Category: Radni Nasielsk

Jak łamana jest Konstytucja w Nasielsku

Ograniczanie praw mieszkańców na Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Dzisiejsze potraktowanie radnych oraz mieszkańców uczestniczących w sesji Rady Miejskiej, przez prowadzącego radnego Dariusza Kordowskiego jest zaprzeczeniem zasad demokratycznego państwa prawa, wyrażonych w Konstytucji RP. Choć słowo „uczestniczenie” nie jest tu właściwe. Podnoszenie rąk przez pięć osób (w tym dwie osoby starsze, które przyszły poruszyć poważne sprawy z ich punktu widzenia) przybyłych na sesję, odczekanie …

Kontynuuj czytanie

Już dziś XXII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku / Covid

Dziś, po wielu miesiącach przerwy, radni Rady Miejskiej w Nasielsku będą mieli okazję się spotkać w jednej sali na wspólnych obradach. Dlaczego nie on line? Już wyjaśniamy. Jeden z punktów sesji wymaga, aby głosowanie odbyło się w sposób tajny. Dotyczy on wniosku złożonego przez klub radnych NSZ o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jerzego Lubienieckiego …

Kontynuuj czytanie

Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 4

Kopciuchy w Nasielsku

Analiza wymiany pieców węglowych w gminie Nasielsk przez komisję rewizyjną w dniu 25.09.2020 r. „Mieszkańcy muszą być świadomi, że prawo nakazuje do końca 2022 r. piece wymienić. Zdajemy sobie sprawę, że na piec można uzyskać dofinansowanie, ale na zmianę instalacji nie. To są duże koszty i z tych powodów ludzie tego nie robią” Kierownik Wydziału …

Kontynuuj czytanie

Czy w Jaskółowie koło Nasielska powstanie sortownia odpadów?

Informacje, które padły na ostatniej Komisji infrastruktury z 9 października 2020 r. mogą być dla wielu osób niesamowicie ciekawe. Radni na wniosek Burmistrza Nasielska poruszyli temat przyszłości istniejącego wysypiska w Jaskółowie. Warto poświęcić chwilę i przeczytać chociaż poniższy skrót. Chętne osoby zapraszamy do pełnej relacji na naszej stronie: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/10/22/relacja-z-komisji-infrastruktury-rady-miejskiej-w-nasielsku-z-6-10-2020/ Pani prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego (NBM) …

Kontynuuj czytanie

Relacja z Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Nasielsku z 6.10.2020

Relacja z Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Nasielsku - Jaskółowo

Gdyby przyjąć argument ekonomiczny prezes spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) pani Malinowskiej, że drugą kwaterę na wysypisku w Jaskółowie trzeba zapełnić do końca i poddać rekultywacji, to na pewno jest to rozsądne rozwiązanie. Nie powinno się zmieniać wcześniejszych decyzji zwłaszcza, że zostały one podjęte w wyniku szerokiego kompromisu po sądowych bataliach mieszkańców Jaskółowa i Popowa. …

Kontynuuj czytanie

Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 3

Nasielsk pozyskiwanie środków zewnętrznych

Kontrola pozyskiwania środków zewnętrznych przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 25.09.2020 r. „Szkoda, że nie ma pana Burmistrza, który na swojej tablicy odhaczył już cel „zintensyfikowanie pozyskiwania środków zewnętrznych”. Byśmy zapytali, czy to zintensyfikowanie jest realnie zwiększone, czy tylko powstał papierowy referat” radny Marcin Szarszewski Kontrola komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych jest …

Kontynuuj czytanie

Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 2

Kontrola Domu Nauczyciela przez komisję rewizyjną w dniu 25.09.2020 r „Bo to wszystko wina konserwatora zabytków” Po głosowaniu 3:2 w wyniku, którego komisja rewizyjna nie zezwoliła na wprowadzenie punktu „sprawy różne” i opuszczeniu w proteście radnego Rodryga Czyża, pan Adam Mikucki zwrócił się z apelem: „Szanowni Radni przemyślcie ten temat. Może jednak warto rozmawiać z …

Kontynuuj czytanie

Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 1

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Praca komisji rewizyjnej w Nasielsku pod przewodnictwem radnego Brodowskiego, to raczej spotkanie kilku osób w klubie dyskusyjnym niż próba wyjaśnienia problemu. Ostatnia komisja zajmowała się trzema ważnymi sprawami i jeżeli ktoś miał nadzieję, że zostaną wyciągnięte jakiekolwiek wnioski, to po jej zakończeniu był głęboko rozczarowany. Zadaniem komisji rewizyjnej wynikającym z ustawy jest kontrola dokumentacji ze …

Kontynuuj czytanie

Modernizacja dróg w Gminie Nasielsk

Nasielsk - drogi nieutwardzone

Nie tak dawno, bo pod koniec czerwca br. (XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku), Radny Marcin Szarszewski pytał burmistrza: „Mamy w budżecie kwotę 2 mln 850 zł przeznaczoną na modernizację dróg. Czy jest już lista tych dróg i czy radni mogą się jej przyjrzeć, aby nie było komentarzy, że wylewamy asfalt na asfalt”. Burmistrz Nasielska …

Kontynuuj czytanie

Czy Przewodniczący Lubieniecki tworzy w Nasielsku nowe prawo?

Statut Gminy Nasielsk - petycje

Pamiętają Państwo petycję, w której sprzeciwiliśmy się sprzedaży placu przeznaczonego na plac zabaw przy DPS? Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Nasielsk udało się zebrać ponad 1500 podpisów (https://youtu.be/9GLvJN5zY0k). Petycja została złożona w Urzędzie Miejskim w Nasielsku i skierowana została do Burmistrza Nasielska oraz do Rady Miejskiej w Nasielsku. Burmistrz odniósł się pozytywnie do petycji. Ale ponieważ …

Kontynuuj czytanie