Category: Komisja w Nasielsku

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Kolejne inwestycje drogowe ogłoszone przez burmistrza Ruszkowskiego budzą kontrowersje. Bez żadnych dyskusji w radzie, ani komisji zostaną zmodernizowane wybrane odcinki dróg. Słowo „wybrane” odzwierciedla sytuację doboru inwestycji, ponieważ inwestycje odbędą się w okręgach 8 radnych, którzy zawsze podnoszą rękę, aby bezdyskusyjnie poprzeć uchwały burmistrza lub odrzucić propozycje zgłaszane przez opozycyjnych radnych. Jak będzie wyglądać Gmina …

Kontynuuj czytanie

Przyszłość Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 10

O nasielskim Liceum Ogólnokształcącym można co i rusz usłyszeć w kontekście problemów z jakimi się boryka. A to w szkole robi się zbyt ciasno, a to stan boiska przy szkole jest fatalny. Pojawią się też i głosy, że być może placówkę powinno się zlikwidować. I tu pojawia się ciekawy zwrot akcji. Kilka dni temu burmistrz …

Kontynuuj czytanie

Komisja Rewizyjna w Nasielski – relacja

Komisja Rewizyjna - Nasielsk / Radny Brodowski i Czyż

W ubiegłym roku postanowiliśmy dla Państwa opisywać sprawozdania jednej z ważniejszych, jak nie najważniejszej w całej Radzie Miejskiej w Nasielsku – Komisji Rewizyjnej. Było zgłoszonych 11 tematów. Ważnych. A przypomnijmy, że ten organ zajmuje się przede wszystkim kontrolą działalności burmistrza oraz podległych jednostek organizacyjnych. 2020 r., to już drugi rok działalności organów samorządowych. Radni wiedzą …

Kontynuuj czytanie

Komisja Statutowa i przewodniczący Brodowski

Komisja Statutowa - Gmina Nasielsk

Przysłuchując się dzisiejszej Komisji Statutowej można dojść do wniosku, że czas to pieniądz. Czas to pieniądz, bo przewodniczącemu Brodowskiemu i Radnym wybranych z listy MO burmistrza Ruszkowskiego niesamowicie spieszno było zakończyć pracę nad Statutem Gminy Nasielsk, czyli najważniejszym dokumentem. Pomimo, że pozostali Radni chcieli zabrać głos w dyskusji, jak i zgłosić uwagi. Na pytanie Radnego …

Kontynuuj czytanie

Po komisji Statutowej w gminie Nasielsk

Komisja Statutowa w gminie Nasielsk

Po 147 dniach radni z Komisji Rewizyjnej postanowili, że zgłoszone przez nasze stowarzyszenie uwagi do Statutu nie będą przez radnych analizowane. Na pytanie radnego Czyża, czy kancelaria prawna miała okazję się z nimi zapoznać, pani mecenas Anna Pogorzelska odpowiedziała, że tak, ale uwagi są na tyle obszerne, że wymusiłyby na nowo zmianę statutu. To w …

Kontynuuj czytanie

Nowy bat na radnych?

Rada Miejska Nasielsk statut

W dniu dzisiejszym po raz czwarty w tej kadencji, zbierze się komisja statutowa. Jej skład został uzupełniony do liczby, w której radni ze strony burmistrza mają większość. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ na ostatnim posiedzeniu do „lokalnej konstytucji” zostały zaproponowane zmiany, z którymi nie zgadzali się inni radni. Głos mieszkańcom został już odebrany, a teraz …

Kontynuuj czytanie

Psucin – czy powstaną chlewnie w gminie Nasielsk?

Chlewnie w gminie Nasielsk - Psucin

„Pół roku trwa kadencja tej rady, a następna inwestycja jest podważana” – Radny Janusz Gers podczas VI posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.04.2019 r. Dlaczego o tym wspominamy? Otóż wspomniana komisja zajmowała się wnioskiem mieszkańców wsi Psucin w sprawie próby budowy dwóch chlewni, przez dwa oddzielne podmioty (ojca i syna) na sąsiadujących …

Kontynuuj czytanie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku zakończyła kolejny rok. Czy z sukcesem? W ub.r. obiecaliśmy Państwu, że pracom tej wyjątkowej grupie radnych, mającej uprawnienia kontrolne będziemy się bacznie przyglądać. Zakres kontroli był szeroki, a komisja postawiła sobie ambitny plan, o którym można przeczytać https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/05/12/plan-komisji-rewizyjnej-w-nasielsku-na-2020/. Niestety z wielkim rozczarowaniem stwierdzamy, że w kolejnym roku komisja pod …

Kontynuuj czytanie

Statut Gminy Nasielsk – co proponuje Rada Miejska w Nasielsku

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Nasielsku

Złożone uwagi do Statutu Gminy Nasielsk przez nasze stowarzyszenie nie uderzają w nikogo. Chcemy, aby nasza „lokalna konstytucja” była zgodna z zapisami ustaw i Konstytucji RP. Uwagi pomimo ich złożenia pod koniec listopada 2020 r. dla większej części komisji nie były znane, a przypomnijmy, że dotyczyły 17 zagadnień do przepisów, których tożsame zapisy zakwestionowały w …

Kontynuuj czytanie

Placu zabaw przy DPS w Nasielsku nie będzie?

Plac zabaw w Nasielsku przy DPS

Placu zabaw przy DPS nie będzie. Burmistrz Ruszkowski potwierdził to na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Protest mieszkańców i zebrane podpisy nie robią na naszej władzy lokalnej żadnego wrażenia.Przypomnijmy, że w 2016 roku został opracowany „Gminny program rewitalizacyjny dla gminy Nasielsk” i został stworzony projekt graficzny. Obecnie na podstawie decyzji radnych, burmistrz realizuje projekt …

Kontynuuj czytanie