Straż Miejska w Nasielsku

Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

Cezary Tudek

Kontakt do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Nasielsku
  • Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Nasielsk, pokój 204
  • Telefon stacjonarny 23-69-33-121, wewnętrzny 221
  • Telefon komórkowy  735-036-199