Category: Do Urzędu w Nasielsku

Pismo w sprawie baneru na stadionie

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania dla Jaskółowa

Co może zrobić Burmistrz Nasielska aby uchronić nas przed powstaniem ZZO w Jaskółowie? Jednym z dostępnych na ten moment rozwiązań jest przygotowanie IDEALNEGO planu zagospodarowania przestrzennego. Chcąc wesprzeć Burmistrza zwróciliśmy się o wsparcie doświadczonych planistów oraz proponowaliśmy wielokrotnie spotkanie z Burmistrzem i ekspertami. Obecny plan przygotowywany na zlecenie urzędu jest pełen uchybień i wad prawnych. …

Kontynuuj czytanie

Pismo w sprawie jakości powietrza w gminie Nasielsk

Pismo w sprawie wykorzystania herbu Nasielska

Pismo w sprawie spotkania z planistami w sprawie planu dla Jaskółowa

Pismo do Burmistrza w sprawie opinii prawnej

Pismo do Burmistrza o dopuszczenie w postępowaniu na prawach strony