Ponad 31 mln zł dla Pomiechówka

Gratulacje za odwagę i długofalowe planowanie inwestycji. Brawo dla Wójta Pomiechówka pana Bieleckiego a przede wszystkim zespołu ludzi, którzy wiedzą jak pisać, rozliczać i wdrażać projekty. Świetna współpraca pracowników Urzędu Gminy przekłada się na lepszy standard życia mieszkańców. Szacunek.

Obsługa kredytów zapewne pochłania część budżetu jednak taka strategia inwestowania sprzyja szybszemu rozwojowi, z którego korzyści dla mieszkańców są większe niż odsetki.

#OdPomysłuDoDotacji 💪Ponad 31 mln zł wsparcia z #RPOWM i budżetu państwa trafi do Pomiechówek Nad Wkrą Fundusze…

Gepostet von Fundusze dla Mazowsza am Dienstag, 11. Juni 2019

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Druga część relacji z VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Odpowiedzi udzielę na piśmie” – Bogdan Ruszkowski

Kolejny etap VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23.05.2019 to „interpelacje i zapytania mieszkańców”. Jako pierwszy głos zabrał mecenas Karol Podgórny, reprezentujący mieszkańców Psucina. Co prawda możliwość wystąpienie pana mecenasa budziła wątpliwość pana Kordowskiego twierdząc, że „nie jest mieszkańcem”, ale po udzielonym instruktażu „aby się przedstawił i zadał krótkie pytania” pan mecenas zapytał burmistrza Nasielska czy zna orzeczenie NSA z dnia 17.01.2018 r., które mówi, że przy wydaniu decyzji dotyczących planowanych przedsięwzięć na środowisko, powinno być wzięte pod uwagę kumulowanie się oddziaływań. Nieuwzględnienie takiego skumulowanego oddziaływania, powoduje że decyzje, które zostały wydane są z naruszeniem prawa. Pan Podgórny zapytał również, „czy kancelaria prawna miała merytoryczny wgląd do dokumentacji celem uniknięcia wątpliwości”?

Odpowiedzi udzielił mecenas Nieścior. Twierdząc że zna wszystkie wyroki sądów nie tylko te, które zapadły, ale również, które zapadną w przyszłości. „Wszystko jest pod kontrolą, prowadzone przez fachowców i analizowane. Proszę nie mieć tutaj obaw”.

W imieniu mieszkańców ul. Tuwima głos zabrała pani Banaszkiewicz „kiedy i w jakim terminie będzie ujęte położenie asfaltu na końcu naszej ulicy”? Pan burmistrz odpowiedział, że „po rozstrzygnięciu przetargu na ul. Wyszyńskiego, przystąpimy do realizacji tego zadania”.

Pytania Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Kolejne pytania zadał Marcin Tracz, które były skierowane do radnego Gersa. Dotyczyły: sprostowania wypowiedzi pana radnego o tym, że pan burmistrz nie pozwala się podłączyć do kanalizacji oraz wypowiedzi w Życiu Nasielska, że zagraniczni inwestorzy zostali zniechęceni przez garstkę osób. „Jakie i jacy inwestorzy zostali zniechęceni oraz jaka to garstka osób”. Pan Tracz przekazał panu radnemu uwagi jakie stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk złożyło do decyzji środowiskowej dla rozlewni lakieru. Uwagi dotyczyły: zamontowania czujników powietrza, cyklicznych szkoleń i doposażenia strażaków OSP w temacie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych – „czy to mogło wystraszyć inwestora” – dopytywał pan Tracz.

Marcin Tracz zapytał również pana burmistrza, który udzielił podziękowania radnym, którzy mimo nacisku z różnych środowisk nie ulegli presji i uchwalili MPZP dla Jaskółowa. „Kto wywierał presję na grupę radnych, jaka to była presja i czy wywieranie nacisków nie powinno być zgłoszone do prokuratury” – dopytywał pan Tracz.

Kolejne pytania Marcina Tracza dotyczyły: terminu wymiany lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej (termin minął w maju); przyczynach nie otrzymania dofinansowania na budowę sali sportowej w Popowie Borowym i Budach Siennickich „jakie argumenty burmistrza i radnych przemawiały, aby wybudować te sale ze środków własnych, pomimo, że burmistrz mówił, iż dofinansowanie nie jest zagrożone; jakie są przyczyny niedotrzymania terminu oddania sali w Popowie Borowym do użytku (termin minął w maju); czy burmistrz zbadał wypłacalność firmy Deta Company swoim podwykonawcom; dlaczego radni po raz kolejny nie zabezpieczyli kwoty w budżecie na ścieżkę rowerową w Jaskółowie (inwestor ma sprawę w sądzie o drogę konieczną); którędy będzie przebiegać obwodnica podczas prac budowy ronda w Pniewie?

Niedziałający wodociąg

Ostatnią sprawą z jaką pan Tracz zwrócił się do pana burmistrza było pytanie o zrezygnowanie z mediacji przez władze Nasielska w sprawie przyłącza wodociągowego do jego domu. Pan Tracz przedstawił swój problem, który próbuje rozwiązać od 3 lat. „Muszę zapłacić za niedziałające przyłącze wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, a wody w domu dalej nie mam. Na mojej posesji do źle zabezpieczonej studzienki wpadło dziecko, a takich posesji ze źle zabezpieczonymi studzienkami na terenie Paulinowa i Żabiczyna jest więcej. W każdej chwili może dojść do tragedii. Warto, aby gmina jeszcze raz przyjrzała się temu wodociągowi”.

Burmistrz odpowiedział, że „bezpieczeństwo jest najważniejsze i będzie to skontrolowane”. Na pozostałe pytania odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny Gers odpowiedział, że „szczegółowo odpowie na piśmie, ale podczas programu TV padło takie zdanie, że burmistrz nie pozwala się podłączać do nowej kanalizacji. Nie wiem dokładnie kto to powiedział”.

Progi zwalniające

Pani Aldona Sucharzewska zapytała: „czy na ul. Lipowej w Psucinie zostało skontrolowane zamontowanie progu zwalniającego” (temat ten był poruszany na komisji). Pani Sucharzewska zapytała również o motyw negatywnej odpowiedzi na pismo skierowane do burmistrza Nasielska. „Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy nie muszą się znać na przepisach, a nasza petycja dotyczyła sprzeciwu lokalizacji inwestycji. Jedno słowo „budowy” zaważyło, że burmistrz nam odpowiedział, że nie jest kompetentny do rozpatrzenia naszego wniosku ze względu na brak kompetencji z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej. Czy nie można interpretować tych petycji po ludzku” – pytała pani Sucharzewska.

Pan Ruszkowski odpowiedział, że „próg zwalniający miał sprawdzić wydział i informację przekazać do radnych. Widocznie ten temat jest jeszcze w obróbce”. A w sprawie petycji odpowiedzi udzieliła pani kierownik Strzelecka „kompetencje z zakresu prawa budowlanego, należą do starosty”.

Problemy w SP 2 w Nasielsku

Broniący dobrego imienia swojego dziecka głos zabrał pan Ryszard Piątkowski. Zadał pytanie do radnych, a przede wszystkim do przewodniczącego Lubienieckiego: „czy zapoznaliście się panowie radni z notatką pani dyrektor jak znęca się psychicznie nad moją córką. Czy przed głosowaniem w sprawie skargi na panią dyrektor SP 2 w Nasielsku, zapoznaliście się panowie z zawiadomieniem z prokuratury przeciwko tej dyrektor. Można stawać w obronie pani dyrektor, a mojego dziecka nie”?

Sytuację próbował uspokoić i wyjaśnić mecenas Nieścior. „Na moment rozpatrywania skargi nie było informacji ani z kuratorium, ani z prokuratury. Komisja ma swój statutowy zakres kompetencji i nie może zastępować prokuratury, a sam fakt wniesienia zawiadomienia nie przesądza o winie. Poza tym komisja ma takie uprawnienia, aby po wpłynięciu nowych dowodów, zebrała się jeszcze raz”.
„Odniosłem wrażenie, że pan i małżonka wyszliście zadowoleni z komisji. Miały odbyć się mediacje z panią dyrektor” – powiedział radny Świderski. Pan Piątkowski chciał panu radnemu odpowiedzieć, ale prowadzący sesję pan Kordowski przerwał wypowiedź i poprosił o „konkretne pytania, albo odbieram panu głos”.

W obronie pana Piątkowskiego wypowiedział się pan Mikucki. „Informowałem radnych, że jest wszczęte śledztwo przeciwko konkretnej osobie. Czy wy coś z tą informacją zrobiliście? Czy zwróciliście się do prokuratury o potwierdzenie? Jeśli nie to dlaczego”? Odpowiedział pan Kordowski „czy radni mają się odnieść do pana wiadomości? Jeżeli byłoby coś na rzeczy, to prokuratura by nas powiadomiła”.

Ścieżka rowerowa w Jaskółowie i pomoc publiczna

Pan Mikucki przytoczył treść uchwały RM z kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia ścieżki rowerowo-pieszej w Jaskółowie. „Pytałem radnych o tę sprawę, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Jakie pan burmistrz Nasielska przez rok i miesiąc podjął czynności w tej sprawie. Toczy się przed sądem sprawa o drogę konieczną dla inwestora. O tym fakcie pan burmistrz nie poinformował radnych”. Kolejną sprawę, którą poruszył pan Mikucki było wyłączenie osób w postępowaniu na podstawie art. 24 kpa. „W 2017 r. udzielono pomocy publicznej min osobom: Ruszkowski Bogdan i Joanna i Lubieniecki Jerzy i Aniela. Czy pracownicy UM byli wyłączeni przy podejmowaniu tej decyzji”? Pytanie o nadzór i naliczanie odsetek za nieterminowe oddanie sali w Popowie Borowym, również padło ze strony pana Mikuckiego. „Dlaczego do tej pory nie ma wśród radnych nici empatii, zwłaszcza u radnego Dłutowskiego, który jest z tego okręgu i powinien tej inwestycji pilnować”? Pan burmistrz Nasielska odpowiedzi udzieli na piśmie.

Pytania dwóm radnym, które nie dotyczyły spraw związanych z działalnością gminy

Andrzej Wójciak z Nasielska zadał pytania dwóm radnym, które nie dotyczyły spraw związanych z działalnością gminy. Mimo to – jak zauważył radny Pacocha – wypowiedź pana Wójciaka „nie została przerwana”. Pierwsze pytanie skierowane do radnego Pacochy dotyczyło zablokowania wypowiedzi na stronie fb „Prawa i Sprawiedliwość w Nasielsku” oraz zasłonięcia oczu jednej z kandydatek do PE. Drugie pytanie było skierowane do radnego Pietrasa i dotyczyło jego wypowiedzi na temat biegu z okazji 55-lecia Żbika. Pan radny Pacocha odpowiedział, że twarz została zasłonięta, aby nie reklamować innych komitetów, a administrator strony fb skorzystał ze swoich uprawnień i zablokował pana Wójciaka. Pan radny Pietras odpowiedzi panu Wójciakowi udzieli na piśmie.

Jarosław Ruciński nawiązał do akcji sadzenia drzew w Nasielsku, w której zasadzono 4 drzewa i wyraził nadzieję, że „gmina Nasielsk w niedługim czasie dojdzie do poziomu 4 tys. szt, jak w gminie Pomiechówek”.

Pomnik w Borkowie i inne sprawy

Pani Iwona Dąbrowska z Borkowa, chciała wyjaśnić wszystkim radnym sprawę przeniesienia pomnika. Pan Kordowski przerwał jej wypowiedź i poprosił o „konkretne pytania, rada podjęła wszystkie czynności, a dziś nie ma żadnego celu, aby pani mówiła.”. Pani Dąbrowska zaprotestowała „przyszłam tu aby tę sprawę wyjaśnić i się oczyścić z zarzutów i kłamstw, które pan radny Gers na mój temat opowiada. Mam wrażenie, że nie chcecie usłyszeć mojej prawdy, tylko tę którą powiedział pan Gers”. „Sesja nie jest od tego, aby pani się oczyszczała i tłumaczyła. Czy dostała pani zaproszenie, aby się wytłumaczyć?” – powiedział prowadzący sesję pan Kordowski. Pani Dąbrowska powiedziała, że „wielokrotnie rozmawiałam z panem burmistrzem, który był u mnie na spotkaniu i byłam zaproszona. Jeżeli państwo uważacie, że jest inaczej to proszę wszelkie kwestie związane z uroczystościami kierować wyłącznie na piśmie”.

Radny Świderski odpowiedział, że „pomnik stanie na terenie gminnym, przy którym będą obchodzone uroczystości. Raz na zawsze temat będzie zamknięty”.

Radny Pacocha zaproponował mediacje z panią Dąbrowską, a radny Szarszewski przypomniał, że na poprzedniej sesji uchwała w sprawie przeniesienia pomnika „nie była w programie, została wprowadzona podczas sesji. Zarzut, który jest podnoszony, że pani nie była na sesji jest w tym przypadku nie na miejscu. Sołtys z Borkowa długo się na ten temat wypowiadał, a pani nie ma możliwości się wypowiedzieć”.

Wypowiedź pana Andrzeja Zawadzkiego

Głos w sprawie coraz gorętszej atmosfery na sesji zabrał pan Andrzej Zawadzki „Czy wy panowie radni wiecie po co was ludzie wybrali? Podnosicie dwa brudne palce nad uchwałami, a gdzie jest debata”? Pan Zawadzki zwrócił również uwagę władzom Nasielska na brak szacunku jaki się należał zmarłemu Naczelnikowi miasta Nasielsk panu Józefowi Zającowi „na pogrzebie był pan Lubieniecki, ale nie było żadnych elementów, które temu człowiekowi się należały”. Po raz kolejny pan Andrzej zaapelował do radnych o lodowisko dla dzieci i młodzieży, aby nie musieli jeździć do innych gmin. „Kiedy byłem nauczycielem organizowałem zajęcia przy SP 2 od rana do nocy. Moim zdaniem na stadionie tak nie będzie”. Na koniec pan Zawadzki zapytał radnych o ich stanowisko w sprawie wynagrodzenia dla nauczyciel za czas strajku oraz upomniał się o ludzi chorych i biednych w gminie. Nikt z radnych nie udzielił odpowiedzi.

Ziemna ze stacji benzynowych i sortownia śmieci na Kosewie

Robert Siwy zapytał o domniemaną sortownię śmieci po byłej cegielni na Kosewie. „Co pan burmistrz miał na myśli, że nie będzie jej na tym terenie”? Pan Ruszkowski odpowiedział, że „miał na myśli teren gminny, który jest obecnie rekultywowany. Nie wiem czy na innym terenie ktoś nie złożył wniosku. Zadzwoniłem do właściciela cegielni, sprawdzałem w powiecie i nic nie jest złożone”. Radny Sawicki również sprawdzał te informacje i stwierdził, że są to plotki. Radny Szarszewski rozumie obawy mieszkańców i zapytał burmistrza „czy gmina dostaje informacje jako gospodarz tego terenu od marszałka czy starosty, jeżeli jest coś procedowane”? Pan burmistrz odpowiedział, ze „jeżeli zapisy ustawy to przewidują to tak, jeżeli nie to nie. Jeżeli ktoś ma już wszystkie pozwolenia na budowę, to ta informacja jest dostępna i firma będzie płaciła podatki”. Pan Siwy, który jako jedyny spośród zabierających głos miał możliwość odpowiedzieć, pytał radnych i burmistrza „czy panowie wiecie, że na terenie cegielni jest zwożona ziemia z benzyną po stacjach benzynowych? Od 5 lat jest zawarta umowa, a firma, która się tym zajmuje proceduje u marszałka przedłużenie umowy”. Burmistrz odpowiedział, że „firma posiada wszystkie certyfikaty, a ziemia jest wykorzystywana min. do rekultywacji po odpowiednim jej oczyszczeniu”.

Pan radny Pacocha powrócił do prośby pana Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku odnośnie pomocy w sprawie zakupu pojazdu. „Będę składał wniosek w tej sprawie na następnej sesji i proszę kolegów o zastanowienie się nad wsparciem takiego zakupu”.

Specyficzne przeprosiny Przewodniczącego

Pan Lubieniecki przeprosił pana Rodryga Czyża, za wypowiedź na poprzedniej sesji za użycie słów „rozdwojenie jaźni”. „Próbowałem na komisjach, ale pan radny chciał, aby one zostały wypowiedziane z aplauzem na sesji. Jeszcze raz przepraszam pana za użycie tych słów wobec pana i również pan powinien przeprosić słuchaczy, że przed ostatnią sesją nie zdążył pan przeczytać materiałów przez co ostatnia sesja przedłużyła się do kilku godzin”.

Radny Czyż „dziękuję panu przewodniczącemu, że zrobił to w takiej formie. Może mniej obraźliwej niż na poprzedniej sesji. Tego sformułowania użył pan personalnie do mnie, mówiąc że ja pana pomawiam. Chodzi o deklarację, którą pan złożył w sprawie odebrania uprawnień panu Mendalce. Sprawa ta nie jest kontynuowana i dlatego o nią zapytałem. Stwierdził pan, że nic się nie da zrobić. A jest to nieprawda, ponieważ w prawie budowlanym każdej osobie wykonującej samoistne funkcje budowlane, można odebrać uprawnienia na okres 5 lat, a zgodnie z kodeksem karnym można te uprawnienia zabrać dożywotnio. Mieszkańcy odebrali pańskie przeprosiny tak jak je pan wypowiedział”. Pan Mikucki był zażenowany słowami przeprosin pana Lubienieckiego „lepiej gdyby pan ich nie wypowiadał. Wielokrotnie pan mówił, że jeżeli sala w Popowie Borowym będzie katastrofą budowlaną, to będzie pan interweniował o zabranie uprawnień panu Mendalce. Co więcej te słowa padły również ze strony burmistrza Nasielska, który miał wnioskować do prokuratury o zabranie uprawnień”.

Zarządzanie stadionem miejskim

W sprawie wolnych wniosków i informacji, prośbę złożył pan Mikucki. Zapytał o dobór klucza w sprawie wysyłania zapytania o zarządzanie stadionem miejskim w Nasielsku. „Zatrwożyła mnie kwota prawie 16000 zł miesięcznie. Porównałem ją np. z Pułtuskiem gdzie dyrektor MOSiR zarządzający całą infrastrukturą zarabia 77000 zł rocznie”. Pan Mikucki złożył wniosek, aby komisje odbywały się w późniejszych godzinach dostępnych dla mieszkańców, a nie wtedy kiedy oni są w pracy. „Będzie to bardziej transparentne, a mieszkańcy będą mieli możliwość się wypowiedzieć”. Wniosek ten poparł pan Tracz. Odpowiedzi udzielił prowadzący sesję pan Kordowski „jeżeli nie może pan uczestniczyć, to proszę zorganizować sobie tak czas, aby pan mógł”.

Głos chcieli zabrać jeszcze radni i mieszkańcy, ale pan Kordowski, pomimo podniesionych rąk sesję zakończył.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dziękujemy za udział na Dniu Rodziny w Nunie

Dzień Rodziny w Nunie koło Nasielska

Dziękujemy wszystkim rodzinom: dzieciom, rodzicom i dziadkom, za tak liczne przybycie do Nuny k. Nasielska. To specjalnie dla Was zorganizowaliśmy dzień. Dzień w którym rodziny mogły wspólnie spędzić czas na świetnej zabawie, a wszystkie atrakcje dla dzieci były za darmo.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 13 500 zł oraz wsparcie sponsorów. Sponsorom dziękujemy i podziękujemy jeszcze w osobnym poście.

Dziękujemy również Księdzu proboszczowi Tadeuszowi Jabłońskiemu, panu Andrzejowi Pacosze, członkom stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk Nasielsk Baszta Team. Dziękujemy również wolontariuszom – Wasza nieoceniona pomoc i zaangażowanie było ogromne❤️

Nasza wspólna idea i cel, który sobie założyliśmy, że jesteśmy dla ludzi – została całkowicie zrealizowana👏

Wśród osób, które zamieszczą najciekawszy komentarz pod postem na FB ze zdjęciami (związany z Dniem Rodziny), rozlosujemy dwa bony rabatowe w wysokości 100 zł. na przelot Lotynamotolotni.pl. Czekamy na komentarze do końca tygodnia 😍

Dziękujemy wszystkim rodzinom: dzieciom, rodzicom i dziadkom, za tak liczne przybycie do Nuny😉 To specjalnie dla Was…

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Montag, 10. Juni 2019

Pełna relacja foto wkrótce.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Pierwsza część relacji z VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Czy wy panowie radni wiecie po co was ludzie wybrali? Podnosicie dwa brudne palce nad uchwałami, a gdzie jest debata”? – Andrzej Zawadzki

VI sesja z dnia 23.05.2019 r. rozpoczęła się na prośbę pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku od uczczenia pamięcią „minuty ciszy” zmarłej sołtys pani Teresy Szpigiel. Następnie pan Lubieniecki złożył sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy radami, które miały charakter religijno-samorządowy.

W podobnych spotkaniach co przewodniczący rady uczestniczył również pan burmistrz Nasielska. Pan Ruszkowski dodał, że uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w sprawie terenów po byłej wąskotorówce, a także przekazał informacje radnym, które dotyczą prac urzędu. Została podpisana dokumentacja kosztorysowo-projektowa na ul. Leśną, Nową Wieś i na odcinek od ul. Elektronowej do „Biedronki”. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej ul. Rynek (158 tys.), a także wykonawca na przebudowę oświetlenia w obrębie ulic: Rynek, Starzyńskiego, Młynarska, Kościelna, Mała (90 tys.). Przygotowywana jest dokumentacja nad rozbudową ośrodka zdrowia.

Trwają prace nad przetargiem na przebudowę drogi w Paulinowie (odcinek 930 mb. z dofinansowaniem od Marszałka Województwa Mazowieckiego), a także nad przebudową drogi Kędzierzawice-Głodowo-Pniewska Górka-Pianowo oraz ulicy Osińskiego. W dalszym ciągu trwają prace sali w Popowie Borowym. Odebrano odcinki dróg w m. Dobra Wola oraz kanalizację sanitarną w centrum Nasielska (kanalizacja na ul Słonecznej jest w trakcie odbioru). Trwa nadzór nad wykonywaniem prac z funduszy sołeckich oraz kontrolowane są deklaracje odbioru odpadów i wywozu nieczystości ciekłych.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie systemu służącego informowaniu o jakości powietrza i opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Procedowane są decyzje środowiskowe dotyczące adaptacji instalacji na ul. Elektronowej, budowy fotowoltaicznej w: Popowie Borowym, Kątnych, Jackowie Dworskim, Pniewie i Dębinkach a także budowy rozlewni gazu w Pieścirogach Starych. 
Wysłano oferty na zarządzanie stadionem miejskim. Wpłynęła jedna na kwotę 15900 zł brutto.

Wznowiono dwa postępowania wież teleinformatycznych w Jaskółowie. Uzyskano dofinansowanie na Jarmark św. Wojciecha w kwocie 10300 zł. Przy tej okazji pan burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz organizację Dni Nasielska. Podziękowania również otrzymali pracownicy urzędu za wzorowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Burmistrz poinformował o dofinansowaniu gminy w kwocie 8000 zł do książki autorstwa pana Błońskiego „Nasielsk we wczesnym średniowieczu” (książka ta jest dostępna w bibliotece miejskiej).

Do mieszkańców pan Ruszkowski wystosował zaproszenie na organizowany bieg „Wilczym Tropem” (16.06) a także na organizowane przy SP2 „Dni Dziecka” (1.06).

Pan Ruszkowski poinformował o rozmowach z firmą Orange na wprowadzenie systemu rowerowego łączącego Nasielsk z Borkowem, a także rozmów z Wojewodą w sprawie transportu na terenie miasta i gminy Nasielsk, o który razem z powiatem będzie wnioskować.

Pan przewodniczący Lubieniecki, poinformował że „począwszy od tej sesji, interpelacje i zapytania radnych będą składane pisemnie”. Z uwagi, że nie wszyscy radni o tym wiedzieli pan przewodniczący zezwolił, aby radni zadawali „krótkie, zwięzłe pytania”.

Radny Domała zapytał o skwer Jana Pawła II, budowę placu zabaw a także modernizację i przebudowę chodników w Nasielsku.

Radny Pacocha pytał o budowę dwóch chlewni w Psucinie oraz „dlaczego komisja rozpatrująca skargę na dyrektor SP 2 nie miała pełniej informacji w tym tej na temat toczącego się postępowania w prokuraturze”.
Radny Sawicki zapytał o zasypywanie miejsca po byłym wysypisku w Kosewie oraz parkowaniu pojazdów na ul Dębowej.

Radny Świderski zapytał o koszenie poboczy i zadbanie o rondo. Przypomniał, że inicjatorzy nazwy im kpt. Grombczewskiego ps. Jurand, zadeklarowali dbałość o to miejsce. Pan Świderski zapytał również o formę wykorzystania budynku w Krzyczkach oraz o przejścia dla pieszych przy cmentarzu „temat ten był już poruszany, ale na tym się skończyło”.
Pan przewodniczący zezwolił panu burmistrzowi odpowiedzieć, „jeśli odpowiedzi będą krótkie i zwięzłe”.

Pan burmistrz Nasielska powiedział, że „na ul. Folwark jest robiona wycena chodnika i wtedy zrobimy przejście dla pieszych. Szkoła w Krzyczkach raczej będzie sprzedana. W sprawie ronda powstała koncepcja zmiany i nasadzeń. Pobocza będą wykoszone po ustabilizowaniu się pogody. Z oszczędności po przetargach, przyjrzymy się do możliwości przetargu na ul Dębowej. W Kosewie mieliśmy kontrolę WIOŚ i musimy przysypać teren samą ziemią i zasiać trawę oraz posadzić wierzby, aby teren ten przywrócić. Potrzeba jest też zrobienia tam dojazdu. W momencie rozpatrywania skargi na dyrektor SP 2 UM nie miał wiedzy na temat toczącego się postępowania w prokuraturze. Oficjalnie do dnia dzisiejszego do UM nic nie wpłynęło”.

Następnie pan Lubieniecki przeczytał o odrzuceniu trzech skarg na działalność burmistrza Nasielska, w których radni nie dopatrzyli się uchybień ze strony pana Ruszkowskiego „działającego w granicach prawa”.

Po przerwie radni głosowali nad zmianą w Statucie, a dalsze prowadzenie sesji przejął wiceprzewodniczący rady Dariusz Kordowski.

Pan radny Pacocha złożył dwa wnioski formalne. Pierwszy z nich dotyczył dodania w sprawach różnych zapisu w tym zapytania mieszkańców „uważam, że jesteśmy dla mieszkańców i powinien taki zapis być ujęty”. Drugi wniosek dotyczył terminu rozpatrywania skarg, ale po wysłuchaniu mecenasa Nieściora, że „w tym przypadku mają zastosowanie przepisy kpa z terminem rozpatrzenia do 30 dni i w każdym momencie termin ten można skrócić” – pan Pacocha wniosek swój wycofał.

W sprawie podejmowanej uchwały głos chciał zabrać pan Mikucki, powołując się na wypowiedzianą w tej sali opinię, że w sprawach podejmowanych uchwał głos mogą zabrać również mieszkańcy. Pan Kordowski na to nie zezwolił i stwierdził, że „nie ma takiej potrzeby”.

„Czy mieszkańcy będą mogli zabrać głos” – pytali radni Dłutowski i Domała. Ten ostatni dopytał „kto będzie o tym decydował”. Odpowiedzi udzielił pan Kordowski „oczywiście będą mogli zadawać pytania, a decydował o tym będzie prowadzący sesje, który może udzielić głosu lub też nie.”

Radny Świderski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy taki zapis wprowadzili, a radny Brodowski pokusił się o analizę i przytoczył kilku statutów z innych miejscowości i gmin, w których takich zapisów nie ma lub są inaczej sformułowane.

Pan Lubieniecki, pomimo przekazania prowadzenia sesji wiceprzewodniczącemu nakazał „głosowanie wniosku i zakończenie dyskusji”. Pan Kordowski jednak zapytał radnych czy mają jeszcze pytania odnośnie przedstawionego wniosku pana Pacochy? W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania i w wyniku 8-przeciw, 5-za, 1-wstrzymujący i 1-nieoddany, wniosek został odrzucony, a cała uchwała dotycząca Statutu głosami 13-za i 2-przeciw (Czyż i Pacocha) została przyjęta.

Po burzliwej debacie nad statutem poinformowano radę i zebranych o pismach skierowanych od różnych podmiotów do radnych, dotyczących min. dofinansowania samochodu dla policji w Nasielsku, utworzenia Straży Miejskiej, wyroku WSA w sprawie skargi na decyzję RM w Nasielsku, chlewni w Psucinie, nieprzyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP 2, pomnika w Borkowie, skargi na radnego, MPZP dla części Borkowa.

Nasielsk i połączenie z ulicą Piłsudskiego

Kolejnym tematem, którym zajęli się radni dotyczył połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego (działka 1310/5).

Jako pierwszy głos zabrał radny Brodowski. „Głosowanie, które za chwilę się odbędzie będzie miało wpływ na kolejne lata. Pomysł połączenia tych ulic był w uchylonym MPZP, a każda dodatkowa droga dojazdu to zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szybszy dojazd służb ratowniczych” (na ten sam aspekt zwrócił uwagę na jednej z komisji Komendant Nasielskiej Policji pan podinsp. Leszczyński – autor). Radny Brodowski zaakcentował również „odciążenie centrum miasta”, gdyby taki przejazd został utworzony, a także rozwój tego terenu poprzez umożliwienie powstania nowych osiedli.

Oponentem takiego rozwiązania był radny Kordowski, według którego „połączenie ulic będzie mniej bezpieczne dla mieszkańców bądź dzieci bawiących się tam”. Zdaniem pana radnego „ważniejsze jest zrobienie ulic, które już tam są”.

Pan radny Czyż, który reprezentował głos mieszkańców ze swojego okręgu również zabrał głos w tej sprawie. „Jestem jak najbardziej za tym, aby utwardzać ulice, ale jeżeli naszą decyzją zamkniemy ten dojazd, to w przyszłości tego nie będzie można już odzyskać”. Nawiązując do słów pana Kordowskiego, radny Czyż odpowiedział, że „dzieci nie powinny się bawić na ulicach, tylko na podwórkach – bezpieczeństwo wtedy jest zagwarantowane”. Ostatecznie idea połączenia ulic została odrzucona w stosunku głosów 8-przeciw; 5-za; 2-wstrzymujących się.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielna – jedna struga o dwóch obliczach

Zaczyna się w sąsiedniej gminie Winnica, gdzie woda do niej spływa z pól i rowami lub tylko przesiąka na odcinku obszarów źródliskowych. Przefiltrowywana naturalnie zbiera się, w jej powiększające się z biegiem trasy koryto. Po drodze daje bujne i zdrowe życie dzięki temu, że jej jakość jest nie tylko niemal krystaliczna oraz pełna związków mineralnych niezbędnych do życia.

Jednakże przepływając przez miasto Nasielsk zasilana jest tym co wydala miejscowa ludzka bytność. Nabiera i zatruwana się tym co trafi w nią od (nie) świadomego człowieka. Tym samym zmienia się jej skład, przejrzystość, kolor i zapach by na końcu swej trasy rozproszyć się we Wkrze.

Mógł dokonać tego tylko człowiek, który dopuszcza się do takiej ”zbrodni” ekologicznej. Czy robi to świadomie czy celowo by śmierdzący problem odpłynął sobie?

Kto chciałby zobaczyć te dwa oblicza może się wybrać najpierw nad Nasielną w okolicy ul. Świerkowej czy Pniewskiej Górki w Nasielsku, a następnie na most przy DPSie czy ul. Podmiejskiej.
Czy kiedyś doczekamy by na całej trasie Nasielna będzie mogła być czystą i przezroczyście piękną strugą mazowiecką wpływającą do Wkry?

Poniżej galeria ujęć tych dwóch skrajnych stanów jedynej takiej naszej rzeczki.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dlaczego burmistrz Nasielska nie wygasił decyzji lokalizacyjnej dla ZZO Jaskółowo?

Szanowni Mieszkańcy, aby przeciąć wszelkie spekulacje dotyczące ostatnich postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) wydanych w sprawie ZZO Jaskółowo chcemy poinformować, że:

  • 7 czerwca 2018 roku mec. Podgórny reprezentujący stronę społeczną wystąpił do Burmistrza Nasielska z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ZZO w Jaskółowie.
  • W dniach 20 czerwca i 21 czerwca 2018 roku gmina Nasielsk wznowiła postępowanie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo. Pomimo ostrzeżeń i mieszkańców i mecenasa Podgórnego, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie (w załączeniu stenogram z sesji z czerwca 2018).
  • 16 maja SKO przyznało rację inwestorowi i uchyliło obie decyzje Burmistrza Nasielska. Powoduje to, że inwestor ZZO Jaskółowo ma w dalszym ciągu ważną decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast tak długo jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest obowiązujący inwestor nie może wystąpić z pozwoleniem na budowę.
  • 23 maja podczas sesji rady miasta Burmistrz Nasielska o tym fakcie nie poinformował chociaż postanowienie SKO było dostępne w gminie Nasielsk od 21 maja.
  • 15 maja mec. Podgórny wysłał do Burmistrza Nasielska wniosek o wygaszenie decyzji lokalizacji celu publicznego z uwagi na fakt uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości z którym wspomniana decyzja jest sprzeczna. Burmistrz Nasielska pomimo, że obliguje go do tego art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do chwili obecnej decyzji nie wygasił.

Mamy nadzieję, że takie wypunktowanie pozwoli Państwu zrozumieć zaistniałą sytuację.
Z nieznanych stronie społecznej przyczyn do dnia dzisiejszego Burmistrz Nasielska nie wygasił tej decyzji. A to naprawdę zatrzymałoby tą inwestycję i o co wnosił już w zeszłym roku Pan mec. Podgórny.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Atrakcje na Dni Rodziny w Nunie

Już niedługo widzimy się w Nunie na Dniach Rodziny. A wiecie jakie atrakcje będą czekały dla was po skończonej Jubileuszowej Mszy Świętej?

Przez cały dzień imprezy będą czekały dla was wodne kule i dwa dmuchańce. Będą również zajęcia integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Pod Fiołkami”. Co w międzyczasie ?

Harmonogram

12:30 wystąpi dla was Nasielska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Będzie głośno!
13:00 zespół muzyczny. Pośpiewacie razem z nami?
13:00 – 15:00 malowanie buziek. Oby upał nam nie przeszkadzał 🙂
13:00 – 16:00 masz już fotkę z całą rodziną? Nie? Będzie czekać na was fotobudka!
13:00 – 16:00 będą czekały na was koniki ze Stajnia Stangret z Lorcina.
14:30 zabawi was teatrzyk z Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie z przedstawieniem pt. „Żuraw i czapla”.
15:00 – 16:00 Magia? Prawda czy fałsz? Pokazy magika pozwolą odpowiedzieć nam na to pytanie.

Nagrody na Dzień Rodziny w Nunie k. Nasielska

W przerwach będą dla was konkursy z nagrodami prowadzone przez Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Nasielsk Baszta Team. Charakter konkursów będzie eko-sportowy.

Część nagród dotarła już do nas. Dziękujemy za nagrody:

  • Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami”
  • PSB Mrówka Nasielsk
  • Członkom Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Jeżeli będziecie głodni to będzie czekał na was pyszny grill i grochówka. Również Rada Rodziców ze szkoły w Popowie Borowym poczęstuje was słodkościami.

Dla dzieci wszystkie atrakcje i poczęstunek bezpłatne!

Zapraszamy!
ks. Proboszcz Tadeusz Jabłoński, Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, radny Andrzej Pacocha

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Warto się w tym dniu zastanowić i zadać sobie pytanie: „co ja jestem w stanie zrobić, aby zatrzymać degradację środowiska”?

Problem jest globalny i powoduje, że każdego roku umiera z tego powodu ok. 7 mln osób (raport ONZ). Ale problem dotyczy również naszej małej gminy Nasielsk. Nasza brudna rzeczka, wszechobecne kopciuchy, śmieci w lasach i rowach – to wszystko nas otacza w Nasielsku i okolicy.

Dlatego cieszy nas odpowiedź na apel naszego Stowarzyszenia i podjęcie zdecydowanych działań przez pana Burmistrza Ruszkowskiego i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku w sprawie systemu, który będzie informował mieszkańców o jakości powietrza. „Niewidzialny zabójca” atakujący zwłaszcza dzieci, kobiety i osoby starsze zostanie wreszcie w naszym mieście oznaczony, ale nie ujarzmiony. Do tego potrzebna jest praca całego społeczeństwa.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

4 czerwca 1989 – powrót do samorządności

4 czerwca 1989 roku odbyły się historyczne wybory do Sejmu i Senatu. Przy pomocy kart wyborczych, miliony Polaków zdecydowało o przyszłości naszego kraju, a ich decyzja oznaczała upragnioną wolność dla Polski.

Trzydzieści lat temu zapoczątkowane również zostały demokratyczne przemiany w samorządzie. I choć ustawa o samorządnie gminnym została uchwalona dopiero rok później, to nie ulega wątpliwości, że na jej kształt miał wpływ wynik wyborczy do Senatu z czerwca 89 roku, w którym władze Solidarności zdobyły aż 92 mandaty, a ich autorzy – Senatorowie – rozpoczęli prace nad reformą samorządową.

Urząd Miejski w Nasielsku

Do tej pory funkcjonujące od czasów zakończenia wojny Rady Narodowe, które miały należeć do „ludu pracującego miast i wsi” na wzór sowiecki, były kierowane przez system partyjny na zasadzie gospodarki socjalistycznej. Rady Narodowe pochodziły z wyborów, ale o tym kto mógł znaleźć się na tych listach decydowała partia. Wprowadzony system ograniczał prawa i wolności obywatelskie, a związanie obywateli z miejscem pracy, nacjonalizacja wszystkich przedsiębiorstw i instytucji w tym rolniczych, eliminował wszelką formę samoorganizacji społeczeństwa.

Polska powróciła do samorządu, który funkcjonował na krótko przed wojną. Dlaczego? Jak wyjaśnia prof. Kulesza „samorząd to najbardziej naturalna droga zarządzania sprawami publicznymi przez mieszkańców”.

Szanowni Państwo, życzmy sobie, aby codzienne nasze wybory były konsekwentnie realizowane przez władze samorządowe. Życzmy sobie, aby gmina Nasielsk rozwijała się, a mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Życzmy sobie wzajemnego szacunku, aby władza samorządowa mogła realizować w naszym imieniu zadania i współpracowała z mieszkańcami dla wspólnego dobra.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dzień Rodziny – patroni Medialni

Miło nam poinformować, że Życie Nasielska dołączyło do patronów medialnych Dni Rodziny w Nunie (które również nam udzieliło wsparcia ze sprzętem audio). Jesteśmy wspierani już przez Życie Nasielska, Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór oraz Tygodnik Mazowiecki. Serdecznie dziękujemy!

Dzień Rodziny w Nunie k. Nasielska

Zapraszamy dzieci i mieszkańców naszej gminy na Dzień Rodziny zorganizowany przez Proboszcza parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywny i Czysty Nasielsk (ze wsparciem Radnego Andrzeja Pacochy) w dniu 9 czerwca 2019r na teren parafii. Liczne bezpłatne atrakcje, konkursy czy poczęstunek przyczynią się do miłego rodzinnego spędzenia czasu. Wstęp wolny!

Szczegóły na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/dzien-rodziny/