Category: Inwestycje w Nasielsku

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Infrastruktura

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Infrastruktura

W gminie Nasielsk mamy trzy kategorie dróg należących do różnych zarządców i podmiotów zajmujących się ich bieżącym utrzymaniem. Województwo odpowiada za 3 drogi, powiat za 15, a gmina za pozostałe, których ilość jest określona na 295 km. Niestety z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” nie dowiemy się ile jest dróg utwardzonych wg …

Kontynuuj czytanie

Sesja nadzwyczajna w Nasielsku i zmiany w budżecie

Sesja nadzwyczajna w Nasielsku i zmiany w budżecie

W zasadzie powinniśmy się już przyzwyczaić do dwóch rzeczy: zdalnych sesji oraz przesunięć w budżecie z powodów niedoszacowania inwestycji. Ale warto się zastanowić skąd biorą się przesunięcia w budżecie? Na dzisiejszej sesji będzie tego sporo, ale my podamy tylko dwa przykłady: stadion miejski oraz przedszkole w Starych Pieścirogach. Stadion Miejski (I etap) miał kosztować poniżej …

Kontynuuj czytanie

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Usługi komunalne

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Usługi komunalne

Z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” możemy przeczytać, że usługi komunalne, w tym zaopatrzenie w sieć wodociągową jest na poziomie 90%. Zdecydowanie gorzej jest z siecią kanalizacyjną, która w ocenie przygotowujących raport jest niedostateczna i duża część mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem. Na koniec 2020 roku do sieci kanalizacyjnej było podłączonych …

Kontynuuj czytanie

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Kolejne inwestycje drogowe ogłoszone przez burmistrza Ruszkowskiego budzą kontrowersje. Bez żadnych dyskusji w radzie, ani komisji zostaną zmodernizowane wybrane odcinki dróg. Słowo „wybrane” odzwierciedla sytuację doboru inwestycji, ponieważ inwestycje odbędą się w okręgach 8 radnych, którzy zawsze podnoszą rękę, aby bezdyskusyjnie poprzeć uchwały burmistrza lub odrzucić propozycje zgłaszane przez opozycyjnych radnych. Jak będzie wyglądać Gmina …

Kontynuuj czytanie

Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

UWAGA! Dziś ostatni dzień, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Do końca dnia mamy czas, aby wypełnić ankietę online: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxiMbJP2EyaKozz58W_GWM1xY_X3FFAlH1BX8vcEb5UODlYRDVaTTZFTDhQMUkxUUdFSUZVVzc5UC4uWięcej na stronie firmy Databout: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ Aktualnie objętych konsultacjami jest 7 korytarzy kolejowych: korytarz 1 i 2 przechodzi przez wsie Cegielnia Psucka, Studzianki, Mogowo, Pieścirogi, …

Kontynuuj czytanie

Nie ma wody na pustyni… w gminie Nasielsk

Susza w gminie Nasielsk

„Nie ma, nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iśćCzołgać się już dłużej nie mam siły, o, jak bardzo, bardzo chce się pićNasza karawana w piach się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódźNasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drutNasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach …

Kontynuuj czytanie

Co z modernizacją Stadionu Miejskiego w Nasielsku?

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Co z modernizacją Stadionu Miejskiego?Od dłuższego czasu prace na tym obiekcie stanęły w miejscu. Równo po dwóch miesiącach od podpisania umowy efekt prac powinien być daleko bardzie posunięty. Tymczasem ziemia jest rozgrzebana, a sprzętu i pracowników nie widać.Termin zakończenia prac mija za 2,5 miesiąca. A prac do wykonania jest bardzo dużo: boisko do piłki nożnej; …

Kontynuuj czytanie

Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej w gminie Nasielsk

Konsultacje społeczne - nowa linia kolejowa w gminie Nasielsk

Przypominamy, że już dziś (14.06.2021) o godzinie 18:00 w trybie online odbędą się konsultacje społeczne w związku z przy gotowanymi nowymi wariantami tras kolejowych dla linii Warszawa Choszczówka – Nasielsk (Kątne/Świercze).Spotkanie obędzie się w trybie online. Dostęp do konferencji jest realizowany poprzez platformie MS Teams pod adresem https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0… Konsultacje są prowadzone przez firmę Databout https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ …

Kontynuuj czytanie

Dzień Dziecka i poprawa wizerunku Gminy Nasielsk

Dzień Dziecka i poprawa wizerunku Gminy Nasielsk

Poprawa wizerunku naszego miasta miała się odbyć m.in. poprzez już przygotowane plany rewitalizacji nasielskich skwerów oraz terenu przy rondzie. „Miejsca te mają służyć wszystkim mieszkańcom jako miejsca odpoczynku i rekreacji. To od Państwa zależy jak będzie wyglądało nasze miasteczko”. Powyższe słowa zostały opublikowane przez Bogdana Ruszkowskiego kandydata na Burmistrza Nasielska w listopadzie 2018. Przypominamy je …

Kontynuuj czytanie

Ulica Przechodnia w Nasielsku – więcej szczegółów

Ulica Przechodnia w Nasielsku

Bardzo szybko, bo już następnego dnia po zaakceptowaniu przez radnych Rady Miejskiej decyzji o budowie ul. Przechodniej został ogłoszony przez burmistrza Ruszkowskiego przetarg. Całość dokumentacji w tym mająca kilkadziesiąt stron Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została umieszczona na platformie zakupowej. I tu mamy niespodziankę. Okazuje się, że ul. Przechodnia, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego …

Kontynuuj czytanie