sierpień 2022 archive

8 mln zł odszkodowania?

Odszkodowanie ZZO Jaskółowo - wysypisko

Po prawie czterech latach wraca sprawa, która zjednoczyła mieszkańców naszej gminy w walce przeciwko powstaniu ogromnego wysypiska śmieci w Jaskółowie. Przypomnijmy, że wynikiem był uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i przeznaczenie tego terenu jako teren rolny. Przypomnijmy również, że inwestor, a tym samym właściciel działek we wsi Jaskółowo był w posiadaniu ostatecznych i prawomocnych …

Kontynuuj czytanie