Czy Gmina Nasielsk liczy na mieszkańców w kwestii wymiany kotłów?

Czy Gmina Nasielsk chce, aby jej mieszkańcy mieli w pełni pokryć koszty wymiany źródeł ciepła? Wygląda, że tak. Zgodnie z uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego gminy są zobligowane do wymiany kotłów. Zgodnie z harmonogramem w latach 2021 – 2026 Gmina Nasielsk musi wymienić 525 kotłów rocznie. Dosyć ambitne wyzwanie widząc, że w budżecie na rok 2021 na tę chwilę nie zaplanowano ani złotówki wsparcia dla mieszkańców.

Jeżeli zastanawiają się Państwo, w jakim celu należy poinformować Burmistrza Nasielska o wymianie źródeł ciepła, to mają państwo odpowiedź. Brak realizacji powyższego zadania może skutkować nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kary Gminie w wysokości od 50 do 500 000 zł. A kto poniesie realnie te koszty? My wszyscy!

Wymiana źródeł ciepła i kotłów w Gminie Nasielsk

Dlatego apelujemy do Was mieszkańcy. Pytajcie swoich Radnych czy Gmina Nasielsk będzie wspomagać mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła. My apelujemy o to do nasielskich Radnych i Burmistrza Nasielska. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu nasielskich rodzin jest to znaczący koszt i nie zawsze budżet domowy na to pozwala. Gdyby Gmina Nasielsk wzięła udział w programie „Stop Smog” pokryłoby to od 90% do 100% kosztów inwestycji dla mieszkańców (z czego 70% kosztów pokrywane jest z środków rządowych) przy wymianie źródeł ciepła. Warto skorzystać!

Ale pamiętajmy, że nadrzędnym celem jest tu poprawa jakości powietrza. Zadbajmy wszyscy o nasze zdrowie. Dziękujemy!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk