listopad 2020 archive

Życie Nasielska i „zatroskani” mieszkańcy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku zamyka sesję

Rzetelność dziennikarska jest zapisana w ustawie o prawie prasowym (art. 12). Czy ostatnio tego brakuje w redakcji Życia Nasielska? Mamy poczucie, że tak. Czy się mylimy?Zostawiamy to do Państwa oceny. Po raz kolejny Życie Nasielska przedstawia w złym świetle mieszkańców, którzy chcą brać czynny udział w życiu gminy.Gdyby była dobra wola w redakcji i zachowane …

Kontynuuj czytanie

Ponad połowę mieszkańców przedwojennego Nasielska stanowili Żydzi

Ponad połowę mieszkańców przedwojennego ‎נאַסיעלסק tlum. jidysz – Nasielska stanowili Żydzi. Byli w naszym mieście od XVII wieku i wszystko skończyło się jednego dnia… Działo się w mieście Nasielsku trzeciego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku. „Niemcy wkroczyli tutaj we wrześniu 1939 r., od razu zaprowadzając rządy terroru. 3 grudnia 1939 r. nastąpiło wypędzenie wszystkich …

Kontynuuj czytanie

Fragment filmu z 1938 z Nasielska

Nasielsk społeczność żydowska

Zapis wyjątkowego trzyminutowego, kolorowego filmu nakręconego na rok przed tragedią wszystkich Żydów mieszkańców przedwojennego ‎נאַסיעלסק tlum. jidysz – Nasielska. Działo się w mieście Nasielsku w sierpniu tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego roku. Byli mieszkańcy Nasielska, państwo Kurtzowie, przyjechali w sentymentalną podróż do miasteczka, z którego wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w 1890 r. Przyjechali z kamerą i …

Kontynuuj czytanie

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w telegraficznym skróce

Podatki w Gminie Nasielsk

Mieszkańcy gminy Nasielsk powierzyli swoje lokalne sprawy burmistrzowi Ruszkowskiemu i 15 radnym.Większość w radzie burmistrz ma jednak zapewnioną i o wynik głosowania uchwał, które przygotowuje może być spokojny. Na wczorajszej XXIII sesji Rady Miejskiego w Nasielsku Radni zdecydowali: lokalny podatek od nieruchomości mimo problemów wielu z nas związanych z pandemią idzie do góry; od przyszłego …

Kontynuuj czytanie

Jak Gmina Nasielsk pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej

Pozyskiwanie środków z UE w Gminie Nasielsk

Koniec roku kalendarzowego to czas kiedy gminy, powiaty oraz rząd pochylają się nad uchwaleniem budżetu na kolejny rok. Unia Europejska przyjmuje  budżet wieloletni i na koniec 2020 roku powinien być przyjęty budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2026. Powinien. Czy będzie, nie wiadomo. Polska i Węgry nie godząc się na powiązanie przyznawania środków unijnych z praworządnością …

Kontynuuj czytanie

Czy nasielscy Radni ponownie podniosą lokalne podatki?

Kadencja organów gminy Nasielsk rozpoczęła się od wzrostu podatków. Skarbnik naszej gminy, pan Adamski na III Sesji Rady Miejskiej argumentował konieczność ich podniesienia tym, że od lat w gminie Nasielsk są one na tym samym poziomie, a inflacja idzie w górę. Jest to na pewno argument do rozpoczęcia dyskusji wśród radnych, bo to oni decydują …

Kontynuuj czytanie

Przepraszamy za wprowadzenie w błąd

Szanowna Pani Prezes NBM, po publikacji na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku informacji, którą opublikowaliśmy odnośnie kodów odpadów na Jaskółowie, dziś jeszcze raz dokładnie przesłuchaliśmy Pani wypowiedzi z komisji która brzmiała: „Wystąpiliśmy z wnioskiem w lutym żeby zmienić niektóre kody ponad te, które mamy, ale zmiana dotyczyła tylko jednego kodu śmieci, który chcielibyśmy przyjmować na …

Kontynuuj czytanie

Przedwojenny Nasielsk zamieszkały przez Żydów

Nasielsk Żydzi

Zapis przedwojennego, tętniącego życiem ‎נאַסיעלסק tlum. jidysz – Nasielska. „Działo się w mieście Nasielsku, powiatu pułtuskiego, dnia dwudziestego ósmego kwietnia, tysiąc dziewięćset trzydziestego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście: Szyja Zelmanowicz, szewc, lat sześćdziesiąt dwa liczący, mieszkaniec miasta Nasielska, w obecności świadków, mieszkańców tutejszych, Szlomy Wierzby, pisarza podań lat pięćdziesiąt trzy, i …

Kontynuuj czytanie

Rusza kolejny etap konsultacji społecznych w ramach nowej linii kolejowej w gminie Nasielsk

Konsultacje Społeczne CPK - Gmina Nasielsk

Jak ważne są konsultacje społeczne i udział społeczeństwa w życiu publicznym widać chociażby przy ustalaniu korytarzy dla nowo projektowanej linii kolejowej w ramach CPK. Z 3 różnych wariantów przechodzących istotnie przez naszą gminę został praktycznie jeden (warianty 1 i 2 różnią się na odcinku Cegielnia Psucka – Mogowo). Trzeci wariant jest niemal identyczny z tym, …

Kontynuuj czytanie

Czy Gmina Nasielsk liczy na mieszkańców w kwestii wymiany kotłów?

Wymiana źródeł ciepła i kotłów w Gminie Nasielsk

Czy Gmina Nasielsk chce, aby jej mieszkańcy mieli w pełni pokryć koszty wymiany źródeł ciepła? Wygląda, że tak. Zgodnie z uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego gminy są zobligowane do wymiany kotłów. Zgodnie z harmonogramem w latach 2021 – 2026 Gmina Nasielsk musi wymienić 525 kotłów rocznie. Dosyć ambitne wyzwanie widząc, że w budżecie na rok …

Kontynuuj czytanie