Czy doczekamy się ścieżki rowerowej w Nasielsku?

Kto lubi zwiedzać tego typu zaciszne, ciekawe miejsca wśród natury wie jaką popularnością cieszą się u naszych sąsiednich gmin. Spacer czy przejażdżka rowerem przez takie obszary cieszy i służy wielu ludziom. Mogą tam obserwować życie lokalnego środowiska i zmiany przez wszystkie pory roku, spędzić aktywnie czas czy po prostu wybrać się na inną ścieżkę codzienności.

Nasielsk, stary most

Każdy ciek wodny jest źródłem życia flory i przyciąganej fauny, która podąża wzdłuż niego pomiędzy lasami, i swymi siedliskami, więc jest pełne egzystencji całym rokiem co uatrakcyjnia jego pasmo. Trasa szlaku oczywiście wiodła by wzdłuż jej koryta i mogłaby biec przez ciekawsze obszary bliżej jej osi, a mniej atrakcyjne w oddali. Odcinkowo rozwidlając się nawet, główna trasa dla rowerzystów a boczną dla pieszych- bliższa jej ”pereł” przyrodniczych. Podłoże zmienne (np. szuter, kostka, kładki), zależne od typu fragmentu ścieżki. Z pewnością nie obejdzie się bez wykorzystania lokalnych dróg

Szlakiem życia Nasielnej, czyli wyprawa edukacyjno-przyrodnicza dla każdego.

Górny bieg Nasielnej jest w Krzyczkach Szumnych i Głodowie gdzie przecina korytarz ekologiczny z kompleksem leśnym. Na swej drodze ma bogactwo terenów takie jak: torfowiska, podmokłe, siedliska Natura 2000, parki przykościelne i dworskie czy obszary chronionego krajobrazu pełne świata roślin. Można będzie też zobaczyć pomniki przyrody m.in dąb szypułkowy, klon zwyczajny itp. Przy tych miejscach formę edukacyjną mogą pełnić tabliczki infografik.

Tak wygląda koncepcja. Tylko czy władze gminy Nasielsk dostrzegą i przebadają czy to sensowny, możliwy pomysł by wykorzystać to co posiada? Klucz do sukcesu to odpowiednio ”doprawić” i wyeksponować to co się ma- walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Etapami można stworzyć ciekawy projekt ”Szlakiem mostków, kładek i natury wzdłuż Nasielnej”. Przy niedużym nakładzie kosztów i współfinansowaniu ze środków zewnętrznych można osiągnąć wiele. Dobry plan to początek realizacji.

Czy Urząd Miejski w Nasielsku zainteresuje się kiedyś takim tematem, czy zadba o aktywny czas dla mieszkańców i przyciągnie więcej przyjezdnych?
Czy Nasielsk też potrafi dalej ruszyć w rozwoju rekreacji i turystyki dla ludzi?

Co prawda od wielu lat drążony jest temat alternatywnej ścieżki rowerowej (Mogowo – Nasielsk – Krzyczki) w ciągu dawnej kolejki wąskotorowej, ale wciąż stoi w miejscu na etapie uzgodnień i przejmowania terenów. Trasa połączyłaby aglomerację Nasielską bezpieczną drogą. Jednak jeszcze na nią musimy poczekać.

ŁM
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielna – co wpływa do rzeki w Nasielsku

Majówka za nami. Niezbyt ciepłe dni nie zachęcały do kąpieli na okolicznych plażach w dolinie Wkry czy Jeziora Zegrzyńskiego. Może jednak dobrze dla nas samych? Blisko miesiąc temu przeraził nas widok nieczystości wpływających do Nasielnej, dopływie Wkry. A może jest szansa, że nasze dzieci w wakacje będą miały szansę pływać w czystych rzekach w gminie Nasielsk?

Sprawdzimy i damy wam znać.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Materiał filmowy z akcji „Nasielna – posprzątajmy razem!”

„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.” – 6 punkt Prawa harcerskiego

Tą postawą wykazała się nasielska młodzież należąca do 1 NDH oraz dzieci w towarzystwie rodziców, którzy uczestniczyli w akcji Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk „Nasielna – posprzątajmy razem”. Wspólnie pokazaliśmy, że otaczającą nas przyrodę trzeba szanować, ale i chronić. Przed czym? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Obraz ma tu wielowymiarowy przekaz.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Nasielna – posprzątajmy razem!” – podsumowanie akcji

„Fajnie jest sprzątać Nasielsk!” – takimi słowami opisały akcję sprzątania rzeki Nasielnej dzieci.

Akcja społeczna - sprzątanie rzeki Nasielna w Nasielsku

A nam jest bardzo przykro, że dzieci zamiast grać w piłkę muszą sprzątać po nas – dorosłych.

Nasielsk wziął nazwę od rzeczki Nasielnej (dawniej Nosidlna), nad którą jest położony. W tym roku, postanowiliśmy wziąć się do oczyszczania z wszelkiego rodzaju śmieci zalegających nasze miasto…. można rzec: od źródła.

Harcerze, mieszkańcy Nasielska, przyjezdni goście, członkowie stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team oraz Aktywny i Czysty Nasielsk z zaangażowaniem uczestniczyli w akcji sprzątania okolic rzeki Nasielnej. „Kochani, jesteście cudowni – chciałoby się krzyczeć na cały Nasielsk! Chcemy spędzać wolny czas nad czystym brzegiem naszej rzeki. Tylko tyle i aż tyle. Spróbowaliśmy pokazać przykładem jak działać dla ziemi nasielskiej. Nasza akcja nie miała na celu posprzątania całego Nasielska. Nie damy rady. Ale razem z Wami możemy to zmieniać.

Tylko tyle i aż tyle. Spróbowaliśmy pokazać przykładem jak działać dla ziemi nasielskiej. Nasza akcja nie miała na celu posprzątania całego Nasielska. Nie damy rady. Ale razem z Wami możemy to zmieniać.

Wielkie podziękowania dla:

  • Tomasz Krasoń – za wsparcie finansowe, za które zakupiliśmy sprzęt na akcję i pyszne jedzonko dla dzieci i młodzieży.
  • 1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Błękitna Armia” z ZHR – super robota! Dziękujemy za Wasz nieoceniony zapał. „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Czuwaj!
  • Nasielsk Baszta Team – za wasze osobiste wsparcie. Dołączyliśmy do was o 14:30. 🙂
  • Pizzeria Salermo Nasielsk – za pożywną i pyszną pizzę.
  • TVP3 Warszawa – za zainteresowanie tematem.

I przede wszystkim Wam – mieszkańcy Nasielska! Za udział w akcji sprzątania naszego kawałka świata.

Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną akcję w maju.
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielna głównym korytarzem życia natury ziemi Nasielskiej.

Od wieków, a nawet dalej, od czasów zlodowacenia wpływa sobie od wschodu gminy Nasielsk, z obszarów źródliskowych zza Krzyczek a dokładniej Skoroszek (gm. Winnica). Będąca lewym dopływem Wkry, wije się 23,7 km przez naszą gminę. Ze względu na ukształtowanie terenu spływa powierzchniowo w kierunku zachodnim z odchyleniem południowym. Choć może nasz region wydawać się równinnym to jednak krajobraz miejscami jest pofałdowany.
Potwierdza to bezwzględna wysokość, która kształtuje się od 75 do 153 m n.p.m., co daje ok. 80 m różnice pomiędzy najniższymi punktami w Dolinie Wkry po najwyższe na północnych skrajach gminy będących częścią wysoczyzny tj. Wzgórz Kowalewickich. Natomiast amplituda względna na stromych stokach sięga 14-30 m. Takie nachylenie sprawia, że mamy odwodnienie w kierunku południowym. Nasielna dodatkowo głównie zasilana jest od północy ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi.

Dalej meandrując dociera do Wkry i jest jej jednym z najważniejszych dopływów. Woda to życie, wie to każdy przedszkolak. Tak też i jest w przypadku naszej rzeczki. Stały jej przepływ jest ciągłym zastrzykiem dla bogactwa przyrody – bujnej roślinności i lokalnych zwierząt w jej dolinie. Nawodnienie w jej zasięgu sprawia, że flora rozwija się bardzo dobrze i rozmaicie, tworząc warunki na lokalny i specyficzny mikroklimat z występującymi endemicznymi roślinami. Czyni ona także, że koryto Nasielnej jest korytarzem ekologicznym i doskonałym szlakiem dla migracji zwierząt, które wykorzystują jej zasoby do zaspokojenia swoich potrzeb wędrując między środowiskami życia.
Na uwagę zasługuje odcinek zagrożony, być może wymierający już ekosystem podmokły, torfowiskowy od mostka ul. Podmiejska do Chlebiotek z siedliskami przyrodniczymi Natura 2000.

Natura ma swój optymalny bieg dopóki człowiek i jego działania nie zaczną ingerować w jego harmonię. Ludzki byt niestety zanieczyszcza i zaburza jej naturalne procesy. Nasielna płynąc w czystej postaci ze swych źródeł po drodze jest negatywnie ”wzbogacana” w ścieki komunalne, śmieci i związki chemiczne spływające z pól. Powoduje to niszczenie kwintesencji życia, zamieranie jej pierwowzorów. Zarybianie nawet na długo nie wystarcza. Cała ta skażona mieszanka wpływa potem do Wkry. Warto również wspomnieć, że te zanieczyszczenia wsiąkają do wód podziemnych wpływając pośrednio na jakość wód z których pobieramy wodę pitną ! Nie pozwólmy by taka woda uchodziła do i z naszej ziemi!

Pamiętajmy, że to natura była tu wcześniej niż zasiedlili się ludzie, my możemy być tylko jej przyjaznymi gośćmi. Dlatego szanujmy co nam dała i nie zakłócajmy jej ładu.

Prawdziwy włodarz swych ziemi powinien dbać, wspierać i robić wszystko by zachować tutejsze ”perły” przyrodnicze, które mają wielkie znaczenie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielna – posprzątajmy razem!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk po raz drugi organizuje akcję sprzątania ziemi Nasielskiej z okazji Światowego Dnia Ziemi. Zapraszamy wszystkich w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godz. 12:30 na zbiórkę przy przystanku autobusowym przy Rynku w Nasielsku.

Nasielna - sprzątanie rzeki na terenie gminy Nasielsk

Tematyką tej edycji sprzątania będzie rzeka Nasielna płynąca przez nasze miasto – Nasielsk. Spacer wzdłuż rzeki ujawnił nam skalę śmieciowiska na terenach prywatnych i gminnych. Pomóżmy przyrodzie. Sama nie wygra z działalnością człowieka

Celem akcji jest edukacja społeczna, uświadamianie o konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnego działania ludzi i wpływu na środowisko. Chcemy kształtować podstawy odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę i przyszłość gminy Nasielsk.

Uczestnikom zapewniamy rękawiczki i worki na śmieci. Ze względów bezpieczeństwa (akcja będzie się odbywać w okolicy rzeki) zapraszamy osoby pełnoletnie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

W Nasielsku płynie Nasielna czy „śmierdziołka”?

Wierzchołek góry lodowej” – taką informację przekazały nam osoby, które znają nasze miasto „od podszewki”. Problem ścieków wylewanych do rzeki Nasielnej dotyczy części domostw, które przylegają do naszej rzeczki. Kiedyś budowano szamba, które mają rozprowadzone rury do gruntu lub wprost do Nasielnej. Może stąd jej potoczna nazwa „śmierdziołka”? Niestety może być to prawda, co zarejestrowaliśmy w bezdeszczowy dzień w Nasielsku.

Zbudowana kanalizacja, obejmująca 14 ulic w centrum miasta kosztowała ponad 8 mln zł. Nasielsk posiada również wybudowaną wcześniej oczyszczalnię ścieków. Osiągnęliśmy już w tym względzie XXI wiek. Mieszkańcy posiadający szamba, mają teraz obowiązek podłączenia się wybudowanych przykanalików.

Może wartym rozważenia pomysłem, byłaby możliwość dofinansowania przez Burmistrza? Kontrole sanitarne jednak powinny być przeprowadzone, aby być pewnym, że nikt z mieszańców nie truje nam naszej rzeki, która wpada do Wkry. A gdzie jak nie we Wkrze chętnie spędzamy wolny czas w upalnie dni, kapiąc się z naszymi pociechami?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk