Wzrost podatku od nieruchomości w gminie Nasielsk 2019-2024

Każdego roku oczy wielu właścicieli gruntów i budynków skierowane są w stronę Rady Miejskiej, która określa nam wysokość obowiązkowej daniny.

Wpływy z podatków od nieruchomości, to ważna część dochodów własnych gminy i jak widać z przedstawionych w tabeli danych, ich wysokość wzrosła w tej kadencji od 75 do 200%.

Radni, którzy głosowali za podniesieniem podatków sięgnęli do naszej kieszeni dużo głębiej niż wskaźnik inflacji GUS. W ciągu 6 lat, tzw. „5 groszy” podatku opłacanego przez właścicieli gruntów i budynków zwiększyły budżet gminy Nasielsk o 110% z 6 mln zł w 2019 r. do 12,6 mln zł w 2024 r.

ℹ Tak dla przypomnienia wypowiedź radnego Kordowskiego o „5 groszach”.