„Coś gdzieś tam się zapomniało” – nasielski Radny Brodowski

„Coś gdzieś tam się zapomniało” – Radny Brodowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

O co chodzi tym razem? Radny Czyż zapytał na posiedzeniu Komisji Statutowej dlaczego, która odbyła się w dniu 12 października 2022, omawiane jest pismo Wojewody z dnia 13 listopada 2021 (sic!) roku. Czyli blisko rok później!

Radny Brodowski z rozbrajającą szczerością powiedział, że „jesteśmy starsi i czas chyba szybciej leci”, „potem coś umknęło” i „coś gdzieś tam się zapomniało”.

Odpowiedź przewodniczącego Brodowskiego przynajmniej była szczera, wszak mógł odpowiedzieć, że on jako Radny miał ważniejsze gminne sprawy na głowie niż Statut i pismo Wojewody Mazowieckiego. A Statut to nasza lokalna konstytucja, więc czy jest on tak ważny? I pytanie, co na to nasielski pionier samorządu?

Przypomnijmy, że pismo Wojewody jest reakcją na dokument naszego kolegi ze stowarzyszenia, Pana Roberta Sierzputowskiego, w którym zgłosił (wcześniej Radnym, a w wyniku braku reakcji z ich strony, przekazał dokument do Wojewody) w Statucie sprzeczne z obowiązującym prawem kompetencje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przekraczają one wyznaczone granice z art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP).

Więcej na temat: : https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/pfbid028rEQs9NhLXuLMLqLfbzG5JVEiqj6BFkpk27PPcYTzf3dKp3w9y7vsnaZ3nCYtYvsl

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk