Category: Sesja Rady Miejskiej

Historia nasielskiego radiowozu

Od nowego roku nasielska Policja dysponuje nowym samochodem. Taką informację mogliśmy przeczytać na portalu społecznościowym Urzędu Miejskiego, a przy okazji wielkie podziękowania, które skierował Komendant podinspektor Dariusz Leszczyński w stronę władz naszej gminy. Nie jest żadną tajemnicą, że od kilkunastu miesięcy pan podinspektor Leszczyński czynił starania o wsparcie finansowe z gminy. Natomiast hierarchia podziękowań pana …

Kontynuuj czytanie

Tygodnik Nowodworski o gminie Nasielsk

W ostatnim numerze Tygodniku Nowodworskim możemy przeczytać dwa ciekawe artykuły związane z nasielskim samorządem i gminą Nasielsk. Pierwszy z nich zatytułowany „Nasielski burmistrz stulecia” jest poświęcony w całości burmistrzowi Feliksowi Rostkowskiemu. Trudno się nie zgodzić z autorem panem Andrzejem Zawadzkim, że burmistrz Rostkowski w sposób wyjątkowy zapisał się dla miasta Nasielska. Drugi artykuł poświęcony prowadzeniu …

Kontynuuj czytanie

Placu zabaw przy DPS w Nasielsku nie będzie?

Placu zabaw przy DPS nie będzie. Burmistrz Ruszkowski potwierdził to na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Protest mieszkańców i zebrane podpisy nie robią na naszej władzy lokalnej żadnego wrażenia.Przypomnijmy, że w 2016 roku został opracowany „Gminny program rewitalizacyjny dla gminy Nasielsk” i został stworzony projekt graficzny. Obecnie na podstawie decyzji radnych, burmistrz realizuje projekt …

Kontynuuj czytanie

Archiwalne nagrania sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Jest akcja mieszkańca i reakcja Urzędu Miejskiego w Nasielsku” – tak podsumował radny Marcin Szarszewski skargę jednego z mieszkańców na brak zamieszczenia transkrypcji na materiałach Urzędu Miejskiego, w tym posiedzeń z Rady Miejskiej. Radny Lewandowski tłumaczył to warunkami z podpisanej umowy, ale jak się dowiedzieliśmy takiej umowy Urząd Miejski w Nasielsku nie zawarł. Czasu na …

Kontynuuj czytanie

Czy sesje Rady Miejskiej w Nasielsku to kpina?

Czy sesje Rady Miejskiej w Nasielsku to kpina? Dziś odbyła się bardzo ważna sesja uchwalająca m.in. budżet na przyszły rok. Szable są policzone i głosowania to tylko formalność. Poza już standardowym niedopuszczeniem do głosu mieszkańców w sprawach różnych przez Wiceprzewodniczącego Kordowskiego, zostało poruszonych kilka ważnych spraw, a odpowiedzi czasami były zaskakujące, a czasami śmieszne. Panu …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 6 – ostatnie minuty z sesji XXII

„Zamykam XXII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku. Dziękuję” wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Korodowski Radny Szarszewski poprosił pana burmistrza o odpowiedzi w formie pytanie-odpowiedź. „Jakie zasady obowiązują przy odławianiu psów”. Pan radny podał przykład psa, który pomimo prób złapania go przez strażnika miejskiego oraz pani kierownik Szymańskiej, nadal jest na wolności i jest obawa, …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 4

„W wielu kwestiach pan burmistrz prosi radę o zdanie w sprawie wykupu nieruchomości. Tak jak dziś w sprawie Popowa Borowego i Żabiczyna. Jak to się stało, że nie zapytał pan nas czy warto zmienić lokalizację drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską” radny Rodryg Czyż Radny Kordowski „Nie to żebym odpowiadał za pana burmistrza. Powiem …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 3

„Ostatni WPF uwzględnia całkowite zadłużenie z planowanymi obligacjami, a nie wyemitowanymi. O tym czy wyemitujemy będziemy decydować, ale planowane muszą już być wpisane do WPFu” skarbnik gminy Nasielsk Rafał Adamski Po głosowaniu nad odwołaniem przewodniczącego RM radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę: przyjęcie stanowiska w sprawie integralności województwa mazowieckiego (12 głosów za przy 2 wstrzymujących się), …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 2

„Panie przewodniczący ja absolutnie nie neguję pańskiego postępowania. Ma pan swoje dobre i złe strony jak każdy z nas. Było to głosowanie tajne, ale ja śmiało mogę powiedzieć, że nie byłem za odwołaniem pana” radny Dawid Domała W imieniu wnioskodawców – klubu NSZ – wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, głos zabrał …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 1

„Czy nie powinniśmy się tutaj zastanowić i zawrzeć klauzulę, aby nie oddawać za darmo, tylko w momencie sprzedania nieruchomości, które tam powstaną, spółka te pieniądze zwróciła z powrotem do budżetu naszej gminy” – radny Rodryg Czyż XXII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 29 października 2020 r. Zagrożenie epidemiczne w kraju nadal było, jednak …

Kontynuuj czytanie