Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, to grupa mieszkańców gminy Nasielsk, którym na sercu leży dobro społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy aktywni, młodzi duchem, ponad politycznymi podziałami. Obecnie głównym celem stowarzyszenia jest rozbudzenie aktywności mieszkańców oraz działania na rzecz polepszenia życia w gminie Nasielsk. W tym celu będziemy pozyskiwać kolejne granty, aby nasze przedsięwzięcia mogły być realizowane.

Celem stowarzyszenia jest również podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie powstaniu ZZO Jaskółowo i ochrony obszarów położonych w gminie Nasielsk oraz w gminach sąsiednich, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kolejnym celem jest rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Nasielsk oraz podnoszenie jakości i warunków życia jej mieszkańców. Chcemy mieć również wpływ na wygląd i czystość naszego miasta i gminy, a także motywować Burmistrza i Radnych do większej i skuteczniejszej pracy na rzecz naszej gminy.

Czujnik Smogu Nasielsk