Zakład Fiabila Polska w Nasielsku – uwagi do postępowania

Nowe miejsca pracy niewątpliwie są potrzebne w naszej gminie. Jeżeli zapewniają one bezpieczne warunki pracy i nie są uciążliwe dla mieszkańców, to na pewno przyczynią się pozytywnie do rozwoju naszego miasta.

W związku z budową zakładu Fiabila Polska sp. z o. o. w Nasielsku przy ul. Elektronowej oraz prowadzonym postepowaniem z udziałem społeczeństwa Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk złożyło w dniu dzisiejszym pismo na ręce pana Burmistrza Ruszkowskiego, w którym zwracamy uwagę przede wszystkim na zabezpieczenia materiałów poprodukcyjnych, bezpieczne przechowywanie składowanych na terenie zakładu odpadów niebezpiecznych, ciągły monitoring czujników jakości powietrza (dostępnych dla mieszkańców) oraz doposażenie i szkolenie jednostek OSP z terenu gminy Nasielsk w zakresie postępowania z materiałami chemicznymi znajdującymi się na terenie zakładu w sytuacji kryzysowej, jak np. pożar.

Mamy nadzieję, że przy rozpatrywaniu całego procesu decyzyjnego Burmistrz Nasielska zabezpieczy w najszerszym możliwym aspekcie nasze bezpieczeństwo oraz przyśpieszy prace związane z rozwiązaniem problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu przy stacji benzynowej. Ten węzeł komunikacyjny przy uruchomieniu zakładu może spowodować dużo większe problemy – dla nas mieszkańców – niż w chwili obecnej.

Nasielsk, zatloczone ulice

Pamiętamy słowa pana Prezydenta Fiabila Pierre Miasnik wypowiedziane na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 29 stycznia br. w kinie Niwa, że jego firma uporządkowuje teren wokół byłego Mera-Zemu i wyremontuje stary, zniszczony budynek. Doceniamy wykonaną pracę, ale mamy również nadzieję, że dla Prezydenta Fiabila pana Pierre Miasnik bezpieczeństwo mieszkańców będzie najwyższym priorytetem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz