zostało złożone zapytanie? Co wchodzi w zakres obsługi stadionu?”. Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk, że „rozeznanie cenowe wysłane było do wielu firm, a zakres obowiązków jest w wydziale – może się pan z nim zapoznać”. „Te firmy nie spełniały wymogów formalnych i tylko jedna oferta spłynęła” – głos z sali.
Pan burmistrz powiedział, że „przetarg jest do końca roku, a w przyszłości aby wyszło taniej zrobimy umowę na trzy lata”.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wypowiedź radnego Brodowskiego na Sesji w Nasielsku

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Pan radny Michał Brodowski uzasadnił swoją akceptującą decyzję do zmian w statucie. Jak? Tym, że w sąsiednich gminach również nie ma punktu wprost dającego głos mieszkańcom. Jedną z tych gmin było Legionowo. I o ironio tego samego dnia co nasielska sesja Rady Miejskiej w rankingu „Perły Samorządu 2019” były rozdawane nagrody (organizatorami konkursu są: „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Deloitte”). Legionowo i jego Prezydent Roman Smogorzewski w tym rankingu zajęli 3 miejsce. Panie Michale, na którym miejscu w tym zestawieniu był Nasielsk ze swoim Burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim? Panie Radny, jak Nasielsk osiągnie poziom sąsiedniego Legionowa to proszę nam wierzyć. Czy punkt „Pytania mieszkańców” na sesjach Rady Miejskiej będzie zbędny?

I tak na marginesie Panowie Radni. Na razie to nie wiemy czy Nasielsk wygrałby konkurs na Perłę Powiatu Nowodworskiego gdyby zorganizowało go „Życie Nasielska”. Obawiamy się, że ktoś mógłby zrobić psikusa władzy. Zagłosowałby jeszcze zgodnie ze swoim sumieniem i poglądem na to co się tu dzieje…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ekoaktywni na wyprawie po gminie Nasielsk

Kolejnym etapem projektu, który miał ożywić i pokazać nie tylko młodemu pokoleniu nasze dobrodziejstwa. To była to wycieczka po ciekawych miejscach w gminie Nasielsk.

Po zbiórce przy skwerze Baszty wybraliśmy się na pierwszą rowerową podróż poza miasto. Zatrzymaliśmy się jeszcze na jego skraju przy przystanku szlaku dawnej kolei wąskotorowej, którego młodzi nie pamiętają. Kiedyś dojadą niemalże do głównego celu każdego dnia – najkrótszą i bezpieczną ścieżką rowerową jaka jest planowana.

Następnym postojem była tablica informacyjną o Obszarze Chronionego Krajobrazu jaki przebiega przez naszą gminę, niestety nie jest już w najlepszym stanie, gdyż lasy nie są ciągłe a rozproszone i porozrywane dla innych celów.
Minęliśmy skrytą w lesie jednostkę wojskową i odwiedziliśmy także pałac w Chrcynnie – dawną siedzibę władz Nasielskich oraz tamtejsze lotnisko cywilne, które wykorzystują lotnicy i spadochroniarze. Widzieliśmy także dawny po niemiecki, zbombardowany pas startowy. Każde z tych miejsc to historia i informacje.
Po drodze zajechaliśmy na Farmę Krzyczki by choć na trochę spojrzeć na jej bajeczną krainę pełną atrakcji.

Szukając źródeł Nasielnej

Naszym głównym celem wyprawy było odszukanie obszarów źródłowych Nasielnej we wsi Skoroszki.
Po poszukiwaniach trafiliśmy na jej początek w postaci rowu, który zbiera przesiąkającą i spływającą do doliny wodę na dość długim odcinku. Jej ciek z małym nachyleniem sprawia stan jeszcze stojącej. Dopiero dalej opada przyjmując postać płynącej rzeczki. Wracając wzdłuż niej przez wiele mostków widzieliśmy jak staje się szersza a przyległa przyroda żywsza. Ostatnimi przystankami był podjazd w środku lasu po betonach koło Głodowa i zjazd (ul. Świerkową) do mostku po kamieniach i płytach. Widzieliśmy naturalny próg wodny w postaci tamy z gałęzi.

To co nas cieszyło to widok czystej wody w tym miejscu z życiem ekosystemu przy niej.
Jak widać Nasielsk i jej rozległa gmina to wiele interesujących miejsc często pełnych historii.

Ł.M.
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ulica Tuwima na Komisji Finansów w Nasielsku

„Zostały rozstrzygnięte przetargi na ul. Osińskiego i Kędzierzawicach. Na tych dwóch inwestycjach są duże oszczędności, a planowana inwestycja na ul. Wyszyńskiego nie obejmuje krótkiego odcinka ul. Tuwima. W związku z tym proponowałbym aby przeznaczyć część tych pieniędzy lub w ramach tego przetargu zrobić ten fragment ulicy, aby nie trzeba było drugi raz ze sprzętem tam wjeżdżać” – z propozycją wniosku formalnego wystąpił na Komisji Finansów w Nasielsku radny Czyż.

ul. Bajkowa, Nasielsk

Nie wszyscy radni obecni na komisji poprali tę propozycję. Rafał Dłutowski powiedział, że „może z tych oszczędności powinniśmy pomyśleć o okręgach, które nic nie miały w budżecie? Wniosek może pan Czyż składać. Ja wiem jak się do niego ustosunkuję”.

Pan burmistrz Nasielskastwierdził, że „w zależności od tego jak przetarg zostanie rozstrzygnięty, odcinek na ul. Tuwima zostanie zrobiony być może w kostce z kwocie już nie związanej z przetargiem”.

Pan Rodryg Czyż po złożonej deklaracji na forum przez burmistrza Nasielska, że fragment ulicy Tuwima nie będzie pominięty, wniosek formalny przewidziany pod głosowanie radnych wycofał.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

VI sesja w Nasielsku i wiceprzewodniczący

Jak przebiegała VI sesja pod dyktando Wiceprzewodniczącego. A jak teraz będą odbywać się kolejne sesje, kiedy oficjalnie nie będzie już punktu z głosem mieszkańców? Gdy decyzja czy mogą zabrać głos będzie należała do jednej osoby? A wszystko przez uchwalenie nowego Statutu gminy ograniczającego praktycznie głos mieszkańców przez radnych, którzy mieli dla nich być.

Pełny zapis sesji na stronie UM w Nasielsku.

Czy mieszkańcy mają Radnych?

Jesteśmy zaskoczeni przyjęciem uchwały o Statucie Gminy Nasielsk, która odbiera mieszkańcom bezpośrednio prawo głosu usuwając z punktu obrad „Zapytania mieszkańców” (poprawka radnego Pacochy, aby dopisać punkt została odrzucona). Radny Brodowski za wzór dał gminy, które również nie mają takiego zapisu. Według mec. Nieściora Przewodniczący Rady Miejskiej może udzielić głos. Ale to jego decyzja. Dzisiejsza Sesja (23.05.2019r) pokazała jak może wyglądać przyszłość. Niedopuszczanie mieszkańców do głosu, ograniczenie wypowiadania się czy wręcz uwagi, że nie będzie wysłuchane to co mieszkańcy mają do powiedzenia. A finalnie przerwanie sesji, pomimo że sami radni chcieli się wypowiedzieć. Pan Andrzej Zawadzki apelował o dyskusję. Bezskutecznie…

Radni gminy Nasielsk głosują przeciw głosu mieszkańców na sesji

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komisja Infrastruktury i dofinansowanie dla Policji w Nasielsku

Z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu dla nasielskich policjantów, zwrócił się Komendant Komisariatu pan podinsp. Dariusz Leszczyński. Radni podczas komisji infrastruktury w dniu 20.05.2019 r. mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy jaką policjanci wykonują i ogromną ilością kilometrów, którą generują procedury związane z przejazdami osób zatrzymanych do instytucji położonych w Pułtusku, Nowym Dworze Mazowieckim czy Łomży.

Pan Komendant wyjaśnił, że zwracał się w ubiegłym roku do radnych na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku z prośbą o zakup pojazdu, na której padła intencja, że w nowym budżecie zostaną zapewnione środki na wsparcie finansowe dotyczące zakupu pojazdu. Finansowanie pochodzi z dwóch źródeł: Komendy Głównej Policji oraz samorządu lokalnego. W styczniu tego roku otrzymałem odpowiedź od pana burmistrza, że „z uwagi na ograniczenia finansowe i wydatki inwestycyjne na chwilę obecną brak jest możliwości współfinansowania”. Pan przewodniczący złożył deklarację Komendantowi Powiatowemu Policji, że „postara się aby samochód dla komisariatu został zakupiony”.

Policja w Nasielsku apeluje o dofinansowanie na samochód

Na chwilę obecną Komisariat Policji w Nasielsku ma trzy pojazdy z czego dwa zbliżają się do 300 tys przebiegu i z uwagi na koszty eksploatacyjne wkrótce zostaną wycofane.

Nasielscy policjanci korzystają z pomocy zaprzyjaźnionych komisariatów i przy przychylności min. wójta z Czosnowa pożyczamy od nich pojazdy, dzięki czemu jesteśmy w stanie funkcjonować – dodał podinsp. Leszczyński.
Radny Świderski stwierdził, że „jeśli chodzi o pieniądze, to będziemy z panem burmistrzem negocjować i że każdy radny jest za tym aby dać na nowy radiowóz. ale żeby dać na radiowóz to komuś trzeba zabrać”.

Pan Mikucki zapytał o koszt dofinansowania pojazdu i odpowiedział panu Świderskiemu, że „nie potrzeba zabierać nikomu, aby przekazać potrzebną kwotę. Wystarczy zacząć oszczędzać min to, że płacimy 1000 dziennie za prąd w przedszkolu nie jesteśmy na tyle bogaci, aby współfinansować zakup radiowozu”.

Pan insp. Leszczyński wyjaśnił, że kwota potrzebna na zakup wynosi 50 tys. zł. Podsumował również swoją wypowiedź, że „często słucha sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, na których jest podnoszony argument, że to radni decydują”.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ekoaktywni programują w Nasielsku

Ekoaktywni – Razem dla Nasielska” to nie tylko aktywne wycieczki. To również nauka programowania, która pozwoli nam na zaprezentowanie naszych działań. Tym razem przystąpiliśmy do nauki programowania stron WWW. Wykonaliśmy pierwsze kroki. Początki najtrudniejsze. Ale teraz będzie z górki.

A przed nami kolejne wyzwania!

Podziękowania dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

W jaki sposób staramy się pozyskać środki zewnętrzne w Nasielsku…

„W 2014 r. burmistrz Nasielska zrezygnował z dofinansowania zewnętrznego sali w Popowie Borowym z powodu braku zapewnionych w budżecie środków własnych, jednocześnie pan Ruszkowski rozważał możliwość realizacji sali gimnastycznej w ramach innego projektu, który pozwoliłby taniej wykonać tę inwestycję” – Życie Nasielska nr 8 z 2014 r.

Pan Mikucki na Komisji infrastruktury w Nasielsku w dniu 20.05.2019 r. zapytał o dofinansowanie sali w Popowie Borowym, które miało wynieść 50% kosztów – około 1 mln zł. Taka informacja była zamieszczona na stronie UM wiosną ubiegłego roku. Odpowiedzi udzielił pan Kasiak, że dofinansowania na salę w Popowie Borowym nie ma.

Sala w Popowie Borowym koło Nasielska

Pan Mikucki pytał również o to czy gmina Nasielsk wystąpiła o odszkodowanie za nieterminowe wykonanie sali, bo nie ulega wątpliwości, że kolejny, majowy termin oddania prac jest nierealny. „Mieliśmy łagodną zimę i żadnych prac tam nie było. Pracuje tam od 3-5 osób, to tak jakby ekipa budowała dom jednorodzinny, a nie duży obiekt. Czy w takim razie termin wrześniowy nie jest zagrożony? Z czyjej winy jest to opóźnienie? Czy ktoś ze strony UM to kontroluje?” – pytał pan Adam.

Pan Kasiak odpowiedział, że „termin oddania sali do końca maja jest nierealny. Natomiast o ewentualnym odszkodowaniu będziemy mogli mówić wtedy, kiedy powództwo zostanie złożone w sądzie. Jeżeli termin zostanie przedłużony, to będziemy mogli odpowiedzieć z czyjej to winy nastąpiło”.

Pan Rodryg Czyż wywołany przez jednego z mieszkańców pytaniem: „czy nie zechciałby sprawdzić swoją wiedzą prawidłowości wykonanych prac” odpowiedział, że „wyraził swoją gotowość do pomocy w sprawie sali w Popowie Borowym w rozmowie z panem burmistrzem Nasielska. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ze strony pana Ruszkowskiego żadnych sygnałów o konieczności pomocy”.

Wartość zadania to około 2 mln zł. Pierwotny termin oddania sali do użytku minął w październiku 2018 r.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk