Smog a pogoda – warto wiedzieć

Wielu z nas na pewno nie raz się zastanawiało co wpływa na to, że w sezonie grzewczym raz jest głośno o bardzo groźnym dla zdrowia smogu, a innym razem cisza i rześkie oddychanie.
Istotnym czynnikiem wpływającym na gromadzenie się zanieczyszczeń przy ziemi są właśnie warunki pogodowe.

KORZYSTNA AURA – zimą przeważnie odwilż i wietrznie

Podstawowym elementem jest przynajmniej umiarkowany wiatr w przyziemnym poziomie troposfery wystarczający by mimo tarcia osłabianego przez rzeźbę terenu, lasy czy zabudowę, infrastrukturę powodował ruch powietrza i mieszanie się jego. Oprócz prostoliniowego przepływu robią to lepiej tworzące się zawirowania i pionowe uskoki szczególnie przy bardziej wietrznej aurze miksującej gazy też te z wyższych warstw.
Zwykle to się dzieje przy oddziaływaniu niżowym na froncie kiedy przebudowuje się typ aury i wtedy odbywa się to dynamicznie, wieje silniej a opady(deszczu bardziej) dodatkowo sprzyjają oczyszczaniu się powietrza.
W przypadku wewnątrz-masowym wymiana powietrza jest, ale w bardziej umiarkowanym stopniu.

NEGATYWNY TYP POGODY – wyż, inwersja i mróz

To w czasie tych warunków zachodzą największe przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, wydawane są alerty i sugestie by ograniczać przebywanie w strefach dotykanych przez smog.

Zimą wychłodzone obszary Arktyki i Eurazji z budującymi się nad nimi silnymi wyżami co jakiś czas sięgają Polski.
Występuje wtedy inwersja osiadania- powietrze zimne(ciężkie) opada powstrzymując nie tylko ruchy poziome(brak wiatru), ale i pionowe blokując dymy oraz zanieczyszczenia w ucieczce w górę, przez co pyły, CO2 i inne szkodliwe związki gromadzą się przy ziemi.
Temperatury tym samym spadają na coraz niższe wartości, a ludzie grzeją bardziej im zimniej- emitując więcej zanieczyszczeń przez co problem stężenia smogu się nasila.
Przy wyżowej aurze także zachodzi proces inwersji temperatury (jej odwrócenia), kiedy do pewnej wysokości temperatura rośnie zamiast spadać.
Podczas występowania tzw ”zgniłego wyżu” dochodzi jeszcze wysoka wilgotność ujawniająca się mgłą, w której zanieczyszczenia są doskonałymi jądrami kondensacji dla smogu. A w tych warunkach i postaci widocznego bardziej przez ciemniejszą barwę. Wtedy też powyżej kilkuset metrów jest słońce i oczywiście cieplej.

Świadomość, że nad nami jest tylko kilkaset metrów do rozpraszania zanieczyszczeń, a sytuacja wyżowa będzie jeszcze trwała kilka dni powinna być powodem przynajmniej do wcześniejszego ostrzegania społeczeństwa, a może i alarmu smogowego.
Pamiętajmy, że w zimowym wyżu do inwersji osiadania dochodzi też ta nocna inwersja przyziemna, całkowicie zamykająca wymianę powietrza, dosłownie na poziomie wylotu z komina.

Najbliższe 1,5 doby, czy wcześniejsze z bardziej odczuwalnym mrozem to przykłady takich oddziaływań.

Ł.M.
Aktywny i Czysty Nasielsk

Nałożenie kary dla Fiabila USA

Dotarliśmy do dokumentów dostępnych w Internecie gdzie w jednej z firm grupy Fabilia doszło do zagrożenia bezpieczeństwa pracowników. W dokument z dnia 12.12.2014 Amerykański Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (U.S. Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration ) w rezultacie inspekcji przeprowadzonej w maju 2014 r. w wyniku skargi, stwierdza, że etatowi pracownicy firmy Fiabila USA oraz tymczasowi pracownicy dwóch agencji pośrednictwa pracy zostali narażeni na niebezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym narażenie na zagrożenia chemiczne, kontakt z oparami łatwopalnych cieczy. Pracownicy byli narażeni na pożar, eksplozję i zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy z łatwopalnymi chemikaliami. W lipcu 2014 r jeden ze zbiorników przepełnił się w wyniku wyłączonego lub uszkodzonego mechanizmu bezpieczeństwa. W rezultacie inspekcji (AKTUALIZACJA) zaproponowano nałożenie $139 500 kary (kapitał zakładowy Fabilia Polska Sp. z o. o. wynosi obecnie 5 000 PLN).

Mamy nadzieję, że jeżeli dojdzie do powstania zakładu grupy Fabilia (w którym będzie konfekcjonowany lakier do paznokci) w centrum Nasielska to rozwiązania nie będą dopuszczały do takich sytuacji.

Zasięg stężenia amoniaku w centrum Nasielska

Link do dokumentu: https://www.osha.gov/news/newsreleases/region2/12122014

Zakład do konfekcjonowania lakierów przy Elektronowej w Nasielsku – postępowanie

Szanowni Państwo, już jutro 29 stycznia o godzinie 18:00 w Nasielskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie w sprawie nowo powstającego zakładu chemicznego do konfekcjonowania lakierów do paznokci.

Zakład ma powstać w centrum miasta na ulicy Elektronowej, wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Lektura dokumentacji stwarza wiele pytań o to czy to będzie dla nas inwestycja bezpieczna. Spółka zarejestrowana jest z niewielkim kapitałem zakładowym. Rodzi to obawę, że w przypadku zatrucia terenu pozwoli im na szybkie zniknięcie i uniknięcie odpowiedzialności. Do powietrza oprócz pyłów PM10 i PM2,5 może być wydalany octan etylu, octan butylu, benzen, dwutlenek siarki czy ołów. Jak pokazują dane dostarczone przez spółkę obszar oddziaływania obejmie znaczną część Nasielska. Za bezpieczeństwo ma odpowiadać jedynie filtr węglowy oraz niejasny dla mas sposób uzdatniania wody do użytku technologicznego.

Nasuwa się wiele pytań m. in.: jak często będą zmieniane filtry? Kto to będzie kontrolował? W jaki sposób my mieszkańcy będziemy mieli wpływ na jakość powietrza? Skąd będziemy wiedzieć czy nie jesteśmy truci? Jak zapewnimy gwarancję odpowiedzialności spółki wobec ewentualnych niepożądanych zdarzeń, które sama ocenia na bardzo prawdopodobne? Kto odda nam nasze pieniądze za ewentualną utratę wartości naszych nieruchomości? Te i wiele podobnych pytań mieszkańcy powinni zadać jutro zarówno Burmistrzowi Nasielska, jak i przedstawicielom spółki.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku do dnia 19.02.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska - postępowanie z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Burmistrza dotycząca przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa: https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/obwieszczenie-burmistrza-nasielska-z-dnia-10-stycznia-2019r

Raport oddziaływania na środowisko: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2076

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Na lodowisko!

Ferie tuż, tuż! A zima nie musi być wcale nudna i wiązać się jedynie z wyczekiwaniem na upragnioną wiosnę. Mile spędzony czas mogą zagwarantować oferty sąsiednich gmin, w których do dyspozycji mieszkańców są sztuczne lodowiska. Mamy nadzieję, że w przyszłości również gmina Nasielsk dołączy do „sąsiadów” i przygotuje lodowisko dla naszej aktywnej młodzieży.

Pomiechówek – bezpłatne lodowisko, które każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości.

Pułtusk – „Disco – lodowisko” otwarcie 26.01.2019 r (sobota), wstęp wolny.

Legionowo – lodowisko miejskie, zlokalizowane przy Arena Legionowo.

Ciechanów – miejskie lodowisko znajdujące się przy ulicy 17 stycznia 60c, każdego roku lodowisko cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości.

Gminy oraz jednostki współpracujące przygotowały dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu w ferie. W ofercie są między innymi zajęcia sportowe, taneczne, edukacyjne, warsztaty i spotkania.
M. in. Nasielski NOK przygotował akcję „Zima w mieście” a program jest dostępny pod adresem http://noknasielsk.pl/aktualnosc-419-zima_w_miescie.html

Lodowiska w sąsiedztwie gminy Nasielsk
Program Zima w mieście Nasielskiego Ośrodka Kultury

Życzymy udanych ferii!
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podziękowania

W imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk chcemy podziękować Adamowi Mikuckiemu i mecenasowi Podgórnemu, którzy mieli odwagę, aby poinformować nas wszystkich o planowanym wysypisku w Jaskółowie. To oni swoją determinacją doprowadzili do szeregu dyskusji, na różnych szczeblach samorządu, których owocem jest uchwalony MPZP dla Jaskółowa.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja IV sesji gminy Nasielsk – uchwalenie MPZP dla Jaskółowa

„Chciałbym podziękować wszystkim autorom uwag – poza inwestorem, który miał inne oczekiwania – dziękuję za poświęcony czas, za trud i wysiłek. To dzięki wam, ten plan po uwzględnieniu uwag jest na takim poziomie, że w mojej opinii zasługuje na to aby nie przedstawić go kolejnemu planiście, ale przedstawić go osobie, która decyduje o jego ważności lub nie – mam tu na myśli Wojewodę” – Mirosław Świderski

Wniesionych uwag do planu było 113 przez 6 podmiotów (wójt Wieliszewa, pełnomocnik inwestora ZZO Jaskółowo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz trzy osoby prywatne). Burmistrz uwzględnił 37 uwag, 7 w części, a nad pozostałymi 69 uwagami, które szczegółowo były omawiane w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji infrastruktury głosowała rada, która uwzględniła dodatkowo 6.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

IV sesja, zwołana na wniosek Burmistrza odbyła się 22.01.2019 r., przy obecności 12 radnych (nieobecni radni: Czyż i Domała). Głównym tematem było głosowanie nad uwagami, które nie były uwzględnione przez burmistrza, a po ich przyjęciu lub nie rada, zagłosowała nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gmina Nasielsk etap 1. Głosy radnych były w znacznej większości przypadków podzielone przy czym w jednej grupie głosowali radni: Pacocha i Pietras, a w drugiej tej decydującej o przyjęciu lub odrzuceniu uwagi i w konsekwencji uchwaleniu planu pozostali radni. Poza tą uchwałą rada głosowała nad zmianą uchwały dotyczącą budżetu na 2019 r., Zmiana ta, jak wyjaśnił skarbnik gminy miała charakter kosmetyczny. (Z powodu błędu na wniosek RIO przesunięto środki między rezerwami ogólną i celową).

Przed rozpoczęciem procedowania uwag, radny Pacocha złożył wniosek o możliwość wypowiedzenia się w sprawie MPZP przez mieszkańców. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy burmistrzem i przewodniczącym rady i przerzucaniu się odpowiedzialnością, czy dopuścić do głosu mieszkańców, z prawnego punktu widzenia wyjaśnił mecenas uczestniczący w sesji mówiąc, że plan miejscowy jest taką samą uchwałą, jak każda inna uchwała rady miejskiej. W ramach procedowania nad uchwałą jest przewidziany czas na dyskusję i w ramach tej dyskusji zabierać mogą głos zarówno radni jak i inne osoby, którym przewodniczący udzieli głosu.

W dyskusji nad głosowanymi uwagami podniesiono tematy dotyczące: przedłożenia i wyłożenia uzasadnienia do wglądu – zdaniem prawnika nie ma takiego obowiązku. Mieszkańcy również chcieli, aby w planie zaakcentować zapis „znacząco oddziaływać na środowisko” – zdaniem planisty, który po raz kolejny wyjaśnił radnym, że taki zapis spowodowałby ograniczenia min. działalności rolnej, a zakład, o którym jest mowa zawsze znacząco kwalifikuje się do oddziaływania na środowisko i nie ma ryzyka, że trzeba to doprecyzować w przepisach planu. Poza tym na terenach rolnych nie ma zgody na zabudowę, więc nie mógłby powstać tego typu zakład. Powołując się na opinię prof. Sadurskiego, która została zamówiona na zlecenie gminy Nasielsk, a z której wynika, że na terenie objętym planem znajduje się podziemny zbiornik wodny, mieszkańcy chcieli, aby taki zapis pojawił się w planie. Planista sporządzający plan odpowiedział, że ujawnia się w planie udokumentowane zbiorniki w celu ich ochrony, a pan mecenas dodał, że udokumentowanie powinno mieć charakter prawny, a tego nie ma, nawet gdy przywołaną opinię robił autorytet. Radny Swiderski wypowiadając się na temat tego zbiornika stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie mamy innej możliwości jak nieuwzględnienie tej uwagi, bo nie ma takiego zbiornika w studium. Być może w przyszłości trzeba będzie uwzględnić ten zbiornik w studium, a następnie w planie. Ostatnia dyskusja dotyczyła przywołanego wyroku NSA przez mieszkańca dotyczącego zerowej stawki renty planistycznej. Planista z Urzędu wyjaśnił, że rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie firmy wykonującej plan wskazał, że nie będzie wzrostu wartości nieruchomości, a opłata planistyczna zostanie naliczona wówczas jeżeli w ciągu pięciu lat inwestor sprzeda nieruchomość, a nastąpi przy tym wzrost wartości nieruchomości. Wskazane w planie tereny są tożsame z dotychczasowym użytkowaniem i nie ma możliwości, aby wartość tych nieruchomości wzrosła.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

Na koniec sesji w sprawie wymienionych wkładów szybowych w budowanej sali sportowej w Popowie Borowym głos zabrał Adam Mikucki, prosząc Burmistrza o interwencję i dopilnowanie, aby wkłady te były zgodne z umową. Z posiadanych przez p. Mikuckiego certyfikatów jeden wkład szybowy, o którym informował radę i burmistrza na sesji w listopadzie został wymieniony, a drugi nie, ponieważ inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mendalka stwierdził, że jest to nieznaczne przekroczenie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Rozumiałbym postawę UM, Burmistrza i urzędnika, który pisał to oświadczenie gdyby chodziło o jakieś ich wewnętrzne interesy, ale grupa mieszkańców protestuje od wiosny, pomimo słów Burmistrza, że już nic się nie da zrobić, pomimo jego słów, że instalacja jest z górnej półki i nie zagraża sąsiednim działkom, pomimo, że zmienił w pewnym momencie zdanie i był już bardziej przeciw, a nawet wyraził swój sprzeciw w postaci wywieszenia baneru, to MY mieszkańcy mówimy NIE! Krzyczymy NIE!

Panie Burmistrzu ma Pan odwagę patrzeć nam mieszkańcom prosto w oczy. Pan wiedzę o planowanym ZZO Jaskółowo miał od wielu lat. Radni prawdopodobnie też, ale oficjalnie przewodniczący rady odpowiedział mi na piśmie, że rada dowiedziała się o planowanym zakładzie dopiero na wiosnę 2018 r. Wcześniej cisza! Nic! Żadnych pytań radni z lat 2012-2018 nie mieli!

Teraz jest czas na uchwalenie dobrego planu. Nikt nie chce, aby go nie uchwalać. Nikt nie chce, aby zaprzestać prac. Nikt nie chce zmieniać kierunku prac. Ale nie manipulujcie ludźmi. Nie manipulujcie radnymi, którzy powinni w ciszy zastanowić się nad odpowiedzialnością. Pytanie pana Świderskiego dotyczyło uchwalenia planu, ale po uwzględnieniu uwag. Obaj planiści byli zgodni, że trzeba go uchwalić. Obaj byli pewni, że inwestor go zaskarży do sądu. To komu na tym zależy, aby ten plan w takiej formie, z uwagami, które według mnie są kosmetyczne, poddać pod ocenę sądu? Komu?

Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Fragment nagrania z posiedzenia Komisji Infrastruktury w Nasielsku

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z komisji infrastruktury w Nasielsku

„Nie bójmy się uwzględnić uwag do planu, ponieważ wydłużymy procedurę jego uchwalania o dwa miesiące. Natomiast jeżeli plan wejdzie życie z wadami i nawet gdyby wojewoda nie wniósł do niego żadnych uwag, a sprawa trafi do sądu, to jego żywotność będzie bardzo krótka” – M.Tracz

Szanowni Państwo, uchwalenie MPZP z założenia ma ochronić mieszkańców Nasielska i okolic przed planowanym ZZO w Jaskółowie. W dniu 17 stycznia br. zebrała się komisja infrastruktury pod przewodnictwem pana radnego Świderskiego, który zaprosił wszystkich radnych (wzięło udział 13 radnych – nieobecny był tylko radny Kordowski), Zaproszeni byli również wszyscy, którzy wnieśli uwagi do planu. W spotkaniu wzięli również udział: pan burmistrz Ruszkowski, kierownik wydziału planowania przestrzennego pani Strzelecka i mecenas z biura prawnego obsługującego UM pan Nieścior.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w Nasielsku w sprawie planu zagospodarowania dla Jaskółowa / Wysypisko śmieci

Pan Świderski podkreślił, że praca nad uwagami jest dwuetapowa. W pierwszym jego etapie uwagi rozpatruje burmistrz, a uwagi nie uwzględnione są skierowane do komisji. O dalszym ich losie zdecyduje rada w głosowaniu na sesji. Pan przewodniczący zaakcentował, że wszystkim nam zależy na uchwaleniu planu, który zaakceptuje wojewoda. Osobą, która z pewnością ma inne zdanie jest obecny na spotkaniu pan mecenas reprezentujący inwestora.

Głos zabrał A.Mikucki, który podziękował panu Świderskiemu, że jako jedyny miał odwagę i zorganizował spotkanie, o które wielokrotnie był apel ze strony mieszkańców. Przedstawił pana Stanisława Korpantego, który pełnił wiele funkcji związanych z planowaniem przestrzennym, a przede wszystkim był autorem planów w gminie Nasielsk, czyli człowieka, któremu UM w Nasielsku wielokrotnie zaufał.

Pani Strzelecka przedstawiła, że burmistrz rozstrzygnął uwagi, które wpłynęły do UM (ogółem 113 uwag od 6 podmiotów). 69 z nich zostało nieuwzględnionych, a 7 w części.

Każda uwaga została przeczytana przez panią kierownik wraz z uzasadnieniem, a później zgodnie z zaproponowanym systemem przez przewodniczącego komisji, poddana pod dyskusję. Aby treść była czytelniejsza, ograniczę się do przedstawienia najbardziej komentowanych uwag do planu, które były omawiane podczas trzygodzinnego posiedzenia, bez cytowania przepisów prawnych.

Uzasadnienie do planu nie zostało wyłożone, a powinno na tym etapie być procedowane – taki argument podniósł A.Mikucki cytując wyrok WSA, który odrzucił plany nie mające takiego uzasadnienia. Pan Korpanty podkreślił, że w jego praktyce żaden plan na tej podstawie nie został uchylony przez wojewodę, ale zawsze wojewoda może dokładniej wczytać się w plan. Jest jeszcze jeden argument, który przemawia za tym, aby to uzasadnienie było – dodał pan Korpanty – do kogo to uzasadnienie jest kierowane i dla kogo jest robione? Odpowiedział, że uzasadnienie powinno być wyłożone na etapie uzgodnień. Zaaoponowała pani Strzelecka, że uzasadnienie w planie jest. Pan Korpanty zgodził się z panią kierownik, ale dodał, ze nikt jego nie widział. Mecenas UM pan Nieścior stwierdził, że wszyscy panowie macie rację. Natomiast planista UM pan Rosłan powiedział, że jego zdaniem dopóki wojewoda nie uchyla planu z tego tytułu, to jest to niepotrzebne przedłużanie procedury. W jednym tonie wypowiedzieli się M.Tracz i A. Mikucki. Co szkodzi, aby to uzasadnienie było w momencie wyłożenia planu. To w żaden sposób nie zmienia jego treści, a może być przyczyną, że wojewoda po raz pierwszy uchyli plan z tego powodu.

Nie wszystkie elementy zostały uwzględnione w planie, które wymagane są przez ustawę. Pan Rosłan odniósł się do tej uwagi, że wojewoda może wezwać burmistrza, który się do tego odniesie. Pan radny Czyż zapytał planistę: dlaczego sześciu innych planistów zobaczyło i podkreśliło tę uwagę, a pan tego nie widzi? Pan Rosłan odpowiedział, że jest to krótki, prosty plan i takich zapisów nie umieścił w planie. Są na ten temat różne zdania. Pan Czyż: jeżeli zostaniemy wezwani do sądu, to będziemy się tłumaczyć, że plany można robić tak lub tak. Planista UM: mamy swoje argumenty i jeżeli zostaniemy wezwani do sądu, to będziemy ich tam bronić. W pełni zgadzam się z panem Korpantym, że wojewoda w kwestii rozpatrywania planu może być nieprzewidywalny. I nie dam w tym momencie 100% gwarancji, że plan zostanie przez niego przyjęty, natomiast wojewoda może uchylić plan tylko jeżeli nastąpi istotne naruszenie prawa. Istotne, czyli naruszające przepisy oraz normy, których w planie nie ma. Jeżeli dana rzecz w planie nie występuje i my o tym mówimy, to nie jest to istotne naruszenie prawa zakończył pan Rosłan.

Jeśli chcemy, aby wprost wpisać do planu, że nie chcemy, aby powstało na tym terenie wysypisko, to chyba nic złego się nie stanie, jeżeli taki zapis znajdzie się w planie. To kolejna uwaga, którą podniósł A.Mikucki. Pan Rosłan odpowiedział, że tego typu zapisy wpłynęłyby na prowadzenie właściwej gospodarki rolnej na tym terenie np. melioracja, zalesienia. Pytanie do pana Korpantego w tym temacie zadał pan Ruszkowski: jeżeli chciałbym uwzględnić ten zapis i postawić np. chlewnię, to mógłbym? Pan Korpanty odpowiedział, że nawet gdyby tego zapisu nie uwzględniać, to i tak by pan nie mógł, ponieważ jest tam zakaz zabudowy. Burmistrz: a jeżeli chciałbym wybudować siedlisko? Pan Korpanty: to ten zapis by to ograniczył. Marcin Tracz stwierdził, że zapis ten znacząco w rolników nie uderzy, bo i tak nie mogą wybudować chlewni, a zabezpieczyłby przed powstaniem np. kompostowni, które znacząco nie będzie oddziaływać na środowisko. Uchwalamy plan na lata, a nie na najbliższe miesiące – dodał – plan, który ma nas chronić przed ZZO Jaskółowo. A.Mikucki poprosił wszystkich, aby pochylić się nad proponowanym zapisem i podjąć dyskusję czy ten zapis uchroniłby nas przed wysypiskiem czy też nie? Pan Ruszkowski podał przykład melioracji, który mógłby być wykorzystany przez inwestora, gdyby ten chciał jej dokonać na swoich działkach jako rolnik. Z tego powodu wojewoda uchyli ten plan, ponieważ mu tego uniemożliwiamy. Pan Mikucki odpowiedział, że inwestor na pewno nie jest rolnikiem, a teraz jak dobrze wszyscy wiemy, by zostać rolnikiem trzeba mieć wykształcenie w tym kierunku.

Planiści wspierający stowarzyszenie zwrócili uwagę na nieudekomentowane źrodła wód podziemnych, które powinny się znaleźć w zapisach planu. Na te źródła zwrócił również uwagę członek Krajowej Rady Oddziaływania Na Środowisko, który działał na zlecenie burmistrza Nasielska. Planista UM odpowiedział, że prawo nakłada obowiązek zamieszczania w planie zbiorników udokumentowanych, dla których przewidziane są zasady ochrony. Zdaniem pana Rosłana umieszczenie tego zbiornika byłoby naruszeniem prawa. Pan Świderski zakończył temat, że jeżeli w studium znajdą się te źródła, to wtedy rada będzie mogła się do tego odnieść. W tym momencie tych źródeł w studium nie ma, a plan musi być zgodny ze studium. Stan faktyczny jest zatem sprzeczny ze studium – wtrącił wypowiedź pan Mikucki – podobnie jak jeszcze kilka dni temu z bliźniaczą sytuacją głazu narzutowego, który został wyłączony ze studium.

W planie jest zakaz budowy w odległości 1,5-0 m. A co jest na przestrzeni 3-1,5 m? Nie ma ani słowa na ten temat? Zapytał pan Korpanty. Odpowiedział planista UM, ten temat jest uszczegółowiony w rozporządzeniu, a zapis w planie jest po to, że na tym terenie jest dużo budynków, które stoją w odległości 1,5 m i dlatego taki zapis się pojawił, aby uwzględnić te zabudowy. Skoro dla jasności uwzględniamy jeden zapis, to uwzględnijmy dla jasności również inne, które są tu poruszane zaapelował J.Ruciński. Zdaniem pana Korpantego wprowadzony przepis wprowadza w błąd i wiele osób tu zebranych odczytuje go inaczej niż intencje, które przyświecały jego wprowadzeniu. Wiadomo, że obowiązują przepisy techniczne odnośnie odległości budynków tj. 3 m bez okien i 4 m z oknami – dodał pan Korpanty. Rodryg Czyż zapytał kolegów radnych jak ten przepis odczytują? Za chwilę będziemy podnosić ręce nad jego uchwaleniem. Odpowiedział radny Domała, że jest za tym aby ten przepis usunąć.

W planie ustala się nakaz sytuowania nowej zabudowy w taki sposób, aby ściany budynku były równoległe przynajmniej do jednej ściany granicy działki. Pan Mikucki stwierdził, że domu nie da się zbudować z jednej ściany, muszą być co najmniej trzy. Tego po prostu nie da się zrobić! W jaki sposób ściany mają być równoległe do granicy – pytał? Pan Rosłan zapytał zebranych czy taki zapis spowoduje, że ten plan zostanie uchylony? Odpowiedział M.Tracz który stwierdził, że ten zapis jest nielogiczny, ale również niebezpieczny z punktu widzenia trwałości planu. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał wybudować dom, to starosta stwierdzi, że projekt jest niezgodny z MPZP i obywatel ten pójdzie do sądu, aby uchylić plan właśnie z tego powodu. Z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe.

Pan Korpanty przy omawianej kolejnej uwadze, powiedział, że jego postawa w tej dyskusji jest bardzo asertywna w przeciwieństwie do kilku osób tu zebranych i przywołał orzecznictwo sądów, które zna przypadki uchylania planów, w których określona była stawka zero. Przepisy nakazują gminie pobierać opłaty i oznacza to, że nie może być zapisu o stawce zero. Proponuję, aby był zapis w planie, że nie ma przesłanek do poboru takiej opłaty i wtedy taki zapis jest oczywisty. A.Mikucki przywołał do stawki zero wyrok NSA z 9.02.2018 r. i wskazał, że zgodnie z wyrokiem MPZP określa opłatę renty planistycznej. Pan Rosłan odpowiedział, że nie zna wszystkich wyroków sądów, natomiast ważne jest to, że jeżeli można stwierdzić, że nie następuje wzrost wartości to musimy ustalić stawkę zero. Pan Mikucki zadał pytanie: czy zatem, aby dochować procedury wynikającej z przepisów i orzecznictwa sądowego nie powinno się wprowadzić minimalnej opłaty 1%?

Głos w sprawie uwag zabrał biorący udział w spotkaniu mecenas inwestora. Wydał oświadczenie, że uchwalenie MPZP w tym kształcie wiązać się będzie z uniemożliwieniem braku inwestycji mojego mocodawcy, na które uzyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku. Wiązać się to będzie z wystąpieniem o odszkodowanie. Pan mecenas za zgodą przewodniczącego komisji odniósł się do samej inwestycji, która jego zdaniem oraz p. Marcina Chełkowskiego (projektanta instalacji) jest przedstawiana nie do końca z faktami. 1. To nie będzie największe wysypisko śmieci w Europie. 2. To ma być zakład, w którym będzie odbywała się selekcja odpadów zbieranych selektywnie. 3. Nie jest planowane składowisko odpadów zmieszanych. 4. Obszar wysypiska to 23 h, a nie 43 h. 5. Składowisko będzie miało marginalne znaczenie jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko. To są półprawdy – odpowiedział natychmiast mecenasowi Adam Mikucki. Pozwolenie na budowę było podzielona na dwa etapy, a to co usłyszeliśmy jest w pierwszej jego części. Decyzja środowiskowa wyraża zgodę na składowanie odpadów zmieszanych, ale również paliw RDF i odpadów niebezpiecznych. Zaproponował panu mecenasowi dyskusję, ale najlepiej w oparciu o posiadane dokumenty. M. Tracz podkreślił, że wszystko to co przedstawił pan mecenas jest sprzeczne z dokumentami, które są w nasielskim urzędzie. Pani Strzelecka stwierdziła, że jeżeli radni chcielibym aby w jakiś sposób było na tym terenie wysypisko, to takiego planu nie można uchwalić, ponieważ nasze studium musi być zgodne z planami nadrzędnymi, a one tego nie przewidują.

Radny Pacocha zadał pytanie planiście UM, czy w przypadku uchylenia planu przez wojewodę, dostanie pan wynagrodzenie czy dalej będzie pan kontynuował prace naprawcze za te same pieniądze? Pan Rosłąn odpowiedział, że zgodnie z umową musimy wprowadzić przepisy naprawcze bez dodatkowych kosztów.

Pan Mikucki zapytał o dalsze prace nad uwagami. Czy pan burmistrz planuje jakieś spotkanie, aby je omówić. Odpowiedział pan Świderski, że procedura biegnie dalej i teraz to rada na sesji będzie decydować o uwagach w głosowaniu. Pan Rosłan dodał, że formalnie burmistrz nie może już nic zrobić, ale stosuje się praktykę, że burmistrz robi autokorektę do swojego zarządzenia lub najprostszy sposób to ten, o którym wspomniał pan przewodniczący – czyli głosowanie rady i ewentualne przyjecie poprawek.

Pan Świderski zapytał planistę UM: czy wniesione uwagi spowodują prace nad planem od nowa? Pan Rosłan odpowiedział, że są pewne uwagi, które spowodowałyby rozpoczęcie procedury od nowa np. wyłożenie planu. Nie widzę żadnych uwag, które by spowodowały konieczność uzgodnień. M.Tracz zaapelował do panów Ruszkowskiego i Rosłana, aby plan wyłożyć jeszcze raz i go poprawić o wniesione uwagi. Pan Tracz dodał, że inwestor jest deweloperem i specjalizuje się w unieważnianiu planów, co zrobił już min. w Warszawie. Jest pełen obawę, że jakiś tam plan dla małej gminy Nasielsk nie będzie większym problemem dla prawników reprezentujących inwestora, a wtedy my mieszkańcy rozliczymy radnych i burmistrza, który obiecał, że wysypiska nie będzie. Pan Świderski speuntował tę wypowiedź, że jest optymistą i pewny, że jeśli rada uwzględni uwagi, o których tu mówimy, to plan zostanie przyjęty i będzie obowiązywał długo. A jeżeli wojewoda będzie miał jakieś uwagi, to będzie mieli jeszcze czas, aby je wprowadzić. Moim zdaniem nie powinniśmy odsuwać decyzji rady w czasie, tylko ten plan uchwalić. Aby utwierdzić się w tym przekonaniu, pan przewodniczący zadał pytanie obu planistom: czy dobrym pomysłem jest uwzględnienie tych uwag i uchwalenie planu oraz poddanie go weryfikacji wojewody? Pan Korpanty odpowiedział, że przedstawiciel inwestora na pewno zaskarży ten plan. W takim razie lepiej jest go uchwalić, bo wtedy będziemy mieli uwagi. To nie powinno mieć wpływu na jakikolwiek termin związany z inwestorem. Pan Rosłan stwierdził, że byłby zdziwiony gdyby inwestor nie próbował zaskarżyć planu do sądu, ponieważ są to dla niego pieniądze, ale pozostaje pytanie czy znajdzie powód, aby sąd plan unieważnił. W uzupełnieniu do wypowiedzi przedmówcy pana Korpantego dodał, ze wojewoda musiałby znaleźć naprawdę ważny powód, a moim zdaniem takiego problem dotychczas nie znalazłem. Pan Rosłan dodał, że wojewoda obecnie stosuje taki zabieg, że uchyla fragment planu lub cały plan, ale tylko wtedy kiedy jest on związany z naruszeniem procedury planistycznej.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny” – relacja III sesji

„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny. Inwestowanie w obiekty, które będziemy odświeżać i remontować dla poprawy wizerunku miasta Nasielska, powinny być drugorzędne. Ważniejsze są remonty dróg, z którymi zmagają się mieszkańcy zakładając kalosze wiosną podczas roztopów” – Rodryg Czyż

III sesja odbyła się 27.12.2018r.i dotyczyła min. pieniędzy oraz zdrowia – czyli tego co wielu z nas z pewnością usłyszało podczas niedawno składanych sobie nawzajem życzeń Bożonarodzeniowych.

Pan Burmistrz na początku sesji zdał relację ze swojej pracy, mówiąc o: udziale w szkoleniu „Zielone mosty Narwi”, wpłynięciu raportu Wód Polskich oraz konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko planowanego zakładu „lakiery do paznokci” na ul. Elektronowej, wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko zakładu produktów betonowych (po zakładzie Instal w Starych Pieścirogach) – raport ten jest obecnie procedowany. Przeniesienia podziemnego zbiornika na propan butan (50 m3) na ul. Elektronowej. Budowie farmy fotowoltaicznej w Popowie Borowym na działce nr 34 o mocy > 3 MW. Wpłynięciu uwag do MPZP w Jaskółowie od sześciu podmiotów. Burmistrz poinformował również o trwających pracach budowy kanalizacji w Nasielsku oraz ul. Słonecznej oraz budowie sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Burmistrz przekazał informację, że trwają prace w UM nad kartą seniora, która uprawniałaby do zniżek na zakupy oraz usługi. Na koniec Burmistrz poinformował o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia z dofinansowania sprzętu OSP za 2018 r.

Czy wśród 6 pism jest pismo od p. Weredy i czy wniesione przez niego uwagi zostaną uwzględnione – takie pytanie p.Burmistrzowi zadał radny Rodryg Czyż. Burmistrz odpowiedział, że takie pismo z uwagami od inwestora wpłynęło, ale jego uwagi nie będą uwzględnione. Dodał, że część uwag od innych podmiotów będzie uwzględniona.

Na temat uwag dotyczących MPZP wypowiedział się p. Tracz ze stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk”. Zapytał p. Burmistrza, dlaczego stowarzyszenie nie otrzymało kserokopii złożonych uwag w trybie dostępu do informacji publicznej. Pan Tracz nie rozumie skąd taki problem i niechęć pracowników UM na skserowanie kilku stron i wyznaczenie terminu do uzyskania informacji do dwóch miesięcy, zwłaszcza, że bez trudu otrzymaliśmy informację w tym samym trybie od wójta Wieliszewa. Złożone przez gminę Wieliszew uwagi, pokrywają się z uwagami złożonymi przez nasze stowarzyszenie.Burmistrz odpowiedział, że uwagi będą zamieszczone na stronie internetowej UM. Pan Tracz dopytał również dlaczego Burmistrz Nasielska odpowiada na swojej stronie słowami „odpowiadając na zarzuty”. Stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” wspiera UM i Burmistrza. Chcemy, aby Burmistrz stanowczo działał, tak jak informacja na zamieszczonym banerze przed UM, że wyraża pan stanowczy sprzeciw przeciwko ZZO Jaskółowo. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie Radę w oparciu o wiedzę planistów, którzy z nami współpracują, tak aby Radę merytorycznie przygotować do dyskusji. Pan Tracz dopytał również o geodetów, którzy w dniu 17.12.2018 r. mieli wykonywać czynności na działkach w Jaskółowie, a ich nie było. Pan Ruszkowski odpowiedział, że geodeci nie dotarli i sąd przesunął termin (nie wiemy jeszcze na kiedy). Burmistrz nie znał dokładnie udzielonej wypowiedzi w Internecie (pismo Burmistrz podpisał osobiście – autor) i o wyjaśnienie poprosił p.Jadzię (pisownia oryginalna). Pani Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że Burmistrz nie miał obowiązku powiadamiania prokuratury, ale Burmistrz również nie miał wiedzy na temat, że decyzja jest procedowana u Marszałka. Burmistrz otrzymał tylko decyzję Marszałka do wiadomości bez załącznika, ponieważ nie był stroną. Pani Kierownik przekazała, że w obecnej sytuacji Burmistrz nie może być stronniczy i jako przykład podała skargę inwestora, która jest w SKO, a odnosząca się do samorządu gminy Nasielsk, że wypowiada się jednoznacznie (stronniczo). Po wypowiedzi p. kierownik głos zabrał jeszcze raz p. Tracz, który wskazał na fakt posiadania wszelkich informacji przez Burmistrza po tym jak stowarzyszenie złożyło informację do pana Burmistrza wraz z opinią prawną o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan Tracz odniósł się również do kwestii ewentualnego odszkodowania. Przypomniał Burmistrzowi, że wielokrotnie mówił, że gmina nie będzie musiała płacić odszkodowania z tytułu wprowadzonego MPZP. Marcin Tracz przypomniał słowa Ministra Środowiska p. Kowalczyka, które padły na marszu w Nasielsku, że jeżeli wprowadzony MPZP wejdzie w życie, to inwestor będzie mógł domagać się odszkodowania. W sprawie uwag do planu zabrał głos radny Świderski, wypowiadając się jako przewodniczący komisji, która będzie rozpatrywała uwagi odrzucone przez Burmistrza i być może wtedy zapadną decyzje, aby te uwagi uwzględnić w planie. Stwierdził, że Rada będzie procedowała nad planem zgodnie z regulaminem i ostatnim jego etapem będzie rozpatrzenie uwag.

Z mieszkańców głos zabrał Jarosław Ruciński. Zadał pytanie Burmistrzowi dlaczego została zmieniona konstrukcja dachu sali w Popowie Borowym, a także przypomniał pytanie byłego radnego p. Ostaszewskiego jaki był koszt pierwotnego planu i ile kosztował projekt zamienny. Zadał również pytanie skarbnikowi czy już policzył kwotę uzyskanego dofinansowania 25 mln zł. Ostatnie pytanie dotyczyło odbioru śmieci i czy mieszkańcy mogą liczyć na bonifikatę, jeśli usługa nie została zrealizowana. Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie zmiana konstrukcji dachu wynika z projektu zamiennego, ale obiecał że sprawdzi dokładnie tę informację. Kwestia śmieci to jest ogromny problem naszej gminy. Z uwagi na błąd, który jest w uchwale Marszałka Województwa Mazowieckiego, instalacja w Ciechanowie nie chce od nas odebrać śmieci. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców przyjdzie do UM z wnioskiem o zapłatę za nieodebrane śmieci, to oczywiście UM zapłaci. Temat odbioru śmieci, a także jego usprawnienia i uszczelnienia został kontynuowany przez pana Józefa Zawadzkiego. Pan Józef podał przykład z innej gminy gdzie mieszkańcy zużyty popiół oddają w oddzielnych pojemnikach. Zapytał również czy mieszkańcy korzystający z gazu mogą liczyć na bonifikatę w kosztach za odpady. Burmistrz odpowiedział, że przyjęty system segregacji w gminie Nasielsk opiera się na deklaracji z podziałem na odpady segregowane, do których namawiam wszystkich mieszkańców oraz niesegregowane, które będą coraz droższe. Burmistrz dodał, że pomysł z dodatkowym pojemnikiem zostanie rozważony w UM. W temacie odbioru odpadów zabrał głos radny Andrzej Pacocha. Stwierdził, że ta sama firma, która odbiera odpady w Nasielsku również obsługuje gminę Winnica i tam nie ma problemu z wywozem śmieci.

Sołtys Jaskółowa poparła wniosek, wielokrotnie składany przez mieszkańców do Burmistrza o spotkanie w sprawie MPZP. Pani Nowosielska poruszyła również problem rejestracji do przychodni zdrowia w Nasielsku, a także braku dyżuru pediatry w godzinach popołudniowych. Odpowiedź padła od pana Lubienieckiego, który poinformował, że od nowego roku będzie zatrudniony pediatra w wymiarze pełnego etatu jako trzeci lekarz, a także będzie możliwość zapisywania się do lekarza drogą elektroniczną.

Zorganizowanie spotkania w sprawie MPZM dla Jaskółowa zadeklarował radny Świderski. Stwierdził, że jako przewodniczący komisji infrastruktury, gdzie trafią uwagi do MPZP, planuje zaprosić szerokie grono: wszystkich radnych, wszystkich autorów uwag do planu, Burmistrza i kierowników wydziałów oraz projektantów. Będziemy dyskutować nad uwagami, których nie uwzględnił Burmistrz, ale nie na zasadzie udowadniania sobie racji, tylko pochylimy się nad istotnym wpływem uwag na plan.

Radny Fronczak podjął temat zmiany właścicieli działki, na którym była termoliza (piroliza). Jego zdaniem warto tym tematem się zainteresować co nowi właściciele chcą tam otworzyć. Burmistrz odpowiedział, że chce zmienić cały plan na tym terenie, tak aby ograniczał przemysł uciążliwy. W obecnej chwili pracujemy nad rozeznaniem cenowym w celu określenia kosztów zmiany planu.

Następnie Rada przystąpiła do przyjęcia kilku uchwał, z których najważniejsze dotyczyły prognozy finansowej, uchwały budżetowej, programu rządowego „posiłek w szkole na lata 2019-2023” oraz programu niskiej emisji dla gminy Nasielsk.

Głos w sprawie uchwał związanych z budżetem głos zabrało czterech radnych: Czyż, Pacocha, Fronczak i Domała.

Odpowiadając na jedno z pytań p. Czyża, dotyczącej zwiększenia pozyskania środków w wieloletniej prognozie finansowej skarbnik gminy Nasielsk dodał, że od 6-7 lat podatki w naszej gminie są na takim samym poziomie, a inflacja idzie w górę. Wpływy z podatków to większe wpływy do budżetu, ale to radni o ich wysokości decydują. Radny Czyż dopytał o projekty, które już długo leżą w szufladach naszej gminy, a które nie są uwzględnione w planie finansowym przygotowanym przez Burmistrza. Pytał: czy to oznacza, że projekty te odkładamy do archiwum? Burmistrz odpowiedział, że nie i o ile będzie taka możliwość, to będzie składał wniosek o przesunięcie środków. Następne pytanie p. Czyża dotyczyło remontu domu nauczyciela, na który jest przeznaczona kwota 700 tys. zł. Czy na ten remont został przygotowany wniosek o dofinansowanie? Burmistrz odpowiedział, że na chwilą obecną wniosek taki nie został przygotowany, ponieważ najpierw musimy wpisać udział własny do budżetu, a dopiero później aplikować o środki zewnętrzne. Dodał, że w chwili obecnej nie ma naboru na takie inwestycje, a dokumentację projektową już mamy – co prawda jest ona już dosyć stara (od 2014r), ale nadal aktualna. W odpowiedzi radny Czyż stwierdził, że przygotowanie wniosku na dofinansowanie, to nie jest kwestia jednego miesiąca. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania z zewnątrz, to remont domu nauczyciela gmina zrealizuje w 100% ze środków własnych. W ubiegłym roku była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację, ale gmina nie skorzystała z tej drogi. Czy nie powinniśmy w takim razie zastanowić się nad rozlokowaniem środków w budżecie na takie inwestycje, na które można uzyskać dofinansowanie? Zdaniem p. Czyża szkoda jest wydawać pieniądze na realizację posiłkując się tylko i wyłącznie budżetem gminy. Radnego Czyża poparł radny Pacocha, który zaproponował, aby inwestycje gminy były planowane dużo wcześniej z wyprzedzeniem kilkuletnim.

Radny Pacocha poruszył kwestię zwiększenia o 2 mln zł wydatków w budżecie na oświatę. Pytał, do których szkół najwięcej gmina dołoży? Odpowiedź pana skarbnika, że kwota ta wynika z arkusza kalkulacyjnego nie przekonała pana radnego. Pan radny pytał również Burmistrza czy są już wyznaczone odcinki dróg przeznaczone na modernizację. Burmistrz odpowiedział, że nie. Radny Pacocha zadał jeszcze pytanie: na jakie lata jest przewidziane zrobienie kanalizacji całościowej w Nasielsku. Burmistrz odpowiedział, że gmina ma przygotowaną dokumentację na pozostałą cześć miasta, ale nie jest w stanie odpowiedzieć, w którym roku może to się zakończyć.

Radny Fronczak przedstawił problem istniejący od wielu lat dotyczący przebudowy ul. Przytorowej. Zapytał pana Burmistrza, dlaczego ta inwestycja nie została uwzględniona w projekcie. Burmistrz odpowiedział, że zamierza problem dojazdu do posesji w pasie należącym do kolei rozwiązać kompleksowo i bezkosztowo poprzez wystąpienie do sądu o zasiedzenie i przejęcie gruntów, a nie korzystać z przepisów specustawy.

Radny Domała zapytał o zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek OSP. Stwierdził, że w marcu zostaną złożone do Burmistrza potrzeby od jednostek OSP. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli takie potrzeby zostaną zgłoszone, to będzie wnioskował o przesunięcie środków z budżetu.

Pan Tracz wyraził swoje obawy, że nie znalazły się w budżecie środki przewidziane na ścieżkę rowerową, której uchwała czeka na zrealizowanie przez Burmistrza od poprzedniej kadencji (ścieżka rowerowa prowadząca do ZZO Jaskółowo, która miała przyczynić się do zablokowania planowanej inwestycji – autor).

Ostatecznie budżet został przyjęty 11 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się od głosu (radni: Czyż, Pietras, Pacocha). Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, który jego zdaniem ma wiele wyzwań, ale powinien przynieść satysfakcję mieszkańcom i radnym.

Kolejną uchwałą, która spowodowała dłuższą dyskusję był „Program niskiej emisji dla gminy Nasielsk”. Kilka pytań zadał radny Świderski: Czy w ciągu roku gmina będzie w stanie wymienić zapisane w programie 200 kotłów? Czy gmina ma takie moce przerobowe? Pan radny przytoczył dane z dotychczasowej wymiany. W 2016 wymieniono – 13 kotłów, a w 2017 – 33 kotły. Czy program przewiduje oprócz wymiany na kocioł gazowy, biomasę czy pompę ciepła, również wymianę na kocioł węglowy o wyższej klasie? Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Środowiska. Gmina Nasielsk znalazła się niestety w grupie 96 gmin na 314, które są objęte programem niskiej emisji oraz zostaliśmy zobligowani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do zmniejszenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Są określone terminy na wymianę kotłów przez mieszkańców. Dotychczasowy koszt, który musiał ponieść mieszkaniec w związku z wymianą pieca kształtował się na poziomie 1000 zł, ale jak słusznie zauważył pan radny, tylko niewielka ich ilość została wymieniona. Pani Szymańska dodała, że będą kontrole, które zweryfikują wymianę tzw. kopciuchów. Program zakłada również wymianę pieca na węglowy o wyższych parametrach, spełniających normy eksploatacyjne (5 klasy). Pani kierownik zachęca do kontaktu bezpośrednio z WIOŚ, ponieważ pracują tam osoby, które będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, a my z uwagi na to, że nie jest to nasz program, być może na nie wszystkie pytania będziemy mogli odpowiedzieć. Poza tym wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Pan Świderski zaproponował Burmistrzowi, aby zaangażował się – zgodnie z założeniami programu – w debatę ze spółką gazową. Pan radny podał przykład kilku miejscowości z naszej gminy, które chcą przyłączyć się do gazociągu, niestety bezskutecznie. Burmistrz odpowiedział, że jest częstym gościem w Ciechanowie i niestety decyduje tu aspekt ekonomiczny. Im więcej chętnych, tym większe możliwości uzyskania zgody na budowę gazociągu. Obecnie UM rozwiązuje problem gazyfikacji na Starych Pieścirogach, które otworzą drogę na dalsze miejscowości. Radny Sawicki stwierdził, że osobiście powiadamiał mieszkańców, że jest możliwość przyłączenia się Starych Pieścirogów do instalacji gazowej od strony Kosewy. Niestety napotkaliśmy problemy ze strony zakładu. Pan Burmistrz obiecał, że sprawdzi tę informację.

Radny Czyż wyraził swoje obawy co do spełnienia norm programu niskiej emisji, motywując to swoimi wyliczeniami. Podkreślił, że ten program powinniśmy realizować rok do roku. Musimy już dziś wziąć się do pracy, ponieważ jeżeli będziemy dalej propagować ochronę środowiska jak do tej pory to robimy i czekać na mieszkańców, aż sami do nas przyjdą, to nie zrealizujemy tego planu. Powinniśmy wyjść z informacją do mieszkańców, że pyły PM 10 i PM 2,5 są śmiertelnie niebezpieczne dla nas. Zapytał również o jeden z wymogów programu, którym jest sprzątanie ulic na mokro. Czy ZGKiM zakupiło jakiś sprzęt żeby ten zapis realizować? Odpowiedzi udzieliła pani kierownik ZGKiM, że w chwili obecnej nie ma takiego pojazdu. Pan Czyż zaproponował, aby dokonać zakupu takiego pojazdu. Dodał, że wielu mieszkańców jest zdegustowanych widokiem naszych ulic. A sprzątanie ulic tylko po zimie i to przez brygady wyposażone w łopaty nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Radny Świderski poparł wypowiedź przedmówcy dodając, że mielibyśmy dwa w jednym: czyste ulice i zrealizowalibyśmy plan. Pan Ruszkowski odpowiedział, że mieliśmy sprzęt, który przez poprzednika został sprzedany (p.Arciszewski – autor). Rozmawiałem z panią kierownik w ubiegłym roku (w 2017 r.) o bilansie potrzeb zakupu, ale nie wiem czy to rozeznanie zrobiła. Burmistrz dodał, że ma również problem z podpisaniem porozumienia sieci dróg, które nie stanowią własności gminy.

W temacie pyłów PM głos zabrał Marcin Tracz, który powiadomił Burmistrza, radnych i mieszkańców, że stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” zamontowało czujniki, które monitorują jakość powietrza w naszej gminie i niestety normy są bardzo przekroczone.

W końcowej dyskusji podczas wolnych wniosków, głos zabrał radny Czyż. Pytania dotyczyły: Czy inspektor nadzorujący budowę sali sportowej w Popowie Borowym nadal pełnić będzie swoją funkcję? Czy powstał kosztorys naprawczy budowanej sali? Czy prawdą jest, że pan Krawiec będzie finansował prace naprawcze z własnego budżetu, a nie ubezpieczyciel? Czy sprawa niespełnienia norm okien w budowanej sali została już wyjaśniona? Pan Burmistrz odpowiedział, że pan Krawiec zadeklarował, że poniesie pełne koszty naprawy. Natomiast inspektor zostaje – dodał Burmistrz. Nie kryjąc zdziwienia głos zabrał radny Świderski, który przypomniał słowa Burmistrza z poprzednich sesji, na których informował radnych, że inspektor został zwolniony. Pan Ruszkowski odpowiedział, że pomimo próby zwolnienia inspektora, musieliśmy po konsultacji z biurem prawnym, które stwierdziło, że nie możemy tego pana zwolnić, odstąpić od naszej decyzji. Na dalsze pytania odpowiedział p.Kasiak. Został wymieniony wkład szybowy i dołączony certyfikat. Wina powstała z winy producenta. Projektant dostarczył kosztorys naprawczy, którego wartość wynosi 70 tys. zł. Radny Czyż odniósł się do tej kwoty i powiedział, że jest ona zadziwiająco niska przy całej inwestycji, a prace naprawcze wymagają nakładów finansowych. Jeśli pan Krawiec będzie ponosił koszty z własnego budżetu, to jestem pełen obaw co do rzetelności wykonania tych prac – dodał. Pan Pacocha przekazał Burmistrzowi informację, którą uzyskał od kilku mieszkańców, że firma Deta Company nie płaci swoim podwykonawcom. Czy pan Burmistrz miał wcześniej takie sygnały. Burmistrz odpowiedział, że nie. Pan Świderski uzupełnił, że rozumie w takim razie, że pan Burmistrz sprawdzi tę informację czy jest ona prawdziwa, czy też nie. Ostatnie kilka pytań było zadanych przez radnego Czyża; Czy kwestia nasadzeń na rondo została już rozwiązana? Kto zajmuje się administracją podwórka Nivea i dlaczego tam nie ma zamontowanej furtki? Burmistrz odpowiedział, że nasadzenia na rondzie nie były jeszcze przez UM rozpatrywane, a zarządzaniem podwórkiem Nivea zajmuje się ZGKiM. Pani kierownik Rutkowska stwierdziła, że furtka jest systematycznie niszczona i obecnie znajduje się w naprawie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List otwarty w sprawie sesji nadzwyczajnej w Nasielsku

Z przykrością i ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy fakt powołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku już w najbliższy wtorek 22 stycznia 2019r. w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa. Czy coś wydarzyło się nadzwyczajnego o czym mieszkańcy nie wiedzą? A może trzeba jak najszybciej „przenieść” problem poza gminę?

Jeśli Rada Miejska w Nasielsku przyjmie plan w obecnym brzmieniu, to za niewystarczającą jakość opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego solidarnie będą odpowiadali Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Naczelnik Wydziału Bożena Strzelecka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Radni Rady Miejskiej w Nasielsku głosujący za przyjęciem planu w obecnej formie. W przypadku gdy inwestor wygra sprawę w sądzie o uchylenie ww. planu to odpowiedzialni za to będą wyżej wymienieni.

Pośpiech w przypadku planu, który zawiera szereg błędów zgłoszonych przez Wójta gminy Wieliszew, mieszkańców gminy Nasielsk oraz Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w konsultacji z uprawnionymi planistami jest działaniem niekorzystnym dla mieszkańców całej gminy. Naszym celem nie powinno być uchwalenie jak najszybciej złego planu zagospodarowania, a uchwalenie możliwie najlepszego planu zagospodarowania aby chronił mieszkańców przed niekorzystną inwestycją w długim okresie.

APELUJEMY do Pana Przewodniczącego i Radnych gminy Nasielsk o przesunięcie terminu sesji tak, aby specjaliści od planu zagospodarowania mogli dokładnie i bez błędów przygotować plan zagospodarowania dla Jaskółowa. Procedura przygotowywania planu już trwa od wielu miesięcy i nie ma potrzeby przyspieszania jego uchwalania ponieważ terminy w tej sprawie nie są tak istotne co jakość opracowania. Radni też muszą mieć czas zapoznać się z tematem.

APELUJEMY także o powołanie niezależnych planistów i przeprocesowanie całego planu, aby nie zawierał żadnych błędów czy chociażby wątpliwości.

Uchwalenie planu w obecnym kształcie nie jest dobrą decyzją dla mieszkańców i dla naszej gminy.

List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo
List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo