Ocena Radnych – Marcin Szarszewski

Szarszewski Marcin – uzupełnił skład Rady Miejskiej w Nasielsku w marcu 2019 r., startując z własnego komitetu wyborczego KWW Nowa Nadzieja. Zasiada w czterech komisjach i reprezentuje w Radzie Miejskiej mieszkańców z miejscowości Nowe Pieścirogi i Morgi.

W jednym z wywiadów, którego udzielił na łamach Życia Nasielska powiedział o sobie, że nie ma doświadczenia samorządowego. Nigdy również nie działał jako aktywista ani społecznik. Paradoksalnie „braki te” okazały się atutem w jego działalności, pobudzając do zaangażowania i aktywnej pracy.

Oceniając radnego Szarszewskiego wzięliśmy pod uwagę jego wypowiedzi podczas prac w komisjach, dyskusję w posiedzeniach Rady oraz składane do burmistrza Ruszkowskiego zapytania i interpelacje. Każda z tych aktywności zasługuje na szeroką analizę. Gdybyśmy jednak to zrobili, artykuł ten byłby bardzo obszerny, dlatego przypomnimy tylko kilka z nich.

Zacznijmy od cytatu podanego na wstępie „Pieniądze publiczne powinny być wydawane w sposób celowy i oszczędny. Tu nie było żadnej oszczędności, bo nie było kontroferty.” Sprawa dotyczyła projektu skweru Jana Pawła II i przygotowanej przez Urząd Miejski w Nasielsku oferty oraz jej wyboru.

Radny Szarszewski przypominając zapisy z ustawy o finansach publicznych, zwrócił nam wszystkim uwagę, a głównie kierownikowi Kasiakowi, że procedura rewitalizacji skweru rozpoczęła się od wyboru drogiej oferty, w dodatku jedynej. Konkurencja nie miała praktycznie szans i została wyeliminowana już na samym początku, poprzez zbyt krótki, zaledwie tygodniowy czas na dokonanie wszystkich uzgodnień i złożenie ofert.

Konsekwencją tych działań (aby nie dochodziło w przyszłości do podobnych sytuacji) była złożona propozycja nad zmianą regulaminu zamówień publicznych. Wśród kilku propozycji radnego Szarszewskiego do ww. regulaminu był m.in. wybór oferty, który opierałby się na co najmniej trzech ofertach zwrotnych i co najmniej dwutygodniowym okresie na ich przygotowanie. Żadna z propozycji nie spotkała się z akceptacją burmistrza Ruszkowskiego.

Drogi, to chyba najbardziej palący temat dla mieszkańców Nowych Pieścirogów. Przebudowa, odwodnienie i zmiana organizacji ruchu była również jednym z tematów, które radny Szarszewski miał w planach na obecną kadencję.

Ale i tu argumenty oraz przedstawione z aptekarską dokładnością wyliczenia o płaceniu podatków przez wszystkich mieszkańców oczekujących w zamian inwestycji w swoich okręgach nie znalazły poparcia u burmistrza Ruszkowskiego i 9-ciu radnych z jego zaplecza politycznego. „Nie gdzie bardziej trzeba, tylko komu trzeba”, takim zdaniem podsumował radny Szarszewski dobór inwestycji drogowych przez burmistrza Ruszkowskiego.

Nacisk na mieszkańców i zaangażowanie społeczeństwa, aby nie było ono pomijane, odnosi się nie tylko do infrastruktury drogowej, ale również do Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegającego przez naszą gminę.

Swoje zawodowe doświadczenie (inżyniera dróg kolejowych), radny Szarszewski wykorzystał na konsultacje z mieszkańcami, a także wyjaśnienia kolegom radnym, że samorząd razem z mieszkańcami powinien od samego początku zaangażować się w konsultacje i wspólnie wypracować stanowisko z jak największą liczbą rozwiązań chroniących interesy mieszkańców gminy Nasielsk.

Jak łatwo przewidzieć i w tym przypadku koledzy radni mieli zdanie odmienne. Na jednej z sesji radny Szarszewski spuentował ich zachowanie „myślałem, że wchodząc do Rady spotkam się tu z dyskusją, z wymianą propozycji i argumentów, niestety nic takiego nie miało miejsca”.

Ktoś bardzo blisko związany z radnym Szarszewskim powiedział o nim, że „nie potrafi się ułożyć z władzą”, a naszym zdaniem radny Szarszewski wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe potrafi poprzeć każdy wniosek niezależnie czy pochodzi on od władzy, kolegów z rady czy od mieszkańców. Ważne, aby propozycja była społecznie oczekiwana, a jej finansowanie opierało się z dbałością o środki publiczne.

Radny Szarszewski w swojej ulotce wyborczej oprócz wspomnianych dróg na osiedlu w Nowych Pieścirogach, chciał działać o wytyczenie i budowę ścieżek rowerowych, budowę placu zabaw i świetlicy dla mieszkańców jako miejsca rekreacji i integracji społecznej. W jego planach było również zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym nauka gry na instrumentach muzycznych oraz gry w szachy.

Z oświadczenia majątkowego za 2022 r. wynika, że dieta radnego w wysokości 14940 zł, stanowi niewielką część jego dochodów.