Nasielska demokracja! Fragment Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku

Na dzisiejszej komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku miały być poruszane ważne tematy. Miały… gdyby było z kim dyskutować. Radny Rodryg Czyż z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani opuścił komisję w proteście na jawne ignorowanie prac komisji rewizyjnej przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego (miał ważne spotkania) i Kierownika Zamówień Publicznych Radosława Kasiaka (wziął urlop na ten dzień).

Była jeszcze szansa na zmianę porządku obrad, ale radni pana Ruszkowskiego się temu sprzeciwili (Brodowski, Gers, Lewandowski). Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy – Rada gminy kontroluje działalność Burmistrza Nasielska oraz jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy poprzez komisję rewizyjną.

Prosimy o odsłuchanie nagrania audio z Komisji.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk