Otwarcie nasielskich murali

Już dziś (20.09.2020) o godz. 13:00 w Nasielsku zostaną odsłonięte uroczyste murale poświęcone 100 rocznicy Bitwy o Nasielsk i Bitwy nad Wkrą.

Bitwa o Nasielsk powinna być postrzegana jako najbardziej krwawa i najważniejsza bitwa na przedpolach Warszawy powstrzymująca marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do diametralnego odwrócenia losów generalnej bitwy i zmusiła przeciwnika do ucieczki na wschód.

Niestety bitwa o Nasielsk, jako pole bitwy 5. Armii gen. Sikorskiego, jest niedoceniana przez polską historiografię. Mamy nadzieję, że te wspaniałe dwa murale, które przedstawiają „Bitwę nad Wkrą” i „Bitwę o Nasielsk” przyczynią się do większej świadomości Polaków i nasielszczan o dokonaniach 5 Armii.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk