Czy ta inwestycja miała szansę? Ścieżka rowerowa Nasielsk – Poniaty. #4

📢 Pokazany przez nas przykład wniosków na dofinansowanie ścieżki rowerowej ukazał mechanizm działania nasielskiego samorządu.

Nie jest to odosobniony przypadek. Tak było z wieloma wnioskami składanymi przez nasielski samorząd, jak np. z dwoma wnioskami z lat 2017-2020, które miały przywrócić do świetności budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nunie. W roku 2020 wniosek miał błędy formalne, ale była szansa na jego poprawę. Jednak burmistrz Ruszkowski zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie z powodów finansowych budżetu gminy.

Przypadek? W tym samym roku wnioski na ścieżkę rowerową również nie spełniły wymogów formalnych i jak pokazaliśmy ich jakość merytoryczna była bardzo słaba. Czy w takim razie ta inwestycja miała szansę powstać? Czy czasami zasłanianie się przez burmistrza Ruszkowskiego sformułowaniem „dać lub nie dać” było nieudolną próbą usprawiedliwienia przed opinią publiczną kiepskiej kondycji budżetu?

Czasu jednak nie cofniemy… szkoda tych kilku lat, straconych lat w opinii wielu mieszkańców, gdzie w Nasielsku nic się nie zmienia – nie tylko w sprawie ścieżek rowerowych.

Wnioski złożone przez Gminę Nasielsk i Gminę Winnicę