Category: Radni Nasielsk

Sesja nadzwyczajna w Nasielsku i zmiany w budżecie

Sesja nadzwyczajna w Nasielsku i zmiany w budżecie

W zasadzie powinniśmy się już przyzwyczaić do dwóch rzeczy: zdalnych sesji oraz przesunięć w budżecie z powodów niedoszacowania inwestycji. Ale warto się zastanowić skąd biorą się przesunięcia w budżecie? Na dzisiejszej sesji będzie tego sporo, ale my podamy tylko dwa przykłady: stadion miejski oraz przedszkole w Starych Pieścirogach. Stadion Miejski (I etap) miał kosztować poniżej …

Kontynuuj czytanie

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Kolejne inwestycje drogowe ogłoszone przez burmistrza Ruszkowskiego budzą kontrowersje. Bez żadnych dyskusji w radzie, ani komisji zostaną zmodernizowane wybrane odcinki dróg. Słowo „wybrane” odzwierciedla sytuację doboru inwestycji, ponieważ inwestycje odbędą się w okręgach 8 radnych, którzy zawsze podnoszą rękę, aby bezdyskusyjnie poprzeć uchwały burmistrza lub odrzucić propozycje zgłaszane przez opozycyjnych radnych. Jak będzie wyglądać Gmina …

Kontynuuj czytanie

Absolutorium dla Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego

Absolutorium dla Burmistrza Nasielska

11 radnych głosowało za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W trakcie debaty głos zabrał Radny Marcin Szarszewski, który podał powód dla którego nie udzielił wotum zaufania dla burmistrza Ruszkowskiego. Ciężko się z nim nie zgodzić: Brak zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 EUR – „dziurawy” regulamin …

Kontynuuj czytanie

Debata nad Raportem o stanie Gminy – jak to się robi w Nasielsku

Raportem o stanie Gminy Nasielsk

Raport o stanie Gminy Nasielsk to nie tylko biuletyn sukcesów władzy samorządowej, ale to również zbiór informacji o problemach i wyzwaniach przed jakimi stoi nasza gmina. Adresatem raportu jesteśmy My wszyscy – mieszkańcy Gminy Nasielsk. To dla Nas ważny dokument, a Urząd (przynajmniej tak powinno być) powinien mieszkańców zachęcić do zapoznania się z nim oraz …

Kontynuuj czytanie

Dzień Dziecka i poprawa wizerunku Gminy Nasielsk

Dzień Dziecka i poprawa wizerunku Gminy Nasielsk

Poprawa wizerunku naszego miasta miała się odbyć m.in. poprzez już przygotowane plany rewitalizacji nasielskich skwerów oraz terenu przy rondzie. „Miejsca te mają służyć wszystkim mieszkańcom jako miejsca odpoczynku i rekreacji. To od Państwa zależy jak będzie wyglądało nasze miasteczko”. Powyższe słowa zostały opublikowane przez Bogdana Ruszkowskiego kandydata na Burmistrza Nasielska w listopadzie 2018. Przypominamy je …

Kontynuuj czytanie

Nasielsk się otwiera?

Gmina Nasielsk / COVID

Polska się otwiera. Szkoły, kina, stadiony, pływalnie czy restauracje. Wydaje się, że powoli wracamy do normalności. Ale nie wszędzie! Zdalne sesje obrad Rady Miejskiej w Nasielsku, a nawet niektórych komisji przysparzają niemałych problemów technicznych. Byliśmy świadkami problemów z łącznością, a nawet niemożliwością udziału w głosowaniu. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie samorządy wybrały „model nasielski” …

Kontynuuj czytanie

Ulica Przechodnia w Nasielsku – więcej szczegółów

Ulica Przechodnia w Nasielsku

Bardzo szybko, bo już następnego dnia po zaakceptowaniu przez radnych Rady Miejskiej decyzji o budowie ul. Przechodniej został ogłoszony przez burmistrza Ruszkowskiego przetarg. Całość dokumentacji w tym mająca kilkadziesiąt stron Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została umieszczona na platformie zakupowej. I tu mamy niespodziankę. Okazuje się, że ul. Przechodnia, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 2

Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Z uwagi na problemy z łącznością przewodniczącego Lubiebnieckiego, dalsze prowadzenie obrad Rady Miejskiej w Nasielsku przejął wiceprzewodniczący Kordowski. „Czy jest możliwość, abyśmy mogli odbyć sesje stacjonarnie” – zapytał radny Szarszewski. „Problemy techniczne powtarzają się co sesję i są bardzo męczące. Dawno już zeszliśmy z czerwonych stref”. Wiceprzewodniczący Kordowski odpowiedział, że można zapytać sanepid czy wyrazi …

Kontynuuj czytanie

Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 1

Ulica Przechodnia - koszt budowy w Gminie Nasielsk

„Koszty podniesione są znacznie, bo musimy przełożyć określone media, które są w wąskim pasie drogowym” burmistrz Ruszkowski XXIX sesja RM odbyła się 20 maja 2021 r. Sesja po raz kolejny została zwołana na wniosek burmistrza Nasielska i trwała niecałe 30 minut. Radny Czyż zapytał wnioskodawcę czy jest możliwość wprowadzenia do obrad Rady Miejskiej punktu w …

Kontynuuj czytanie

Przyszłość Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 10

O nasielskim Liceum Ogólnokształcącym można co i rusz usłyszeć w kontekście problemów z jakimi się boryka. A to w szkole robi się zbyt ciasno, a to stan boiska przy szkole jest fatalny. Pojawią się też i głosy, że być może placówkę powinno się zlikwidować. I tu pojawia się ciekawy zwrot akcji. Kilka dni temu burmistrz …

Kontynuuj czytanie